• Anasayfa
  • |
  • Yolcu Teknelerinin Can Yeleklerine İlişkin 1994 ve 2000 HSC Kod Değişikliklerine İlişkin Görüş Hk.

Yolcu Teknelerinin Can Yeleklerine İlişkin 1994 ve 2000 HSC Kod Değişikliklerine İlişkin Görüş Hk.

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 12.06.2024 tarih ve 1923043 sayılı yazıda özetle;

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Gemi Sistemleri ve Ekipmanları (SSE) 10. Dönem Toplantısı'nda, 1994 ve 2000 HSC Kodlarında yapılacak değişiklikler ile ilgili görüşmelerin yapıldığı, önerilen taslak değişiklik kararlarının, MSC 109 Toplantısında onaylatılıp, MSC 110 Toplantısında kabul edilmesi amacıyla nihai hale getirildiği,

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Gemi Sistemleri ve Ekipmanları (SSE)  10. Dönem Toplantısı'nda, 1994 ve 2000 HSC Kodları 8.3.5 paragrafı ve Ek- 1'lerinde yapılacak değişikliklerden  özetle;

1- 24 saatten kısa yolculuk yapan yolcu tekneleri için, gemideki yolcu sayısının en az % 2,5'ine eşit sayıda bebek can yeleği sağlanması,

2- 24 saat veya daha uzun yolculuk yapan yolcu tekneleri içingemideki her bebek için bebek can yeleklerinin sağlanması,

3- Ağırlığı 140 kg'a kadar ve göğüs çevresi 1.750 mm'ye kadar olan kişilere uygun şekilde can yeleği tasarlanmamışsa, bu tür kişilere emniyet altına alınmalarına imkân verecek yeterli sayıda uygun aksesuarın gemide mevcut olmasının sağlanması,

Bu bağlamda; taslak değişik kararları, sözleşmeye taraf devletlerin 3'te 1'i (1/3) fazlası veya birleşik ticaret filoları dünya ticaret filosunun gros tonajının en az % 50'sini oluşturan Taraf Hükümetler tarafından itiraz bildirilmediği sürece 01 Temmuz 2027 tarihinde kabul edilmiş sayılacak olup, 01 Ocak 2028 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilerek,

Yukarıda belirtilen gelişmeler çerçevesinde, ülkemiz filosunda bulunan ve inşa edilecek yolcu teknelerinde bulundurulması zorunlu olacak can yelekleri hakkında, IMO bünyesinde yer alan komitelerde politika geliştirme ve mevzuat oluşturma çalışmalarında kullanılmak üzere, 1994 ve 2000 HSC Kodları kapsamında olası Odamız görüşlerinin veya yapılan araştırmalar/çalışmaların 28.06.2024 tarihine kadar Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne gönderilmesi istenmektedir.

Bu cihetle, Odamız görüşlerinin oluşturulması amacıyla, yolcu teknelerinin can yelekleri ile donatılmasına ilişkin düzenleme hakkında görüşlerinizin 25 Haziran 2024 Salı Günü mesai bitimine kadar Deniz Turizmi Birim e-posta adresine (denizturizmi@denizticaretodasi.org.trbildirilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederiz.

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

439_1447_yolcu_teknelerinin_can_yeleklerine_ili_kin_1994_ve_2000_hsc_kod_de_i_ikliklerine_ili_kin_g_r_hk.pdf