MEPC 81 Gündemi Hk.

Sayın Üyemiz,   

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen, Ek’te sunulan yazıda;

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization-IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi 81’inci Dönem Toplantısı’nın (Marine Environment Protection Committee-MEPC 81) 18-22 Mart 2024 tarihleri arasında hibrit olarak gerçekleştirileceği, bahse konu toplantıya yönelik sunulan öneriler çerçevesinde ICS tarafından özet hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, MEPC 81 gündeminde yer alan konu başlıkları ve içerik özetleri Türkçe’ye tercüme edilerek Ek’te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

176_639_639_176.pdf