• Anasayfa
  • |
  • Deniz Yolu Taşımacılığı Belgeleri Eğitimi Hk.

Deniz Yolu Taşımacılığı Belgeleri Eğitimi Hk.

Sayın Üyemiz,


Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü'nden alınan 26.04.2024 tarih ve 199313 sayılı yazı ile Genel Yük ve Konteyner gemilerinde çalışmakta olan zabitler ile bu tip gemileri işleten firmaların ofislerinde görev alan personel için; Piri Reis Üniversitesi Hazırlık Yerleşkesi Güneş Taner Konferans Salonunda yüz yüze olacak şekilde 02 Mayıs 2024 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında ‘‘Deniz Yolu Taşımacılığı Belgeleri Eğitimi'' düzenleneceği,


Bahse konu eğitime katılımın ücretli olacağı ve kişi başı katılım ücretinin 3.000,00 TL olduğu hususları belirtilmiştir,


Söz konusu eğitime ait Ders Programı ve Eğitmenlere ilişkin bilgiler Ek'te yer almaktadır.


Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

314_1045_deniz_yolu_ta_mac_l_belgeleri_e_itimi_hk.pdf