• Anasayfa
  • |
  • Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği

Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği

Sayın Üyemiz,

"Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği" 12 Mart 2024 tarihli ve 32487 sayıl Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 12/12/1977 tarihli ve 7/14561 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü"nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasına, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 8 inci maddesi ile 1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme hükümleri gereğince karar verildiği belirtilmektedir. (Karar No: 8258)

Söz konusu Yönetmelik'teki önemli hususlardan bazıları;

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanları dâhilindeki denizlerde ve bu denizlerle bağlantılı olan ve açık deniz teknelerinin seyredebileceği sularda bulunan tüm tekneleri kapsar.

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan tüm tekneler, bu Yönetmelik ile COLREG 72 Sözleşmesinde yer alan kurallara uymakla yükümlüdür.

(2) COLREG 72 Sözleşmesinin güncel metni, Bakanlığın Denizcilik Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanır. 4922 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bu Yönetmelik ve COLREG 72 Sözleşmesinin güncel metni, geminin esas belgelerinden sayılır ve her Türk gemisinde bir tane bulundurulur.

şeklinde olup Yönetmeliğin tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) Mevzuat Duyuruları bölümünde yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

188_672_672_eimza.pdf