• Anasayfa
  • |
  • MEPC 77’nci Dönem Toplantısı Sonuçları Hk.

MEPC 77’nci Dönem Toplantısı Sonuçları Hk.

Sayın Üyemiz,        

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization–IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi (Marine Environment Protection Committee-MEPC) 77’nci Dönem Toplantısı, Sayın Hideaki SAITO (Japonya) başkanlığında 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında çevrim içi ortamda gerçekleştirilmiştir. Odamız tarafından takip edilen toplantıda gündeme gelen önemli konuların sonucu hakkında IMO resmi web sayfasında 01.12.2021 tarihinde yayımlanan duyuruda yer alan konulara ilişkin özet bilgiler ve Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.

MEPC 77’nci Dönem Toplantısı’nda özetle;

* IMO Sera Gazı Başlangıç Stratejisi kapsamında önerilen yeni sera gazları emisyon hedefleri ile 2050 yılında sera gazları emisyonlarının sıfırlanması hedefi gündeme gelmiş, Başlangıç Stratejisinde revizyon yapılması desteklenmiş, ancak revizyonun bir sonraki MEPC 78’de görüşülmeye başlanması ve 2023 yılında düzenlenecek MEPC 80’inci Dönem Toplantısı’nda hedef revizyonun karara sunulması görüşü benimsenmiştir.

* Sera gazı emisyonlarının önlenmesi için IMO tarafından geliştirilen orta vadeli tedbirler kapsamında yer alacak olan Piyasa Bazlı Tedbirler (Market Based Measure-MBM) dahilindeki Yakıt Vergisi (Fuel Levy) ve/veya Emisyon Ticaret Sistemi (Emission Trade System-ETS) hususlarında görüşmeler yapılmış, konu hakkında karar alınmadan önce bütün MBM alternatiflerinin 16-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Oturumlararası Çalışma Grubu’nun 12’nci Oturumu’nda (Intersessional Working Group on the Reduction of GHG Emissions-ISWG GHG 12) gündeme alınması kararlaştırılmıştır.

* Ayrıca, sera gazları 2050 yılı hedeflerine ulaşılabilmesi için gerekli görülen yeni alternatif düşük ve sıfır karbonlu yakıt ve teknolojiler geliştirilebilmesine yönelik Uluslararası Denizcilik Araştırma Kurulu ve Fonu’nun (IMRB-IMRF) oluşturulması için sunulan öneriye ICS ve BIMCO gibi denizcilik sektörünün önde gelen kuruluşları ile bazı ülkeler destek vermiş, ülkemizin de içinde yer aldığı bazı ülkeler tarafından önerinin olgunlaşmadığı belirtilerek, özellikle yönetimsel bazı konulara dikkat çekilmiştir. Bu doğrultuda, IMRB-IMRF önerisinin ISWG-GHG 12’nci Oturumunda görüşülmesine karar verilmiştir.

* Enerji Verimliliği Dizayn İndeksi (Energy Efficiency Design Index-EEDI) ve Mevcut Gemilerin Enerji Verimliliği İndeksi (Energy Efficiency Existing Ship Index-EEXI) kurallarına uyum kapsamında inovatif metotlar ile sera gazları emisyonların azaltılmasına yönelik rehberler hakkında değerlendirmeler yapılmış, hava yağlama, gemi sevki için rüzgar gücü kullanımı, ileri teknoloji boya, atık, ısı ve güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularının EEDI-EEXI hesaplamalarına etkisini içeren MEPC.1/Circular.815 belgesi yayımlanmıştır.

* MEPC’nin oturumundaki diğer çalışmalarda, gemilerden kaynaklanan plastik deniz çöplerine yönelik bir strateji benimsenmiş, egzoz gazı temizleme sistemleri-scrubber (Exhaust Gas Cleaning System-EGCS) için revize edilmiş rehberler ve scrubber yıkama sularının tahliyesi üzerindeki çalışma kapsamı kabul edilmiş, Siyah Karbon (Black Carbon-BC) emisyonlarını azaltmak için Kuzey Kutbu’nda daha temiz yakıtların gönüllü kullanımına ilişkin karar onaylanmış ve Balast Suyu Yönetim Sözleşmesi ile ilgili konular ele alınmıştır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1267_3216_3216_1267.pdf