Ekim-Kasım-Aralık 2022

EKİM-KASIM-ARALIK 2022

Denizcilikte Tek Pencere Sistemi’nin Denizcilik Sektöründe Ortaya Çıkaracağı Fırsatlar Sempozyumda Değerlendirildi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Limanlar ve İskeleler Birliği (IAPH) ile Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO) tarafından 1 Ocak 2024 tarihinde Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine (FAL) Taraf Devletlere uygulama zorunluluğu getirecek olan Tek Pencere Sistemine (MSW) yönelik olarak denizcilik sektörünün bilgilendirilmesi amacıyla 24 Ekim 2022 tarihinde hibrit bir sempozyum düzenlenmiştir. Söz konusu sempozyumda ülkelerden devlet yetkilileri ile limanlardan ve denizcilik endüstrisini temsil eden uzmanlar tarafından denizcilikte tek pencere uygulaması ve dijitalleşme sürecinden elde edilen dersler detaylarıyla değerlendirilmiştir. Sempozyuma ayrıca, paydaşlar olarak gemi kaptanları, armatörler, yöneticiler ve gemi acenteleri katılım sağlamıştır.

Sempozyuma katılan panelistlerce denizcilikte dijitalleşme sürecine önemli bir adım olacak olan MSW uygulamasına ilişkin kritik bilgiler sunulmuş olup, IMO tarafından da özet bir uygulama katılımcılara gösterilmiştir. Bahse konu uygulamanın gemilerin, personelin ve yükün bir limana varışı, kalışı ve ayrılışı için gerekli bilgilerin elektronik veri alışverişi yoluyla iletilmesi, alınması ve yanıtlanması için sistem tasarlayan yazılım geliştiricilere yönelik bir araç olduğu vurgulanmıştır. Buna ilave olarak, ortak uygulama çözümü sayesinde gemi mürettebatına kabul edilemez bir idari yük getirecek farklı yerel tek pencere çözümlerinin yayılmasının önleneceği de belirtilmiştir.

Gemiler için Enerji Verimliliği Teknolojilerinin Benimsenmesini Destekleme Rehberi Yayımlandı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Norveç Green Voyage 2050 Projesi kapsamında kurulmuş olan “Düşük Karbonlu Deniz Taşımacılığını Desteklemek için Küresel Endüstri Birliği (Düşük Karbonlu GIA)” tarafından “Gemiler için Enerji Verimliliği Teknolojilerinin Seçimine İlişkin Pratik Rehberin” yayımlandığı duyuruldu. Söz konusu rehberde sunulan bilgiler kapsamında ilgili teknolojileri seçerken göz önünde bulundurulması gereken hususlar belirtilerek operasyonel uygulamalar hakkında gemi sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Silverstream Technologies firması teknoloji uzmanı ve Düşük Karbonlu GIA Enerji Verimliliği Teknolojileri ve Operasyonel En İyi Uygulamaları Başkanı David Connolly konuya ilişkin olarak; gemiler için enerji verimliliği teknolojilerine (EET) en önemli engelin performans şeffaflığı olduğunu, ilgili rehber ve beraberindeki aracın yayınlanmasıyla EET'lerin enerji tasarrufu potansiyelini değerlendirmek ve farklı teknolojiler arasında daha bilinçli bir karşılaştırma sağlamak için özellikle sınırlı şirket içi teknik departmanları olan gemi sahipleri ve işletmecilerin destekleneceğini ifade etmiştir. Buna ilaveten, söz konusu rehberin öncelikle gemi sahipleri ve işletmecilere yönelik olduğu, aynı zamanda ekipman tedarikçileri ve teknoloji sağlayıcılarının da sunulan bilgiler ışığında uygulamalara güveninin artacağı, rehberde Excel programı tabanlı olmak üzere bir teknoloji değerlendirme aracının kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmış olduğu, teknik uzman bilgisi gerektirmeden mevcut teknoloji seçeneklerinin puanlama verilerek sıralanabileceği ve sunulan metodolojinin yararlı olacağı vurgulanmıştır.

Anılan rehbere (http://shorturl.at/guAH8) bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir.

Geleceğin Denizcilik Yakıtlarını Üretmek İçin Fırsatlar Değerlendirildi.

6-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 27. Taraflar Konferansı (COP27) kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve Dünya Bankası işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, gelişmekte olan devletler açısından denizcilik endüstrisi için yenilenebilir yakıt üretimindeki fırsatlar değerlendirilmiştir.

Söz konusu etkinlikte IMO Genel Sekreteri Kitack Lim konuyla ilgili olarak, uluslararası deniz taşımacılığının karbondan arındırılmasının günümüzde yoğun şekilde kullanılan fosil yakıt kullanımından sıfır karbonlu alternatiflere hızlı bir geçiş sürecini gerektirdiği, nakliyenin küresel ticarete ve sürdürülebilir kalkınmaya güvenli, temiz, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde hizmet etmesi nedeniyle küresel enerji geçişinin de önemli bir kolaylaştırıcı olacağı belirtilmiştir.

Etkinlikte söz alan Dünya Bankası Küresel Taşımacılık Direktörü Nicolas Peltier ise, Dünya Bankası'nın yeşil enerji projeleri geliştirmeye yönelik çalışma ve projelerde aktif olarak yer aldığını, bunlar arasında Fas, Kolombiya ve Brezilya dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde yeşil amonyak ve yeşil metanolün ve Namibya'da hidrojenin desteklendiği, genel amacın deniz taşımacılığının karbondan arındırılmasına yönelik ülkelerin yeşil yakıtların ana tedarikçileri olma hedeflerinin desteklenmesi olduğu, denizcilik sektörünün yalnızca yeşil enerjinin alıcısı olarak hizmet etmeyeceği, aynı zamanda üretim ve kullanım alanları arasında birincil bir ulaşım modu olarak kritik bir rol oynayabileceğini değerlendirmiştir.

ICS Genel Sekreteri Guy Platten tarafından yapılan açıklamada da, COP 27 kapsamında Denizcilik Geçiş Görev Gücü tarafından denizciler için uygun bir geçiş sağlamak amacıyla başlatılan çalışma planının önemli bir aşamayı ifade ettiği,  süreç içerisinde yapılan yatırımların deniz taşımacılığının enerji geçişini kolaylaştıracağı, gemilerin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için altyapının geliştirilmesinin hızlandırılması gerektiği ve bu amaç doğrultusunda Uluslararası Limanlar ve İskeleler Birliği (IAPH) ile temiz enerji deniz merkezleri girişiminin başlatıldığı belirtilmiştir.

 

Singapur ve Hollanda Krallığı IMO Sözleşmesi Değişikliklerini Kabul Etti.

6-15 Aralık 2021 tarihlerinde IMO Meclisi tarafından, IMO Konseyinin genişletilmesi, IMO Üyelerinin üyelik sürelerinin uzatılması ve IMO Sözleşmesi’nin orijinal versiyonları olarak üç ilave dil metninin tanınmasına yönelik IMO Sözleşmesinde kabul edilen değişikliklerin Singapur ve Hollanda Krallığı tarafından da onaylandığı duyuruldu.

Bu kapsamda, Singapur Denizcilik ve Liman Otoritesi İcra Kurulu Başkanı Eng Dih Teo ve Hollanda Krallığı Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı Sivil Havacılık ve Denizcilik İşleri Genel Müdürlüğü Deniz Taşımacılığı Birimi Başkanı Paul van Gurp tarafından ülkelerinin onay belgeleri IMO'ya yaptıkları ziyarette IMO Genel Sekreteri Kitack Lim’e takdim edildi.

Böylelikle, sözleşme üzerinde yer alan değişiklikler Honduras, Malezya, Malta, Hollanda Krallığı, Norveç, Singapur ve İspanya tarafından kabul edildiği belirtilmiştir. IMO Sözleşmesi’nin 16, 17, 18, 19 (b) ve 81 numaralı maddelerine yapılan değişikliklerin yürürlüğe girebilmesi için IMO üyelerinin üçte ikisi (117 IMO Üye Devleti) tarafından onaylanmasının gerektiği de vurgulanmaktadır.

Söz konusu değişikliklere ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.

Meclisin Genişlemesi

Teklif edilen Konsey reformlarının IMO Meclisi tarafından yürürlüğe koyulmasıyla, IMO Konseyi üye sayısı 12 Üye Devletin katılımıyla 40’tan 52'ye yükselecektir. IMO Konseyi’nin genişlemesi neticesinde A ve B Kategorileri için 12’şer ve C Kategorisi için 28 koltuk ayrılacaktır.

Söz konusu kategoriler:

(a) - Uluslararası deniz taşımacılığı hizmetlerinin sağlanmasında en büyük etkiye sahip Devletler;

(b) - Uluslararası deniz ticaretinde en büyük etkiye sahip olan Devletler;

(c) - Yukarıda sözü edilen (a) veya (b) kapsamında seçilmeyen, deniz taşımacılığı veya ulaştırmasında spesifik etkileri olan ve Konsey'e seçilmesiyle dünyanın başlıca coğrafi bölgelerinin temsil edilmesini sağlayacak Devletler.

Üyelik sürelerinin uzatılması

Değişiklikler kapsamında, Konsey Üyeleri, Meclisin sonraki iki oturumunun sonuna kadar kendi görevlerinde kalabilecek ve bunun sonrasında yeniden seçilebileceklerdir. Meclisler genellikle her iki yılda bir düzenlendiği için Üyeler genellikle dört yıllık dönem için hizmet etmektedirler.

İlave diller

IMO Meclisi, Birleşmiş Milletler (United Nations -UN) tarafından benimsenmiş çok dillilik prensibine uygun olarak, mevcut diller olan İngilizce, Fransızca ve İspanyolca’ya ilaveten örgütün halihazırda resmi dilleri de olan Arapça, Çince ve Rusça’nın IMO Sözleşmesi’nin özgün dilleri olarak eklenmesine yönelik IMO Sözleşmesi’ne ilişkin bir düzenlemeyi kabul etmiştir.

Denizcilikte Enerji Tasarrufu Uzaktan Eğitimi Başlatıldı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından, gemilerde enerji kullanımını azaltmaya yönelik olarak gemi insanlarının bilgilendirilmesini amaçlayan bir uzaktan eğitim kursunun başlatıldığı duyuruldu.

Ücretsiz olarak erişim sağlanabilen "Denizde Enerji Tasarrufu" başlıklı uzaktan eğitimin, makine bölümü ve güverte bölümünde çalışan personele göre hazırlanarak iki ayrı modülden oluştuğu, kursun öğrenme kolaylığını desteklemek için etkileşim ağırlıklı dersler, videolar, kaynaklar ve sınavlarla desteklenerek denizcilerin denizde enerji verimliliğini artırmaya nasıl katkıda bulunabileceklerine ilişkin pratik yönleri kapsadığı, katılımcıların eğitim modüllerinden birini veya her ikisini birden tercih edebileceği, herhangi bir modülü başarıyla tamamlayanlara sertifika verileceği, sınırlı internet erişimi olan katılımcılar için çevrimdışı öğrenmeye yönelik taşınabilir belge formatının (PDF) sistemden yüklenebileceği, eğitim modülü sonunda gerçekleşecek sınavın da internete erişimin mümkün olduğu herhangi bir zamanda alınabileceği belirtilmiştir.

Söz konusu eğitimin IMO-Norway GreenVoyage2050 Projesi çerçevesinde kurulan bir ortaklık olan Düşük Karbonlu Denizciliği Desteklemek için Küresel Endüstri İttifakı (Low Carbon GIA) tarafından geliştirilerek (Videotel Uzaktan Eğitim Platformu tarafından desteklenerek) finanse edildiği, Mayıs 2021'de başlatılan "Enerji Verimli Gemi Operasyonuna Giriş" kursuna dayanmakta olduğu ve bu kapsamda bugüne kadar 12.000'den fazla katılımcıya sertifika verildiği vurgulanmıştır.