• Anasayfa
  • |
  • Gemi Sağlık İşlemleri Yönergesi

Gemi Sağlık İşlemleri Yönergesi

Sayın Üyemiz,

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 28.06.2024 tarihli ve 247308388 sayılı yazıda, ülkemiz limanlarında ve Türk Boğazlarında gemilere yönelik olarak yürütülen gemi sağlık işlemlerinin Genel Müdürlükleri uhdesinde yürütülmekte olduğu ve bu kapsamda gemi sağlık hizmetlerine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27.06.2024 tarih ve E-10600330-010.04-247158249 sayılı Genel Müdürlük Makam Onaylı "Gemi Sağlık İşlemleri Yönergesi" nin yayımlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla bahse konu Yönerge ve eklerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında yer alan "https://www.hssgm.gov.tr/YonergelerGenelgeler" adresi üzerinden erişim sağlanabilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

453_1485_1485_eimza.pdf