Tarihçe

Oda Meclisimizin 11 Mart 1987 tarih ve 40 sayılı oturumunda İzmir Şubesinin kurulması kararı alınmıştır.Yürütme Kurulunun oluşturulması için Erdoğan YILMAZ, Ergun DİNÇEL, Günay YANGINERİ, Metin ZORER ve İsmail KANIER görevlendirilmiştir. Yine Oda Meclisimizin 1 Temmuz 1987 tarih ve 44 sayılı oturumunda onaylanarak İzmir Şubesi’nin kuruluşu resmen tescil edilmiştir. 1 Ekim 1987 tarihinde Şube Müdürlüğüne S.Erol ÇAĞLAR atanmış, 1 Şubat 1988 tarihi itibariyle de kayıt,tescil ve tahsilat işlemlerine başlanılmıştır.

İzmir'den, güneyde Didim'e kadar olan bir faaliyet alanında çalışmalarına devam etmekte olan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi; denizciliğin yurt içi ve yurt dışında temsil edilmesinin yanında, üyelerinin mesleki faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için en uygun ortam ve olanakların sağlanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak, resmi kurum ve kuruluşlarda üyelerini temsil etmek, üyelerinin sorunlarını belirleyerek çözüm önerileri sunmak ve bu sayede denizciliğin gelişmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.