Ekim 2017

?

Kadın denizcilere daha fazla fırsat sunulmalı

03/10/2017

IMO, kadın denizcilere üst yönetim kadrolarında daha fazla rol verilmesi hedefiyle yürüttüğü cinsiyet eşitliği ve kapasite geliştirme programı hakkında bilgi vermek için Doğu ve Güney Afrika Denizcilik Sektöründe Kadın Yöneticiler Birliği (WOMESA)'nin 8. Bölgesel konferansına katıldı. Kenya merkezli WOMESA, IMO'nun destekleriyle kurulduğu 2007 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni kuvvetli bir şekilde yansıtan yönetimsel ve stratejik ilkeler belirledi. Bunlar içinde özellikle Hedef 5, cinsiyet eşitliği ile tüm kadın ve kızların yetki alanlarının genişletilmesini savunmasıyla Birlik tarafından çok önemsenmektedir.

womesa.jpg

Konferans sonunda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve ilgili diğer hedeflere ulaşmak için WOMESA'nın sorumluluk ve yükümlülüklerini ortaya koyan bir Karar alındı. Kararda, ayrıca, Afrika Birliği (AU) Komisyonu, Afrika Gemi Sahipleri Birliği (ASA), Doğu ve Güney Afrika Liman Yönetimi Birliği (PMAESA) ve IMO gibi kurumlar ile WOMESA arasında stratejik iş ortaklığı yapılması üzerinde duruldu. Bu işbirliğiyle, kadın denizcilerin, meslekteki görünürlüğünü arttırıp daha kuvvetli iş bağlantıları kurabileceğinin ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin daha etkili bir şekilde uygulanabileceğinin altı çizildi.

 

Kargo taşımacılığında güvenli ve yeşil yaklaşımlar

03/10/2017

Uluslararası Yük Taşımacılığı Koordinasyon Birliği (ICHCA)'nin 65. yıldönümü konferansı 2 Ekim günü İspanya'da düzenlendi. Konferansa katılan IMO temsilcileri, Örgüt'ün 2017 Dünya Denizcilik Günü'nün "Gemiler, limanlar ve insanlar birbirine bağlıdır" teması kapsamında yük taşımacılığı zincirinde uygulanmak üzere hükümetler ve sektörle birlikte belirlediği kural ve sözleşmeler hakkında bilgi verdi.

 IMO temsilcisi, "denizde ve limanlardaki güvensiz koşulların ortadan kaldırılması için ilk adım yükü taşıyan şirketten gelir. İster gemi inşası, yolcu taşıma, mürettebat veya kıyı personeli eğitimi isterse güvenlik ekipmanının kontrolü veya konteynerlerin paketlenip yüklenmesi olsun, tüm bunların ve kıyı faaliyetlerinin yapılış şekli gemiyle birlikte yola çıkanların güvenliğini doğrudan etkiler. Bu nedenle, IMO, 60 yıldan sonra bugün de kapsamlı bir yasal çerçeve çizmekte ve kıyıdaki faaliyetlerle ilgili hususları akla uygun biçimde ele almaktadır," açıklamasında bulundu.

 

Malakka ve Singapur Boğazları'nın daha güvenli ve sürdürülebilir olması hedefleniyor

05/10/2017

Malakka ve Singapur Boğazları'nda Seyir Güvenliği ve Çevrenin Koruması için İşbirliği Mekanizması, Ekim ayının ilk haftasında bir dizi toplantı düzenledi. Malezya'nın ev sahiplinde bir araya gelen Kıyı Devletleri (Endonezya, Malezya ve Singapur) temsilcileri, boğazları kullanan devletler ve diğer ilgili taraflar, başlıca gündem maddeleri olarak seyir güvenliğini ve deniz çevresinin korunmasını ele aldılar. singapore-malacca straits.jpg

IMO yetkilisi, boğazlardaki kapasite geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunan IMO Malakka ve Singapur Boğazları Güven Fonu hakkında bilgi verdi ve İşbirliği Mekanizması'nı desteklemeye devam edeceklerini söyledi. 2007 yılında IMO'nun "Önemli Taşımacılık Yollarının Korunması" girişimiyle kurulan İşbirliği Mekanizması; Kıyı Devletleri ile Malakka ve Singapur Boğazları'nı kullanan Devletler ve diğer taraflar arasındaki işbirliğini ve iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Mekanizma birbirini tamamlayan üç kısımdan oluşuyor. Bunlardan İşbirliği Forumu, diyaloğun geliştirilmesi için uygun bir alan sunarken, Proje İşbirliği Komitesi boğazlarla ilgili projelerin koordinasyonundan sorumlu. Son olarak Seyir Fonu Destekleri, Malakka ve Singapur Boğazları için kritik öneme sahip seyir yardımcılarının teminine ve bakımına yönelik doğrudan mali destek kabul ediyor.

 

Dünya Denizcilik günü Paralel Etkinliği bu yıl Panama'da kutlandı

05/10/2017

Panama'nın ev sahipliği yaptığı 2017 Dünya Denizcilik Günü Paralel Etkinliğinde (1-3 Ekim), gemiler, limanlar ve insanlar arasındaki kuvvetli ilişki bir kez daha ön plana çıkarıldı. Altı yüz civarındaki katılımcı arasında hükümet temsilcileri ve sektör paydaşları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların ve üniversitelerin temsilcileri vardı.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, yaptığı açılış konuşmasında: "Gemiler ve limanlar, deniz taşımacılığının koşullarını geliştirerek refahın ve istikrarın artmasında çok önemli görevler üstlenebilir. Bu seneki temamızın vurguladığı gibi, limanlar ve denizcilik sektörü, karada ve denizde yeni zenginlikler oluşturabilir," dedi.

IMO-World-maritime-day-parallel-event-1.jpg

Günün temasına özel konularda düzenlenen uluslararası sempozyumda özellikle denizcilik sektörünün gelişmesinde Bayrak Devletlerinin rolü, liman faaliyetleri ve denizcileri bekleyen zorluklar hakkında oturumlar yapıldı. Kapanış töreni ise önümüzdeki yıl Paralel Etkinlik'in düzenleneceği ülke olan Polonya'nın bayrağı devralmasıyla son buldu.

Sekiz ülkenin ulaştırma ve denizcilik bakanları ile bakan yardımcıları arasında IMO Genel Sekreteri Kitack Lim'in yönettiği bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Kapasite geliştirme çalışmalarını ve denizcilik eğitiminde teknolojinin rolünü ön plana çıkaran tartışmaların yanı sıra, sektörün en önemli sorunlarından biri olarak görülen deniz haydutluğu ve siber güvenlik riskleri masaya yatırıldı.

 

Amonyum nitrat içerikli gübrelerin taşınması konusunda IMO'dan uyarı geldi

05/10/2017 (Kaynak: BIMCO)

IMO'nun Kargo ve Konteyner Taşımacılığı Alt komitesi (CCC 4), dördüncü oturumunda amonyum nitrat içerikli gübrelerin taşınması sırasında oluşabilecek riskleri görüştü. Alt komite, tehlikeli olmayan madde sınıfındaki amonyum nitrat içeren gübrelerin taşınmasıyla ilgili tehlikelere dikkat çekmek için bir sirküler (CCC.1/circ.4) yayımladı.

Bu yüklerin çözünmeye uğrama potansiyelleri en büyük tehlike olarak kabul edilirken, durumun başlangıçta saptanması hayati önem taşıyor.  Aksi halde, yükün sıcaklığı 500 °C'ye kadar çıkıp amonyak ve nitrojen ya da sülfür oksit gibi zehirli gazların çevreye yayılmasına neden olabiliyor. Katı Dökme Yüklerin Güvenli Taşınmasına Yönelik Kod (IMSBC) kapsamında bu yükler, (sıvılaşma ya da kimyasal madde yayma tehlikesi olmayan) C Grubu'na dâhil edilse de bu gruptaki bazı gübrelerin önerilen testleri geçmesine rağmen çözünme potansiyeli taşıdığı bildirildi.

IMO, ilgili sirkülerinde bu yüklerin taşınmasıyla ilgili bazı güvenlik kuralları yayımladı ve herhangi bir çözünme ya da yangın durumunda mürettebatın yapması gerekenler üzerine tavsiyelerde bulundu. Ayrıca IMSBC Kodu'nda bu yüklerin taşınması için belirlenen şartların gözetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

IMO sirkülerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.bimco.org/-/media/bimco/cargo/solid-bulk-cargo/ccc1circ4--carriage-of-ammonium-nitrate-based-fertilizer-nonhazardous-secretariat.ashx

 

Fiberglas tekne sorunu

09/10/2017

fibreglass vessels.jpgDenizlere her yıl, muhtemelen karada bertaraf tesisi yetersizliği nedeniyle, balıkçı teknesi ve gezi teknesi de dâhil olmak üzere birçok terk edilmiş veya kullanılmayan fiberglas tekne bırakılmaktadır.

Londra Sözleşmesi ve Londra Protokolü Tarafları, konuyla ilgili olarak 9-13 Ekim 2017 tarihlerinde IMO Genel Merkezi'ndeki toplantıda bir araya geldi. Fiberglas teknelerin bertarafı ile ilgili sorunun büyüklüğü, depolama veya geri dönüşüm alternatifleri ve fiberglasın deniz çevresine potansiyel etkilerine dair daha fazla bilgi edinmek için bir çalışma başlatılmasına karar verildi.

 Ayrıca toplantıda, ilk olarak 2000 yılında kabul edilen, deniz üzerindeki platformların veya diğer insan yapımı yapıların değerlendirilmesine ilişkin özel rehberlerin güncellenmesindeki gelişmeler gözden geçirildi. Gündemdeki diğer bir konu; dip tarama malzemesi yönünden etki listesi ve etki seviyeleri (sedimanların denizde bertaraf edilip edilemeyeceğinin değerlendirilmesine ilişkin karar verme sürecinde kullanılan eşik değerler) ile ilgili bir başka rehberin geliştirilmesiydi. Londra Sözleşmesi veya Londra Protokolü'nü imzalayan ülkelerin sularına yıllık ortalama 500 milyon ton izin verilen dip tarama malzemesi boşaltılmaktadır. Dip tarama malzemesinin aşağı yukarı %10'u; denizcilik kaynaklı, endüstriyel ve kentsel deşarjlar veya yüzeysel akışla kirlenmektedir. İzin öncesi dip tarama malzemesinin denize boşaltımının uygunluğunun değerlendirilmesi bu açıdan önemlidir.

 

Yunanistan'a petrol döküntüsünü temizlemesi için destek verildi

10/10/2017

IMO'nun yönettiği 'Akdeniz Denizi için Bölgesel Deniz Kirlenmesine Karşı Acil Müdahale Merkezi (REMPEC)', petrol döküntüsünden etkilenen Yunanistan kıyılarındaki temizlik işlemlerine teknik destek verdi. Petrol döküntüsüyle sonuçlanan kaza, 10 Eylül günü AGIA ZONI II adlı geminin Pire Limanı açıklarında batmasıyla gerçekleşti. Acil Müdahale Merkezi'nden iki uzman 8-14 Ekim günlerinde bölgede kalarak yayılan petrolün değerlendirilmesi ve etkili temizleme yöntemleriyle ilgili çalışmalarda bulundu.

 

Kıbrıs'ta yoğun gündem

13/10/2017

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, "Geleceğin Denizcilik Stratejisi: Kanun Yapıcılar ve Sektör" başlığıyla Kıbrıs'ta düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Lim açılış konuşmasında, "güvenlik, emniyet ve çevrenin korunmasına yönelik standartların yüksek olduğu bir sektör, varlığını uzun vadede devam ettirmesini sağlayacak mali yatırımlar ile nitelikli personel için daha elverişli bir ortam sunar," dedi. Denizcilikle ilgili uluslararası meselelerin ele alındığı bir forum olarak düzenlenen etkinliğe dünyadaki deniz taşımacılığı şirketlerinden 800'ün üzerinde yönetici katıldı.

Lim, Akdeniz Bölgesi Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Akdeniz MoU)'nun yirminci yıldönümü toplantısında, liman devleti kontrol uzmanlarının, kontrol faaliyetlerinde uyumu ve koordinasyonu arttırmak için ortaya koydukları yoğun çalışmalara dikkat çekti.

MaritimeCyprus.jpg

Genel Sekreterin, AB Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc ile birlikte Kıbrıs'ta ziyaret ettiği son yer bir ilkokuldu. Lim, öğrencilerden Kıbrıs Deniz Ticaret Odası'nın "Bir Gemi Sahiplen" programı hakkında bilgi aldı. Programdan oldukça etkilendiğini ifade eden Lim, "gençler bu yaratıcı girişim sayesinde denizcilik dünyasıyla gerçekten somut bir ilişki kuruyor, bilgileri artıyor ve hayal güçleri gelişiyor. Bunu mükemmel bir proje olarak görüyor ve katkısı olan herkesin büyük bir takdiri hak ettiğini düşünüyorum."

 

Arabistan Kadın Denizciler Birliği kuruldu

19/10/2017

Arabistan Kadın Denizciler Birliği, farklı Arap ülkelerinden 30 kadının önderliğinde resmi olarak kuruldu. Birlik, kadınların denizcilik sektöründe üstlendiği önemli role dikkat çekmeyi amaçlayan IMO'nun Kadın Denizciler Birliği ailesine katıldı.

Birlik için bir yol haritası belirlemek üzere sektörden sörveyörler, liman görevlileri, denizcilik mühendisleri ve hukukçuları Mısır'da bir toplantı düzenledi.

 

İklim değişikliği gibi okyanuslardaki değişiklikler de önemsenmelidir

23/10/2017

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Okyanuslar Özel Elçisi Peter Thomson, Londra'daki merkezinde IMO'yu ziyaret etti. Deniz çevresinin deniz çöpleri ve mercan beyazlaması gibi nedenlerle zarar gördüğüne tanık olduğunu belirten Thomson, " 'Okyanuslardaki değişiklikler' hakkında daha fazla konuşulması gerek," dedi.

ocean change.pngThomson, ayrıca, geçtiğimiz Haziran ayında New York'ta düzenlenen BM Okyanus Konferansı'nda okyanuslarla ilgili tüm sektörlerin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 14'ün etkili bir şekilde uygulanmasını destekleme kararı aldıklarını hatırlattı. Hedef 14, sürdürülebilir kalkınma için okyanus kaynaklarının korunması ve gelecek kuşaklar düşünülerek kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor. BM Okyanus Konferansı bir Eylem Çağrısı'nın kabul edilmesiyle sonuçlandı ve bu çağrı metni Hedef 14'ün uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla BM Genel Kurulu tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

 Özel Elçi Thomson, IMO'nun bu hedefe ulaşmada üstlendiği rolün önemini vurguladı. IMO'nun bu amaçla yaptığı çalışmalar arasında deniz çevresini korumak için kabul ettiği sözleşmeler yer alıyor. Gemilerden Kaynaklı Kirlenmenin Engellenmesi için Uluslararası Sözleşme (MARPOL) ve Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi (BWM) bunlar arasında. Ayrıca, IMO'nun Londra Protokolü/Sözleşmesi için 2016 Stratejik Planı, Hedef 14 kapsamında gönüllü bir taahhüt olarak kabul edildi. BM'nin tavsiye organı olarak deniz çevresinin korunmasında bilimsel yöntemleri araştıran uzmanlar grubu GESAMP'ın bürokratik işlemleri de IMO tarafından üstlenilmiştir. GESAMP, mikro plastikler ve deniz çevresinin kirlenmesinden sorumlu diğer faktörlerle ilgili raporlar yayımlar.

 

IMO balıkçı teknelerinin güvenliğini arttırmayı hedefliyor

26/10/2017

 Balıkçı teknelerinin güvenliğini sağlamak Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)'nün misyonları arasında yer alır. Bu misyona yönelik Cape Town Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanmasıyla ilgili konuları görüşmek için 16-20 Ekim 2017 tarihlerinde Cape Town, Güney Afrika'da bir seminer düzenlendi. IMO Deniz Güvenliği Bölümü, Denizcilik Teknolojisi Başkanı, "Sözleşme, onaylanıp yürürlüğe girdiğinde ve uygulanmaya başlandığında, balıkçı teknelerinin bayrak, liman ve kıyı devletlerince kontrolünü kolaylaştırarak uluslararası platformda bağlayıcı olacaktır. Ayrıca yasal olmayan, kayıt dışı ve düzensiz balıkçılık faaliyetleriyle daha etkin bir mücadele yürütülmesine de yardımcı olacaktır," dedi.

Sözleşme, açık denizlerde seyreden 24 metre ve üzerindeki 3,600 balıkçı teknesine sahip en az 22 devletin onayından 12 ay sonra yürürlüğe girecektir. Ekim 2017 itibariyle Kongo, Danimarka, Almanya, İzlanda, Hollanda, Norveç ve Güney Afrika olmak üzere, gerekli koşullarda 884 balıkçı teknesine sahip yedi devlet sözleşmeye taraf olmuştur.

Denizde Can Güvenliği için Uluslararası Sözleşme (SOLAS) gibi yük ve yolcu gemilerine yönelik uluslararası sözleşmeler yasal geçerliliklerini uzun zaman önce kazanmışken, balıkçı tekneleri için herhangi bir temel sözleşme yürürlükte değildir. Sonuç olarak, teknelerin ve can kurtarma ekipmanın elverişliliği, haberleşme ve yangınla mücadele cihazlarının durumu, ve balıkçı teknesi yapımıyla ilgili uygulanan uluslararası, bağlayıcı koşullar bulunmamaktadır. 

Fishing vessels.jpg

IMO, balıkçı teknelerinin güvenliğiyle ilgili sözleşmenin bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu nedenle, dünyanın çeşitli bölgelerinde Cape Town Sözleşmesi'nin önemini ve taraf devletlerin sorumluluklarını açıklayan ve Sözleşme'nin ulusal mevzuata nasıl uyumlu hale getirileceğini ele alan seminerler düzenlemektedir.

 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve IMO işbirliğinde şimdiye kadar Pasifik bölgesi ve Afrika'nın Fransızca konuşulan bölgeleri ile Doğu Asya, Karayipler ve Latin Amerika bölgelerinde 50'den fazla ülke için seminerler düzenlendi. Cape Town seminerine bölgeden 10 ülke katıldı.

Kasım ayında toplanacak IMO Meclisi'nin, "IMO gemi kimlik numarası" planını, bayrak devletinin yargılama alanının dışındaki sularda seyretmeye yetkisi olan, toplam uzunluğu 12 metreyi geçmeyen ve çelik olmayan malzemeden yapılmış, 100 veya daha fazla gros ton kapasitesine sahip balıkçı tekneleri ile 100 gros tonun altındaki tüm motorlu balıkçı teknelerinde uygulaması için karar alması bekleniyor. Gönüllülük esasına göre uygulanacak bu Kararla yasal olmayan, kayıt dışı ve düzensiz balıkçılık faaliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

IMO, ayrıca, 2012'de yürürlüğe giren Balıkçı Tekneleri Personelinin Eğitim, Sertifika ve Vardiya Standartlarına İlişkin Uluslararası Sözleşme (STCW - F 1995)'yi eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek amacıyla yeniden değerlendiriyor. Sözleşme, balıkçılık sektörünün özelliklerini, çalışma ortamını ve deniz çevresine verilen zararın engellenmesi gibi konular etrafında güncelleniyor.

 

Bir insanlık krizi: Deniz yoluyla göç

30/10/2017

Hükümetlerin, deniz kuvvetlerinin ve ticaret gemilerinin üstün gayretlerine rağmen denizler üzerinden karışık veya düzensiz (mixed) göç hareketleri can almaya devam ediyor.

migration.jpgIMO, geçtiğimiz Ekim ayında bu insanlık krizini etraflıca tartışmak için BM ajansları, denizcilik sektörü ve Avrupa Birliği deniz kuvvetleriyle birlikte bir toplantı düzenledi.  Barınma, tıbbi destek veya hijyen koşulları açısından gerekli koşullar sağlanamadığı ve genellikle fazladan yiyecek ve su bulunmadığı için ticaret gemileri, kurtarma operasyonlarına uygun değildir.

 Eldeki raporlar 20 Ekim 2017 itibariyle yaklaşık 147,000 göçmen ve mültecinin deniz yoluyla Avrupa'ya girdiğini gösteriyor. Bunların büyük bir kısmı İtalya'ya, diğerleri ise Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya'ya göç etti. Fakat, aynı süre içinde deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışan 2,826 insan hayatını kaybetti. Akdeniz'deki ölümlerin sayısı her yıl azalsa da göç yollarında yitirilen hayatların oranı artış gösteriyor.

Roma'daki Denizcilik Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin verilerine göre, Akdeniz'de ticaret gemileri 2017'de 101, 2016'da ise 112 kurtarma çalışmasına dâhil oldu. IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, "Hükümetler ve ticaret gemileri kurtarma çalışmalarına destek olmaya devam edecektir, fakat deniz yoluyla göçleri de içine alacak şekilde güvenli, yasal ve alternatif rotaların belirlenmesi gerekmektedir," dedi.

 Toplantıda ele alınan başlıca gündem maddesi denizdeki ölümleri engellemek için alınacak tedbirlerle ilgiliydi. Bunlar arasında, insan kaçakçılığıyla mücadele ve uluslararası ajanslar ile devletler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi vurgulandı. Toplantının sonuçları bir rapor haline getirildikten sonra Mülteciler ve Göçmenler için Küresel Sözleşme'ye kaynak olarak kullanılacak.  19 Eylül 2016 tarihli Mülteci ve Göçmenler için New York Beyanı'nda kabul edilen Küresel Sözleşme, BM'ye üye devletlerce yürütülen bir süreçtir. Küresel Sözleşmenin, iki yıla yayılması planlanan çalışmalar sonrasında, 2018'de hükümetler arasında düzenlenecek bir uluslararası göç konferansında kabul edilmesi bekleniyor.

 

Kaynak: IMO internet sitesi ve BIMCO.

http://www.imo.org/EN/Pages/Default.aspx

https://www.bimco.org/