Ağustos 2017

IMO kutup çevresindeki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili yeni bir video yayınladı

02/08/2017

 IMO video.jpg

Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO, kutup çevresiyle ilgili çalışmalarının bir parçası olarak bir dizi video hazırlamayı kararlaştırmış, bunlardan Kutup Kodu hakkında genel bilgi veren birinci video Mayıs ayında yayınlanmıştı. Birkaç gün önce yayınlanan ikinci IMO videosu ise kutup çevresinde arama kurtarma çalışmalarını ele alıyor.

Videoda vurgulandığı gibi, deniz altyapısının yetersizliği zorlu çevre şartlarıyla birleştiği için Arktik ve Antarktika Bölgeleri'ndeki acil durumlara daha hızlı ve etkin bir müdahale gerekiyor. Gemilerin hareketlerini izlemede kullanılan telsiz ve uydu haberleşme sistemlerinin yetersiz kalması bir başka sorun.

Videoda ayrıca 'Denizde Arama Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi' (SAR) hakkında açıklamalar yer alıyor. 1979'da kabul edilen bu Sözleşme, ülkeleri belirli arama kurtarma bölgeleriyle sorumlu kılarak bu ülkelerin Küresel Arama Kurtarma Planı oluşturmalarını sağlamaktadır. Sözleşme kapsamında, tüm dünya denizleri için kurtarma çalışmaları yürüten koordinasyon merkezleri ve alt-merkezleri kurulmuştur.

Video aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir:

https://www.youtube.com/watch?v=N_gs9wgaHQo&feature=youtu.be

Örgüt'ün ilk yayınladığı videoya ise aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir:

https://www.youtube.com/watch?v=X_x2_RTUiGM&feature=youtu.be

 

2016 Uluslararası Denizcilik Ödülü'nün sahibi IMO eski Genel Sekreteri Koji Sekimizu oldu

02.08.2017

Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO tarafından her yıl Örgüt'ün hedef ve çalışmalarına en önemli katkıyı sağlayan kişiye veya organizasyona verilen Uluslararası Denizcilik Ödülü için bu sene eski IMO Genel Sekreteri Koji Sekimizu seçildi.

Konsey, ödülü Sekimizu'ya vermesinin gerekçesi olarak 2012-2016 yılları arasındaki genel sekreterlik görevi sırasında başarılı bir yönetim sergilemesini gösterdi. Ayrıca, kendisinin tüm denizcilik dünyası için değerli katkıları olduğunu belirtti.

Japonya Hükümeti ise ödüle aday gösterdiği Koji Sekimizu'nun denizde can güvenliğini sağlamaya ve deniz çevresini korumaya adanmış bir yaşam sürdüğünü ifade etti ve genel sekreterliği sırasında sergilediği üstün performansı takdir etti.

IMO Üyesi Devletleri Denetleme Planı'ndaki yasal ve zorunlu değişiklikler, Kutup Kodu ve balıkçı teknelerinin güvenliğini arttırmaya yönelik Cape Town Sözleşmesi gibi birçok önemli belgenin kabul edilmesi Sekimizu'nun genel sekreterliği sırasında gerçekleşti.

Ayrıca, gemilerden kaynaklı hava kirliliğinin ve sera gazı emisyonlarının azaltılması ve deniz haydutluğuna karşı etkili bir mücadele yürütmek için Cibuti Bölgesel Eğitim Merkezi'nin kurulması çalışmalarında da büyük bir rol üstlendi.

Eğitimi ihmal etmeyen Sekimizu, Örgüt'ün eğitim kurumlarının daha iyi yönetilmesi ve kapasitelerinin arttırılması için çalıştı ve Dünya Denizcilik Üniversitesi (World Maritime University)'nin ekonomik açıdan daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını hedefledi. 

Koji Sekimizu'ya ödülünün Kasım ayındaki otuzuncu IMO Meclis Toplantısı sırasında düzenlenecek bir törende takdim edileceği duyuruldu.

 

ASEF'in IMO danışmanı olarak statüsü onaylandı

04.08.2017

Aktif Gemi İnşaat Federasyonu (ASEF)'nun IMO bünyesindeki sivil toplum örgütleri arasına katılması, IMO'nun Temmuz ayı sonundaki konsey toplantısında gerçekleşti.

ASEF üyeleri arasında gemi inşa sanayiinde dünyanın en büyük tersanelerini işleten Japonya, Güney Kore, Çin ve Türkiye gibi ülkeler bulunuyor.

Tüm yeni inşaların %90'ından fazlası ASEF üyesi ülkelerde gerçekleştiği için Konsey, Federasyon'un tam anlamıyla uluslararası bir niteliğe sahip olduğuna ve bu yüzden IMO'ya danışmanlık yapabileceğine karar verdi.

ASEF.jpgASEF yeni statüsüyle çalışma gruplarının toplantılarına gözlemci olarak katılabileceği gibi komitelere fikir ve önerilerini dile getiren metinler de sunabilecek.

Federasyon, güvenlikle ilgili konularda katkı sağlamayı hedefleyerek IMO'nun yeni kabul ettiği 'hedef temelli standartlar' stratejisi kapsamındaki gemi inşa kurallarının belirlenmesinde söz sahibi olmak istiyor.

ASEF'in ilgilendiği diğer konular arasında gemiler için yeni verimlilik standartları ve gemi tasarımıyla karbon emisyonlarının azaltılması yer alıyor.

Tersaneler ayrıca fikri mülkiyetin korunması noktasında siber güvenlik tehditlerinin önlenmesine de önem veriyor. (Kaynak: TradeWinds)

 

İstilacı deniz canlılarıyla mücadelede yeni adımlar

07/08/2017

Gemilerin karinalarında biriken istilacı deniz türlerinin deniz çevresi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedefleyen yeni bir küresel proje için hazırlıklara başlandı. Küresel Çevre Fonu (GEF), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve IMO ortaklığında yürütülecek olan proje, midye ve yosun gibi zararlı organiklerin gemilerin su altında kalan kısımları ile karinalarında tutunması sonucu ortaya çıkan ‘biofouling’  sorununu ele alıyor.

istilacı deniz canlıları.jpg

'GloFouling Projesi'nde, yine GEF-UNDP-IMO işbirliğinde gerçekleşmiş olan ve IMO Balast Suyu Yönetimi (BWM) Sözleşmesi'nin uygulanmasını kolaylaştırmak için geliştirilen GloBallast Ortaklık projesi örnek alınacak ve istilacı deniz türlerinin 'biofouling' ile sınır ötesine taşınmasını azaltmak için gelişmekte olan ülkelerde kapasite arttırma çalışmaları düzenlenecek.

Denizlerdeki biyolojik istilanın balıkçılıktan su ürünleri yetiştiriciliğine, kıyı altyapısından diğer geliştirme çabalarına kadar birçok alanda olumsuz etkileri görülmekte ve dolayısıyla kıyı toplumlarının yaşamları üzerinde ciddi bir tehlike oluşmaktadır.

'GloFouling Ortaklığı' bir proje olarak Mayıs 2017'deki GEF Konseyi'nde onaylanmıştır ve hazırlık aşaması tamamlandıktan sonra uygulamaya geçilmesi için yeniden GEF'in onayına sunulacaktır. Projenin tam ismi, 'Gelişmekte olan Ülkelerdeki İstilacı Deniz Canlılarının Olumsuz Etkilerini Azaltmak için Kurulan Ortaklık' (GloFouling Partnerships) olarak belirlendi.

Projenin hazırlıkları IMO Sekreteryası tarafından tamamlanacak. 

 

Houston Limanı kılavuz kaptanları IMO Cesaret Ödülü'nün sahibi oldu

11/08/2017

Bravery award.jpgUluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)'nün geleneksel 'Denizde Üstün Cesaret Ödülü' ilk defa iki kılavuz kaptanın oldu. ABD'nin Houston Kanalı'nda görevli kılavuz kaptanlar Michael McGee ve Michael Phillips, alevlerin sardığı bir tankeri güvenle limana yanaştırmayı başararak ödüle layık görüldü.

Kaptanlar, geçtiğimiz yıl Eylül ayında 107,131 dedveyt ton kapasiteli Aframax River (2002 yapımı) gemisinde görevlendirildi. Gemi, Houston 3 no'lu Yakıt Terminali'nden ayrıldığı sırada dümende McGee bulunuyordu. Makine dairesindeki bir arıza nedeniyle gemi iki bağlama şamandırasına çarptı ve yakıt tankı yırtıldı. Dökülen dizel yakıt alev aldı.

Alevler gittikçe yükselirken, kaptanlar köprüüstündeki konumlarını terk etmediler. Bir açıklamaya göre, yangının iyice şiddetlendiği ve her yeri sardığı sırada Phillips McGee'ye dönerek, "Öleceğiz," dedi.

Yangın 90 dakika boyunca devam etti ve nihayet söndürüldüğünde Kaptan McGee gemiyi güvenle limana yanaştırdı.

Geçen Şubat ayında, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı Amirali David Callahan tarafından "Deniz ticaretinin en yoğun yapıldığı ABD limanındaki olası bir felaketi büyük bir cesaretle önledikleri" için McGee ve Phillips'e ödül verilmişti. (Kaynak: TradeWinds)

 

Liberya için deniz güvenliği stratejisi oluşturuluyor

22/08/2017

Liberia security.jpgLiberya'da deniz güvenliğini arttırmak için IMO'nun desteğiyle ulusal bir strateji oluşturma çalışmalarına başlandı.  Bir hafta süren uygulamalı bir eğitim programı bu çalışmaların ilk adımını oluşturdu. Etkinliğe Liberya Hükümeti'nin ilgili bakanlıklarından ve bölümlerinden üst düzey görevliler katıldı. Sunum ve alıştırmaların ışığında ulaşılan bulgular değerlendirildikten sonra Liberya'ya ilerleme kaydetmesi için bir öneri taslağı sunulacak. Yeni planda bakanlıklar ve denizcilikle ilgili taraflar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi en önemli hedeflerden biri olarak ön plana çıkıyor.

 

 

Kaynak: IMO internet sitesi.

http://www.imo.org/en/MediaCentre/WhatsNew/Pages/default.aspx