• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Denizcilik Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Denizcilik Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti  Arasında Denizcilik Anlaşması (Karar Sayısı: 4889), 9 Aralık 2021 tarih ve 31684 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanmıştır.

Söz konusu Milletlerarası  Andlaşma ile  Denizcilik Anlaşması metni Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel", "Teknik" ve "Mevzuat" bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1266_3215_t_rkiye_cumhuriyeti_h_k_meti_ile_cibuti_cumhuriyeti_h_k_meti_aras_ndaki_denizcilik_anla_mas_.pdf