Mart 2017

?

Bangladeş yeşil ve sürdürülebilir gemi geri dönüşümü için bir sonraki aşamaya hazır

01/03/2017

"Bangladeş'te Güvenli ve Çevreye Duyarlı Gemi Geri Dönüşümü - Aşama 1" (SENSREC) projesi 30 aylık bir dönemde IMO, Bangladeş Halk Cumhuriyeti ve Basel ile Rotterdam ve Stockholm Sözleşmeleri Sekretaryası (BRS) tarafından başarıyla tamamlandı. Bangladeş Hükümeti, ilk aşamanın sona ermesiyle kendisine yeni uluslararası ortaklıklar ve fon desteği sağlayacak çalışmalara başladı. Hükümet, gemi geri dönüşüm süreçlerini daha yeşil ve sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

22 Şubat 2017 tarihinde Bangladeş'te yapılan proje kapanış toplantısında birinci aşamanın merkezindeki beş konu masaya yatırıldı. Bunlar: Bangladeş gemi geri dönüşüm sektörüne yönelik ekonomi ve çevre çalışmaları; tehlikeli maddelerin yönetilmesi; gemi geri dönüşümünden sorumlu bakanlıklara tek bir noktadan ulaşılmasını sağlayan 'Tek Nokta Hükümet Hizmeti' (Government One-Stop Service); eğitim materyalleri geliştirilmesi ve ilk aşamanın sonunda getirilen önerilerin ikinci aşamada nasıl uygulanabileceğine dair bir belge hazırlanması.

Bangladeş.jpgProjenin ikinci aşamasında tehlikeli atıkların arıtılması, depolanması ve imhasına ayrılmış bir atık yönetim tesisinin inşası ile gemi geri dönüşüm tesislerinde çalışanlara, denetçilere ve hükümet yetkililerine yönelik kapsamlı bir eğitim programına başlanması planlanıyor.

Proje için gerekli fonun büyük bir kısmı Norveç Kalkınma İşbirliği Ajansı (Norad) ve AB tarafından sağlandı. Norveç'in Bangladeş Büyükelçisi, toplantıdaki konuşmasında projenin önemli bir ilerleme kaydettiğini ve fon sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Bangladeş yıllık 8.8 milyonun üzerindeki gros ton kapasitesiyle dünyanın en önemli gemi geri dönüşüm sanayilerinden biri konumundadır.

'SENSREC Projesi - 1. Aşama'yı tamamlayan Bangladeş'in bu sayede Hong Kong Sözleşmesi*'ne taraf olma koşullarını daha rahat bir şekilde yerine getirmesi bekleniyor.

*IMO Hong Kong Sözleşmesi, gemilerin güvenli ve çevreye duyarlı prosedürlerle geri dönüşüme alınmasını hedeflemekte ve bunun için uluslararası standartlar getirmektedir.

 

Enerji verimli deniz taşımacılığı önündeki engeller kaldırılıyor

03/03/2017

IMO, sera gazı emisyonlarını azaltmak için yaptığı çalışmalar doğrultusunda Hindistan (Bombay)'da dört günlük bir eğitim düzenledi. Hindistan, Bangladeş, Maldivler ve Sri Lanka denizcilik fakültelerinden, idare makamlarından ve klas kuruluşlardan gelen otuz eğitmen katılımcı, deniz taşımacılığını daha yeşil uygulamalarla sürdürmek için geliştirilen teknik ve yasal düzenlemeler hakkında ilk elden bilgi edindi.

Katılımcılar ayrıca grup halinde uygulamalı çalışmalar yaptı ve gemilerde enerji verimliliğini engelleyen durumlar üzerine sunumlar hazırladı.

IMO danışmanlarının destek verdiği eğitim IMO GloMEEP gemilerde enerji verimliliği projesi kapsamında başarıyla sona erdi.

 

GMDSS'ye yenilikler gelmeye devam ediyor

06/03/2017

6-10 Mart 2017 tarihlerinde Seyir, Haberleşme, Arama ve Kurtarma Alt Komitesi'nin dördüncü oturumu (NCSR 4) yapıldı. Toplantı maddelerinin başında gelen Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemleri (GMDSS)'nin gözden geçirilmesi ve yenilenmesi hakkında önemli kararlar alındı.

gmdss.png

GMDSS ile ilgili SOLAS, IV. Bölüm'de kabul edilen koşullara göre, uydu sistemleri ve karasal radyo-komünikasyon sistemlerinin birlikte kullanılması gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılan tartışmalar sonunda GMDSS'nin yenilenmesinden sorumlu Çalışma Grubu tarafından SOLAS, Bölüm III ve IV için taslak revizyon ve diğer sözleşmelerde oluşabilecek diğer değişikliklerle ilgili bir çalışma taslağı hazırlanmasına karar verildi. Bununla ilgili geçici rapor Temmuz 2017 itibariyle IMO/ITU Uzmanlar Grubu'na iletilmiş olacak. Çalışma Grubu, Uzmanlar Grubu'nun taslak ve rapor hakkındaki görüşlerini aldıktan sonra NCSR 5'te tartışılmak üzere bir rapor sunacaktır.

NCSR 4'te ayrıca e-seyirle ilgili maddeler, yeni ve mevcut rotalama sistemlerinin belirlenmesi veya değiştirilmesine yönelik tekliflerin teknik açıdan değerlendirilmesi ve Uzak Mesafe Gemi Tanıma ve İzleme (LRIT) sisteminin çalıştırılması konuları ön plana çıktı. Güzergah önerilerini incelemek üzere bir Uzmanlar Grubu oluşturulmasına karar verildi. Alt Komite'nin LRIT sistemleriyle ilgili görüşü ise sistemlerin üretildiği mekanlardaki değişikliklerin en geç 18 Nisan 2017'ye kadar tamamlanması oldu.

 

Cibuti'de liman güvenliği ve kolaylaştırma eğitimi

08/03/2017

Cibuti Bölgesel Eğitim Merkezi'nde ulusal liman güvenliği ve kolaylaştırma konusunda bir atölye çalışması düzenlendi. IMO'nun yürüttüğü çalışmada öncelikle deniz güvenliği ve kolaylaştırma hedefiyle saptanan ihtiyaçlar açıklandı ve ardından IMO'nun kurslarıyla birlikte diğer kurumlarla beraber hazırlanan eğitimler, kılavuz ve araçlar hakkında bilgi verildi. Cibuti liman tesislerinin güvenliğinden sorumlu ekiplerin yanı sıra sahil güvenlik, donanma, sınır kontrol ve gümrük idareleri ile denizcilik yönetimlerinde görevli temsilcilerin katıldığı eğitimde Cibuti Bölgesel Eğitim Merkezi'nin eğitim ihtiyaçları belirlendi ve Merkez'in deniz güvenliği, emniyet, kolaylaştırma ve deniz çevresinin korunması gibi konularda sahip olduğu eğitim potansiyeli ortaya kondu.

 

Karayipler MTCC Merkezi: Hedef daha az karbon salınımı

09/03/2017

Geçtiğimiz aylarda yeni bir enerji verimliliği projesinin başladığı IMO kaynaklarınca duyurulmuştu. (Odamızın bu kaynaklardan yaptığı duyuruları aşağıdaki sayfalarda okuyabilirsiniz:

IMO'dan Haberler / "IMO'nun enerji verimliliği projesi Avrupa Komisyonu'nun fonuyla ilerleme kaydediyor'

Şangay, Trinidad ve Tobago denizcilik teknoloji merkezleri olarak seçildi )

Caribbean MTCC_new_smaller.jpg

Proje kapsamında seçilen teknolojik merkezlerle (MTCC) küresel bir ağ oluşturulması ve gelişmekte olan ülkelere enerji verimliliği politikalarının geliştirilmesi gibi denizciliği ilgilendiren birçok konu ve faaliyette destek olunması hedefleniyor.

Uzmanların tahminlerine göre operasyonel tedbirler ve mevcut teknolojiler sayesinde gemilerin enerji tüketimi ve CO2 emisyonları %75'e kadar azaltılabilir.

'Karayipler MTCC' statüsündeki Trinidad ve Tobago Üniversitesi, proje hedeflerini ve uzman tahlillerini dikkate alarak Chaguaramas Kampüsü'nde bir merkez oluşturdu. Burada, denizcilikte düşük karbonlu bir gelecek için projeyle uyumlu olarak çalışmalar yapılacak ve teknolojiler geliştirilecek.

Karayipler'deki merkez, bölgede bulunan 16 ülkenin yanı sıra düşünce kuruluşları, firmalar ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak enerji verimli gemilere katkı sağlamayı hedefliyor. 

 

Somali'deki tanker kaçırma olayının sonrasında Kitack Lim önemli bir açıklama yaptı

15/03/2017

IMO'ya ulaşan raporlardan, 13 Mart 2017 tarihinde Puntland bölgesi (Somali Demokratik Cumhuriyeti) açıklarında deniz haydutlarınca kaçırılan Aris 13'ün, Mayıs 2012'de Smyrni tankerinin kaçırılmasından sonra IMO tüzüğü kapsamında Somalili deniz haydutlarınca gerçekleştirilen ilk gemi kaçırma vakası olduğu anlaşıldı. 2012'den bu yana Somalili deniz haydutları gemi kaçırma girişimlerinde bulunduysa da faaliyetleri çoğunlukla kontrol altına alınmıştı.

Olayın üzerinden çok geçmeden kaçırılan gemi ve mürettebatın Somalili deniz haydutlarınca fidye talep edilmeksizin serbest bırakıldığına dair haber alındı. 16 Mart 2017 tarihli Reuters haberine göre, deniz haydutlarının bu kararında Aris 13 tankerini kiralayanların petrol taşımacılığı yapan ve ticari açıdan söz sahibi Somalili iş adamları olması en büyük etken oldu.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, Aris 13'ün kaçırılmasından sonra benzer vakaların önüne geçmek için IMO kılavuzlarının ve en iyi yönetim uygulamalarının titizlikle uygulanması çağrısında bulundu. 

Lim ayrıca yüksek riskli alanlardan transit geçiş yapan gemilerin Deniz Güvenliği Merkezi - Horn of Africa/Afrika Boynuzu (MSCHOA)'na kaydolmaları, Dubai'deki Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ofisine bildirim yapmaları ve IMO kılavuzlarını ve En İyi Yönetim Uygulamaları (BMP)'nı takip etmeleri gerekliliğini vurguladı.

 

Sürdürülebilir deniz taşımacılığı için gemi inşa kapasitesi

15/03/2017

Panama'da düzenlenen Çevreci Sürdürülebilir Denizcilik Endüstrisi Konferansı (ESSIC)'nda karbon salınımını azaltmak için gelişmekte olan ülkelerde yapılabilecek kapasite arttırma çalışmaları ve gelişmiş teknolojilerin nasıl kullanılabileceği tartışıldı.

fish.jpg

IMO temsilcisi, bu konuda IMO'nun üstlendiği Küresel Denizcilik Enerji Verimliliği Ortaklık Projesi (GloMEEP) ile Küresel Denizcilik Teknoloji İşbirliği Merkezleri (MTCC) projesini anlattı. Projelerin her ikisinin de kapasite geliştirme çalışmalarını nasıl teşvik ettiğini ve son teknolojilerin etkin bir şekilde kullanılması için uygun ortamı nasıl sağladıklarını açıkladı.

ESSIC konferansı; ulusal ve uluslararası denizcilik sektörünün dikkatini iklim değişikliğinin sebep ve sonuçları, enerji verimliliğini arttırmaya yönelik uluslararası standartlar, yeni enerji kaynaklarının ve gemilerdeki teknolojilerin kullanımı gibi konulara çekti.

 

 

 Liman güvenliği eğitimleri devam ediyor

16/03/2017

Trinidad ve Tobago'nun liman güvenliğinden sorumlu denetçiler ile resmi yetkililer için 14-17 Nisan 2017 tarihlerinde bir eğitim atölyesi düzenlendi. IMO, 'İleri Tatbikat ve Eğitim Atölyesi' için yer olarak başkent Port of Spain'i belirlerken, etkinlikte daha çok ISPS (Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenliği) Kodu kapsamındaki önleyici güvenlik tedbirleri üzerinde duruldu. Bu tedbirlerle, güvenlikten sorumlu tüm tarafların düzenli olarak eğitim ve tatbikatlara katılması ve kazalara ya da terörist saldırılara hazırlıklı olması hedefleniyor.

Eğitim planındaki teorik ve uygulamalı dersler ile tartışmalar ve grup çalışmaları, talim ve tatbikatların ISPS Kodu'na uygun olup olmadığını değerlendirmeye ve bunları Kod'la olabildiğince uyumlu hale getirmeye yönelikti. IMO, düzenlediği eğitimlerle liman güvenliğinden sorumlu farklı taraflar arasında iyi uygulamaların ve prosedürlerin yaygınlaşmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

 

Kaldırma ekipmanları ve can kurtarma araçları SSE Altkomitesi'nin gündemindeydi

20/03/2017

kaldırma ekipmanı.jpgGemi Sistemleri ve Ekipmanı Hakkında IMO Altkomitesi (SSE), 20-24 Mart 2017 tarihleri arasında dördüncü kez toplandı. Altkomite, gemilerde kullanılan kaldırma ekipmanları ve vinçlerle ilgili hazırlanan uluslararası koşul ve gerekliliklerin ilk bölümünü inceledi ve SOLAS ile diğer ilgili mevzuatta yapılacak yasal değişikliklerin Haziran 2017'de Deniz Güvenliği Komitesi (MSC)'nin görüşüne sunulmasına karar verdi. Tehlikeli alanlardaki makine ve elektrik kurulumları, yangınla mücadele ve can kurtarma araçları hakkındaki konuları kapsayan 2009 Mobil Kıyı Ötesi Sondaj Üniteleri (MODU) Kodu'yla ilgili yasal değişikliklerin de eş zamanlı olarak tamamlanması uygun görüldü.

Altkomitenin gündemindeki bir diğer konu ise can kurtarma araçlarıyla ilgili öngörülen düzenlemeler ve SOLAS Bölüm III'teki işlevsel gerekliliklere son halinin verilmesiydi. Yangından korunma konusunda ise özellikle ro-ro yolcu gemilerinde alınması gereken tedbirlerle ilgili iş planı oluşturulmasında ve kutuplarda taşımacılık yapan gemilerdeki can kurtarma araç ve düzeneklerinin performans standartlarının ele alınmasında fayda görüldü.

 

Elektronik navigasyon sistemleri için çözümler

23/03/2017

20. Elektronik Navigasyon Komite toplantısı (ENAV 20), 13-17 Mart 2017 tarihlerinde Uluslararası Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği (IALA) merkez binasında (Fransa) düzenlendi. IMO temsilcilerinin de katıldığı toplantıda kara ve deniz arasında elektronik araçlar üzerinden sağlanan iletişimin daha uyumlu hale getirilmesine yardımcı olabilecek teknik çözümler önerildi ve Denizcilik Hizmet Portföyleri veri yapısı, VHF Telsiz Veri Değişimi Sistemi ile Denizcilik Enformasyon Hizmetleri ( Maritime Cloud) kullanımı gibi temel konular üzerinde duruldu.

Bir sonraki ENAV toplantısı, 2018'de beşinci kez bir araya gelecek IMO NCSR (Seyir, Haberleşme ve Arama ve Kurtarma) Altkomitesinin elektronik navigasyon gündemine de görüş ve kararlarıyla büyük katkı sağlayacak.

ENAV 20 toplantısına IMO'nun yanı sıra IALA Üyesi Devletlerden, hükümetler-arası teşkilatlardan, kâr amacı gütmeyen örgütlerden ve özel şirketlerden 137 temsilci katıldı.

 

Denizlerdeki biyolojik istilalara karşı yürütülen proje başarıyla sonuçlandı

27/03/2017

 GloBallast Küresel Projesi Görev Gücü (GPTF)'nün Panama'da düzenlenen son toplantısında proje sonucu elde edilen kazanımlar konuşuldu. Bu kapsamda, Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'ni imzalayan ülkelerdeki kapasite geliştirme çalışmalarına yardımcı olması için hazırlanan GloBallast eğitim materyalleri tüm katılımcıların takdirini kazandı. Sürece destek veren tarafların projenin resmi kapanış tarihi olan 2017 Haziran'ından sonra da bu kazanımları sürdürmesi bekleniyor.

Proje kapanışından sonra devam edeceği öngörülen bir diğer çalışma da balast suyu arıtımı için yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini teşvik eden Balast suyu Yönetimi AR&GE Forumu.

GloBallast Ortaklık Programı, Küresel Çevre Fonu (GEF) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle IMO tarafından yürütüldü. 4 yıllık bir hazırlık aşamasından sonra 2007'de gelişmekte olan ülkelerde başlatılan projeyle, denizlerdeki biyolojik istilaların azaltılmasına yönelik bazı önemli faaliyetler düzenlendi. Bu faaliyetlerin başlıca hedefi, suda yaşayan zararlı organizma ve patojenlerin gemi balast suyuyla taşınmasını engellemek ve IMO Balast Suyu Yönetimi (BWM) Sözleşmesi'nin gelişmekte olan ülkelerde uygulanmasını kolaylaştırmaktı.

marine invasions.jpg

2017 Eylül'ünde yürürlüğe girmesi kesinleşen BWM Sözleşmesi'ni onaylama süreçlerinde proje ortağı ülkelere yardımcı olmak için birçok çalışma yapıldı. Bunlar arasında; gelişmekte olan 100'den fazla ülkenin oluşturduğu 12 alt-bölge için kurulan bölgesel görev kolları, balast suyu yönetimiyle ilgili saptanan bölgesel stratejiler ve ulusal düzeyde kapasite geliştirme faaliyetlerinin kolaylaştırılması yer alıyor. Panama Denizcilik İdaresi'nin ev sahipliği yaptığı GloBallast toplantısına proje ortağı ülkelerin temsilcileri ile birlikte bir pilot ülke; bölgesel koordinasyon örgütleri; GEF, UNDP ve IMO ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası ile Dünya Denizcilik Üniversitesi gibi stratejik ortaklar katıldı.

 

IMO ve diğer BM Ajansları Afrika Kalkınma Haftası'na katıldı

28/03/2017

Birleşmiş Milletler program ve ajanslarını bir araya getiren Bölgesel Koordinasyon Mekanizması (RCM - Regional Coordination Mechanism) Afrika Forumu, Senegal'de 18. kez düzenlendi. Forum, Afrika'daki çalışmalar hakkında konuşulması ve Afrika Birliği programlarını destekleyici stratejiler geliştirilmesi için BM ajanslarına ideal bir ortam sunuyor.

IMO, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında deniz güvenliğini sağlamak için Afrika'da yürüttüğü çalışmaları ve teknik açıdan destekleyici faaliyetlerini forum katılımcılarıyla paylaştı.

2017 RCM-Afrika Forumu, 23-28 Mart arasındaki 'Afrika Kalkınma Haftası'nın bir parçası olarak düzenlendi ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde her şeyden önce Afrika gençlerinin yeteneklerinden yararlanılması gerektiğinin altını çizdi. Foruma ilk defa Birleşmiş Milletler Bölgesel Kalkınma Grubu da katılım sağladı.

 

CO2 salımını azaltmak için yeni bir IMO uygulaması: yakıt tüketimi veritabanı

28/03/2017

2016 yılında kabul edilen MARPOL yönetmeliğine göre 5,000 gros ton ve daha yüksek tonajdaki gemiler yakıt tüketimleriyle ilgili tüm verilerin kaydını saklamakla sorumludur. Veriler yıl sonunda bir araya getirilerek geminin bayrak Devleti'ne gönderilecek. Geminin kimlik bilgileri duyurulmadan yürütülecek veri toplama süreciyle sektörün CO2 tüketimiyle ilgili daha sağlıklı bir temel oluşturulması hedefleniyor. Böylece, CO2 salımıyla ilgili IMO stratejilerinin ve gelecekte ihtiyaç duyulacak tedbirlerin sağlam bir temel üzerinden belirlenmesi öngörülüyor. 

21 Mart günü ABD'de düzenlenen Marşal Adaları Kalite Konseyi (Quality Council) toplantısında konuşan IMO temsilcisi, şimdiye kadar yaptıkları çalışmaları ve veritabanının özelliklerini açıkladı. Prototip versiyonun, IMO üyesi devletlere yıl sonuna doğru Küresel Entegre Gemi Bilgisi Sistemi (GISIS) üzerinden sunulması planlanıyor.

 

Deniz taşımacılığının geleceği Malta'da tartışıldı

30/03/2017

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, aralarında bazı AB devletlerinin de bulunduğu ülkelerin denizcilik bakanlarıyla birlikte deniz taşımacılığının geleceği üzerine Malta'da düzenlenen bir konferansa katıldı.

Lim, uluslararası denizciliğin gelişimi için IMO aracılığıyla yürütülecek küresel bir yaklaşımın desteklenmesini ve bu desteğin toplantıda kabul edilen Valetta Beyanı'yla ifade edilmesini memnuniyetle karşıladı. Beyan üç ana tema üzerine kuruldu: rekabetçilik, dijitalleşme ve karbonsuzlaştırma ile hava emisyonlarının azaltılması.

Kitack Lim toplantının ardından Malta'daki IMO Uluslararası Deniz Hukuku Enstitüsü'ne giderek denizcilik dünyasının gelecekteki söz sahipleriyle konuştu ve Enstitü'nün geçmişten bu yana deniz hukukunda son derece uzman ve eğitimli profesyoneller yetiştirdiğini belirtti. Lim, IMO Sözleşmeleri'nin dünyanın pek çok ülkesinde iç mevzuatlarla uyumlu olarak uygulanması için bu profesyonellerin önemli görevler üstlenmiş olduklarını ve bu görevlerini gelecekte de etkin olarak sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

 

IMO sözleşmeleri veritabanı hakkında yeni bir video yayımlandı

31/03/2017

IMO Vega database.jpg

IMO sözleşmelerini içeren veritabanı hakkında oldukça kapsamlı bir video hazırlandı ve resmi internet sitesinde yayımlandı.

(Video'nun linkine buradan ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=CA9TnZLiMbU)

IMO ve DNV GL tarafından geliştirilen IMO-Vega Veritabanı, SOLAS ve MARPOL gibi belli başlı IMO konvansiyon ve sözleşmelerini içermekte ve Örgüt'ün tarihî ve hukuki metinlerine tek sistem üzerinden ulaşma imkânı sunmaktadır.

Üyelik ve ücretsiz içerikler hakkındaki bilgilere IMO'nun sayfasından erişilebilir:

http://www.imo.org/en/Publications/Pages/IMO-Vega.aspx

 

Kaynak: Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)'nün internet sitesindeki haberler ve basın duyuruları.