Anket Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 08.07.2024 tarihli ekte sunulan yazıda;

TOBB Başkanı’nın Yönetim Kurulunda yer aldığı Uluslararası Ticaret Odası (ICC - International Chamber of Commerce) ile gerçekleştirilmesi planlanan bir proje ile KOBİ'lerimizin e-ihracat yetkinliklerinin artırılmasının hedeflendiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO - World Intellectual Property Organazition) gibi uluslararası örgütlerin de yer alacağı proje çerçevesinde, eğitimde yer alabilecek başlıklar ve eğitime katılabilecek uygun KOBİ'lerin belirlenmesi amacıyla sınırlı sayıda sorudan oluşan bir anketin hazırlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, https://anket.tobb.org.tr/#/anket/kobi-lerin-e-ihracat-egilim-anketi adresinde yer alan anketin 23/07/2024 tarihine kadar doldurulması talep edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

467_1561_anket_hk.pdf