• Anasayfa
  • |
  • 2024 Yılı Mesleki Gelişime Yönelik Teknik Destek Programının İlanı Hk.

2024 Yılı Mesleki Gelişime Yönelik Teknik Destek Programının İlanı Hk.

Sayın Üyemiz,

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği'nden alınan 11.03.2024 tarih ve E-32118786-604.00-2794 sayılı yazıda;

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Mesleki Gelişime Yönelik Teknik Destek Programı'nın 8 Mart 2024 tarihinde www.bakka.gov.tr adresinde ilan edildiği, başvuru rehberi ile destekleyici dokümanların kamuoyu ile paylaşıldığı ve program için son başvuru tarihinin 30 Aralık 2024 saat 17.00 olup başvuruların ikişer aylık dönemler (Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık) halinde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden teknik destek için ayrılan bütçenin tamamı harcanana kadar alınmaya devam edileceği,

Teknik destek kapsamında yararlanıcı kurum/kuruluş/işletmeye doğrudan mali destek verilmediği, Ajansın, bu desteği mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla sağlayabileceği, teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması halinde program için tahsis edilen toplam kaynağın 2.000.000 TL olduğu ve proje başına azami 250.000 TL tutarında hizmet alımı yapılabileceği,

Kadın ve gençlerin istihdam ve girişimcilik odaklı mesleki gelişimi için tasarlanan programda yeni/ilave istihdam taahhüdü sunan işletmeler ile başvuru rehberinde tanımlı kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenebileceği ve programa ilişkin ayrıntılı bilgilendirme ve eğitim sunumunun daha sonra bilgileri paylaşılacak çevrimiçi bir toplantı ile gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

189_676_2024_y_l_mesleki_geli_ime_y_nelik_teknik_destek_program_n_n_ilan_hk.pdf