Navlun ve Gemi Ücretleri

UYGULAMA ESASLARI

5174 sayılı Kanunun 26. Maddesinin son paragrafında yer alan “Türkiye limanlarında yük alan veya bu limanlara yük getiren ve Türkiye'de herhangi bir odaya kayıtlı olmayan yabancı bayraklı gemiler ile yabancı bir ülkede yerleşik gerçek veya tüzel kişi tacir tarafından işletilen Türk Bayraklı gemilerin Türk limanlarında Yükleme ve Boşaltmadan sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden, Kruvaziyer ve Yolcu gemilerinde GROSTONAJI üzerinden uluslararası uygulama göz önüne alınmak suretiyle, binde beşi geçmemek ve yıllık munzam aidat tavanını aşmamak kaydıyla Oda Yönetim Kurulunca teklif ve Oda Meclisince tespit edilecek orana göre hesap edilecek meblağ, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından ilgili liman bölgesindeki Deniz Ticaret Odasına veya bu oda teşkilâtının henüz kurulmadığı yerlerde, Ticaret veya Ticaret ve Sanayi Odasına ödenir.” hükmü gereği Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

 

1. Navlun Hasılatı Oda Payı (0,05) 

a) KONTEYNER VE RO-RO GEMİLERİ
Türkiye limanlarından yük alan veya limanlara yük getiren Yabancı Bayraklı gemiler ile yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı Konteyner ve Ro-Ro vb. Adet üzerinden taşımacılık yapan gemilerden YÜKLEME ve BOŞALTMA’ dan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden;


- Binde beşi (‰ 5) geçmemek üzere;

- İthal ve ihraç yüklerinde 550 Amerikan Dolarını aşmamak,

- Aynı geminin hem Yükleme hem de Boşaltmasının, aynı limanda aynı seferde ve aynı acente tarafından beyan edilmesi halinde 550 + 550 = 1.100 $ yerine 412.50 + 412.50 = 825 $ aşmamak kaydıyla Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

 

b) KURU YÜK, SIVI YÜK VE DÖKME YÜK GEMİLERİ

Türkiye limanlarından yük alan veya limanlara yük getiren Yabancı Bayraklı ile yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı Kuru yük, Sıvı yük ve Dökme yük taşıyan gemilerden, YÜKLEME ve BOŞALTMA’ dan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden binde beşi (‰ 5) geçmemek üzere aşağıdaki tablolardaki oranlara göre Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

 

TAŞINAN  
YÜKÜN 

ÖDENECEK

TON (MT) 

TAVAN  
ÜCRET 

0 - 20.000 550 $

20.001 - 40.000

800 $

40.001 - 60.000

1.050 $

60.001 - 100.000

1.300 $

100.001 
ve YUKARISI

1.650 $

 

-   Aynı geminin hem Yükleme hem de Boşaltmasının, aynı limanda, aynı seferde ve aynı acente tarafından beyan edilmesi halinde aşağıdaki tabloya göre indirimli Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

  

TAŞINAN
YÜKÜN

TON (MT)

TAVAN
ÜCRET

İNDİRİMLİ
TAVAN
ÜCRET

0 - 20.000

1100

825 $

20.001 - 40.000

1600

1.200 $

40.001 - 60.000

2100

1.575 $

60.001 - 100.000

2600

1.950 $

100.001 ve YUKARISI

3300

2.475 $

 

- Aynı acente tarafından aynı geminin, aynı seferinin aynı limandaki Yükleme ve Boşaltma işlemlerinin farklı tonaj olması halinde, indirim tutarı yüksek tonaj aralığı dikkate alınarak uygulanacaktır. 

c) YOLCU / KRUVAZİYER GEMİLERİ

Türkiye limanlarına uğrak yapan tüm yabancı bayraklı ile yabancılara kiralanmış Türk bayraklı Yolcu ve Kruvaziyer gemilerinden, her uğrak başına aşağıda belirtilen grostonajı üzerinden  Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

GEMİ 
GROSTON

ÖDENECEK
TUTAR

0

5000

Ücretsiz

5.001

20.000

50 $

20.001

30.000

100 $

30.001 50.000 150 $
50.001 100.000 200 $
100.001 ÜSTÜ 250 $

 

-   Tüm Yolcu ve Kruvaziyer gemilerine uygulanan aynı yıl içinde aynı limanda 24 sefer sonrası istisnası Liman Hizmet Ücreti içindir, Navlun Hasılatı Oda Payı için geçerli değildir. 

  • Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti hesaplamaları için; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından veriler Liman Çıkış Belgesi (LÇB) verileri esas kabul edilir. 
  • Navlun Oda Payı tarifesinde bildirilen Dolar ücretleri; geminin hareket (kalkış) tarihindeki, T.C. Merkez Bankası ABD Doları döviz alış kurunun Türk Lirası karşılığı hesaplanarak ödenir.
  • Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren 15 ( On beş ) gün içerisinde ana acentesi ve varsa diğer acenteleri tarafından, ilgili liman bölgesindeki İMEAK DTO ’ya peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

 

2. Türk ve Yabancı Bayraklı Gemilerden Alınacak Ücretler     
a) Türk Bayraklı

 


GEMİ GROSTON

TUTAR

0 - 49

35 TL

50 GRT VE ÜSTÜ

40 TL


b) Yabancı Bayraklı


GEMİ GROSTON

ÖDENECEK
TUTAR

0 - 49

80 TL

50 - GRT VE ÜSTÜ

110 TL