• Anasayfa
  • |
  • EBRD İle MLETR Projesi/ Anket Sonuçları Bilgilendirme Toplantısı Hk.

EBRD İle MLETR Projesi/ Anket Sonuçları Bilgilendirme Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden alınan 05.03.2024 tarih ve E-29002382-724.01.02-00094521897 sayılı yazıda;

Bakanlıkları ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) işbirliğinde "Dijital Ticaretin Desteklenmesi için Yasal Reform" projesi başlatıldığı ve söz konusu proje kapsamında; kambiyo senetleri, konşimento, taşıma senetleri gibi dış ticarette kullanılan ve ciro edilebilen belgelerin Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan "MLETR – Model Law on Electronic Transferable Records (Devredilebilir Elektronik Kayıtlara İlişkin Model Kanun)" referans alınarak elektronik ortama taşınması ve elektronik olarak ciro edilebilir hale getirilmesi hususlarının çalışılacağı,

EBRD adına projeyi yürütecek olan T3i Partner Network şirketinin söz konusu projenin ülkemiz dış ticaretine ve iş dünyasına faydalarını doğru ölçebilmek ve ülkemiz ticaret maliyetlerine yansımasını ortaya koymak amacıyla ilk aşama kapsamında bir anket çalışması yürüttüğü ve söz konusu anketin olabildiğince çok paydaşa ulaşabilmesi adına Birlikleri/Dernekleri/Kurulları/Odaları üyelerine duyurulması ve taraflarınca da doldurulmasının talep edildiği,

Ayrıca, bahse konu projenin ve anketin tanıtımına yönelik 26 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı esnasında projeye yönelik bilgilendirme amaçlı gerçekleştirilen sunumun bir örneğinin Ek'te iletildiği,

Bu çerçevede, söz konusu anket sürecinin tamamlandığı; sonuçları hakkında katılımcılarının bilgilendirilmesi amacıyla 7 Mart 2024 Perşembe günü saat 11.00'da çevrimiçi olarak Anket Sonuçları Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirileceği ve toplantıya Ek'te sunulan bağlantı bilgileri ile katılım sağlanabileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

179_648_ebrd_ile_mletr_projesi_anket_sonu_lar_bilgilendirme_toplant_s_hk.pdf