• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar No: 4919)

Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar No: 4919)

10 Aralık 2021 tarih ve 31685 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ; 27/2/2012 tarih ve 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar"ın 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55. Maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

 

1268_3222_t_rkiye_g_mr_k_b_lgesi_zerinden_transit_edilecek_sigaralar_hakk_nda_karar_n_y_r_rl_kten_kald_r_lmas_hakk_nda_karar_karar_no_.pdf