Mart 2018

?

Kadın denizciler için yeni bir yöneticilik eğitimi başlıyor

02/03/2018

Maritime women to benefit from new leadership course.jpgBirleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR), kamu sektöründe liderlik çalışmaları kapsamında yeni bir eğitim başlatmaya karar verdi. 28 Şubat'ta IMO'nun genel merkezinde toplanan UNITAR'ın kurduğu ve aralarında IMO temsilcilerinin de olduğu bir görev grubu, eğitimin yürütülmesinden sorumlu olacak.

23 Haziran'da Fas'ta başlaması planlanan eğitime katılacaklara, özellikle Latin Amerika denizcilik makamlarındaki kadın görevlilerin bir sonraki bölgesel toplantısına yönelik bilgiler verilecek.

IMO bu girişime destek olarak, "toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek" şeklinde belirlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ne (Hedef 5) verdiği önemi gösteriyor.

 

MARPOL'deki değişiklikler yürürlüğe girdi

05/03/2018

Gemilerin yakıt tüketimleriyle ilgili veri toplama gereklilikleri 1 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Yakıt tüketimleriyle ilgili verilerin raporlanmasını düzenleyen söz konusu yasal değişiklikler, uluslararası denizcilik sektörünün enerji verimliliğini arttırmayı hedefliyor. 1 Ocak 2018'den itibaren toplanmaya başlanacak verilerin her yılın sonunda IMO'ya bildirilmesi gerekiyor.

Veri bildirimi gereklilikleri, Gemilerden Kaynaklı Deniz Kirlenmesinin Önlenmesine Yönelik Uluslararası Sözleşme'nin (MARPOL) Ek VI, 4. Bölümündeki yasal değişiklikler kapsamında IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) tarafından 2016'da kabul edilmişti.

MARPOL.jpgGemi yakıtları tüketim verilerinin toplanması ve raporlanması için kabul edilen Kural 22A'ya göre, 5,000 GRT ve üzerindeki gemilerin, kullandığı her yakıt türüyle ilgili veri toplaması gerekiyor. Veriler her yılın sonunda toplu olarak bayrak Devletine teslim edilecek ve bayrak Devleti raporlamanın gerekli koşulları yerine getirdiğine karar verirse gemi için Uygunluk Belgesi düzenleyecek. Daha sonra bayrak Devletleri bu verileri IMO'nun yakıt tüketimi veri tabanına iletecek ve IMO da verileri analiz ettiği bir raporu her yıl MEPC'ye sunacak.

Zorunlu olan yeni veri toplama sisteminin, gemilerden kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin kapsamlı bir IMO Stratejisi geliştirilmesi için oluşturulan üç aşamalı yaklaşımın ilk basamağını oluşturması amaçlanıyor. Bu sürecin bir sonraki aşaması, 9-13 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak olan MEPC 72. Dönem toplantısında kabul edilmesi beklenen sera gazı emisyonu ön stratejisidir.

MARPOL Ek V kapsamında çöp gereklilikleri

Gemilerden gelen çöplerin deniz çevresini kirletmesini önlemeye yönelik MARPOL Ek V için kabul edilen yasal değişiklikler de 1 Mart 2018'de yürürlüğe girdi.

MARPOL EK V Kural 4 ve Kural 6'daki değişiklikler; yük taşıyıcıların, yük kalıntılarının deniz çevresine zararlı olup olmadığını beyan etmesini gerektiriyor. Yeni bir ilave bölüm, kuru dökme yüklerin sınıflandırılması için kriterler getirdi.

Çöp Kayıt Defteri Formu güncellendi. Çöp Boşaltımına Ait Kayıt iki kısma ayrılmış olup;  Kısım I tüm gemilerin kullanımını, Kısım II ise kuru dökme yük taşıyan gemilerin kullanımını gerektiriyor.

"E-atık" adlı yeni bir kategori de ilave edildi. E-atık; gemi işletiminde veya yaşam alanlarında kullanılan, kullanım ömrünü tamamlamış, insan sağlığına ve/veya çevreye zarar verme potansiyeli olan, tüm parçalar, alt gruplar ve sarf malzemeleri içeren elektrikli ve elektronik ekipman olarak tanımlamaktadır.

Uluslararası Petrol Kirliliğinin Önlenmesi (International Oil Pollution Prevention-IOPP) Sertifikası ekinde yer alan B Formu'nun, ayrılmış balast tankı ile ilgili güncellenmesine ilişkin değişiklikler de 1 Mart 2018'de yürürlüğe girdi.

 

IMO 70. Kuruluş Yılını Kraliçe II. Elizabeth'in katılımıyla kutladı

06/03/2018

IMO 70. kuruluş yılının kutlandığı törene İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth de katıldı. 6 Mart günü IMO'nun Londra'daki merkezinde gerçekleşen etkinlikte Kraliçe'ye IMO Genel Sekreteri Kitack Lim eşlik ederken, IMO'ya üye ülkelerin temsilcileri, hükümetler-arası ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile IMO Sekreterlik çalışanları da yerlerini aldı.

Kitack Lim, "Bugün IMO'nun 70. kuruluş yılını kutluyoruz; bu yetmiş yıl içinde IMO'nun çalışmaları ve katkılarıyla denizcilik sektörü daha güvenli, daha temiz ve daha yeşil yöntemler geliştirerek dünya üzerindeki önemini arttırdı. Bizleri bekleyen yeni güçlüklere karşı hazırlıklı olmaya devam edeceğiz," dedi.

IMO Kurucu Sözleşmesi 6 Mart 1948 tarihinde İsviçre'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Denizcilik Konferansı'nda kabul edilmiş ve bundan 10 yıl sonra 21 devletin taraf olmasıyla 17 Mart 1958'de yürürlüğe girmiştir.

IMO bugün de deniz güvenliği ve emniyetini arttırmak ve gemilerden kaynaklanan kirlenmeyi kontrol etmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, sözleşmelerinin ve kılavuzlarının etkili bir şekilde tüm üye devletler tarafından uygulanmasına yönelik faaliyet ve eğitimler düzenlemektedir.

 

Bolivya, Uluslararası Mobil Uydu Örgütü'ne katıldı

09/03/2018

Bolivya Çokuluslu Devleti, denizde tehlikelere karşı uydu üzerinden haberleşme hizmetleri sunan Uluslararası Mobil Uydu Örgütü'ne (IMSO) katılan 104. ülke oldu. IMO, denizcilikte uydu haberleşmesinin etkili bir şekilde kullanılması için 1976'da IMSO Sözleşmesi'ni kabul etti. IMSO ayrıca LRIT (Uzun Mesafe Gemi Tanıma ve İzleme) sisteminin koordinatörü olarak da görev yapmakta ve sistemin dünya çapında denetlenmesinden ve değerlendirilmesinden sorumlu.

IMSO Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerin tam listesi aşağıdaki bağlantıda görülebilir:

http://www.imso.org/public/MemberStates

 

Liman kaynaklı karasal elektrik enerjisiyle ilgili güvenlik konuları tartışıldı

12/03/2018

Gemilerde jeneratörler yerine liman kaynaklı karasal elektrik kullanımı, denizcilik sektöründen kaynaklanan hava kirliliğini ve çevresel gürültüyü azaltmanın yollarından biridir. "Cold ironing" veya "alternatif deniz enerjisi" olarak da bilinen bu yöntem, IMO Gemi Sistemleri ve Ekipmanları (SSE) Alt-komitesinin son toplantısında ele alındı. Komite özellikle alternatif deniz enerjisi yönteminin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi olarak bilinen SOLAS'ta gerekli yasal değişiklikleri yapmak için görüştü.

cold ironing.jpg 

Toplantının bir diğer maddesi ise tamamen kapalı can kurtarma botlarında havalandırmanın nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili taslağa son halinin verilmesiydi. Ayrıca, IMO Polar Kodu'nun 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girmesiyle birlikte kutup sularında kullanılması planlanan can kurtarma ekipmanlarında olması gereken özellikler ve performans kriterleri de konuşuldu.

Yangınla mücadele tedbirleri kapsamında yeni ve mevcut ro-ro gemilerindeki vakaların ve zararların en aza indirilmesi için SOLAS kuralları gözden geçirildi ve olası eklemelerin neler olabileceği tartışıldı.

 

Petrol dökülmelerine hazırlık ve müdahalede işbirliği gerekiyor

13/03/2018

Londra'da 13-15 Mart 2018 tarihlerinde, önde gelen uzmanların ve sektörel aktörlerin katıldığı Interspill 2018 Konferansı ve Sergisi düzenlendi. IMO, petrol dökülmelerine karşı hazırlıklı olmak ve olumsuz sonuçlara hızlı bir şekilde müdahale etmek için neler yapılabileceğinin görüşüldüğü sunumlarda yerini aldı.

Açılış konuşmasını yapan IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, "IMO, hükümetler ve sektör arasında uzun yıllardır devam eden işbirliği sayesinde petrol dökülmelerinin sayısı ve gemilerden yayılan petrol miktarı ciddi ölçüde azaldı," dedi. Lim, yaşanan kazaların IMO kural ve kılavuzları belirlenirken dikkate alındığını, bu sayede gemi tasarımı, gemi işletme, makine odasındaki atıkların bertaraf edilmesi ve kirlenmenin neden olduğu zararları telafi etmek için yasal bir çerçevenin belirlenmesi gibi konularda önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

Konferansta ayrıca tehlikeli ve zehirli maddelerin sebep olduğu kirlenmeye karşı bir girişim olarak başlatılan GESAMP'ın çalışmaları da anlatıldı.

GESAMP, deniz çevresinin korunmasıyla ilgili konularda Birleşmiş Milletler'e bilimsel görüş bildiren bağımsız bilim insanları ve uzmanlardan oluşmaktadır. İlk sponsoru 1968 yılında IMO olan girişime bugün UNESCO-IOC, BM Environment ve ISP gibi önemli BM organları destek vermektedir.

 

Latin Amerika işbirliği merkezi açıldı

14/03/2018

Denizcilik teknolojilerinin geliştirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi çabalarına destek olmak amacıyla IMO tarafından başlatılan GMN Projesi kapsamında son olarak Latin Amerika Denizcilik Teknoloji İşbirliği Merkezi açıldı. Panama Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı merkezin çalışmaları için Avrupa Birliği'nin maddi desteğinden yararlanılıyor.

Şimdiye kadar toplamda beş merkez açıldı ve merkezlerin küresel bir ağ oluşturarak denizcilik dünyasının en önemli meselelerine yönelmesi planlanıyor. Özellikle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne destek olmak için mevcut ve gelecekteki uluslararası enerji verimliliği kuralları arasında uyum sağlanması, deniz ticareti için düşük karbonlu teknolojilerin teşvik edilmesi ve hukuki çalışmalarda kullanmak üzere etkili bir veri toplama ve raporlama sisteminin kurulması çalışmaları yapılacak.

Panama Üniversitesi'ndeki açılışta IMO temsilcisi, "Teknoloji merkezlerimiz denizcilik sektöründe enerji verimliliğini arttıracak teknoloji ve çalışma yöntemlerini teşvik ederek deniz taşımacılığından kaynaklanan karbon emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olacak," dedi.

Açılışın ardından Latin Amerika merkezinin ilk çalışma atölyesi düzenlendi. GMN projesinin kaydettiği aşamalarla ilgili bilgilendirilen katılımcılar, IMO'nun enerji verimliliği kurallarıyla ilgili deneyimlerini, karşılaştıkları kısıtlamaların ve fırsatların neler olduğunu tartıştı.

 

Güvenlik talimleri tasarlamak için rol canlandırma yöntemi kullanıldı

16/03/2018

En iyi güvenlik talimlerini tasarlamak ve bunları etkili bir şekilde uygulamak için Jamaika'da düzenlenen dört günlük atölye çalışmasında rol canlandırma yönteminden yararlanıldı. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik (ISPS) Kodu'nun gereklerine paralel olarak gerçekleşen çalışmada özellikle liman tesislerindeki güvenlik talim ve uygulamalarını planlamak, yürütmek ve sonrasında değerlendirmek için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlandı.

role playing.jpg

Çeşitli iletişim araçlarının kullanıldığı rol canlandırmalı oturumlarda katılımcılar, sırasıyla "oyuncu" ve "denetleyici" rollerini üstlendi. Bu etkinliklerle kazanılan yeni beceri ve bilgiler, liman tesislerindeki güvenlik yetkililerine ve personele, ayrıca resmi görevle idarilere atanan kişilere, mevcut prosedür ve uygulamaları geliştirmeleri ve test etmeleri için yardım ederek limanlarda güvenliği artıracak ve daha ihtiyatlı hareket edilmesini sağlayacak.

 

Denizciliğin geleceği İstanbul'da mercek altına alındı

21/03/2018

17 Mart 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Zirvesi'ne IMO Genel Sekreteri Kitack Lim katıldı ve denizciliğin geleceğini ilgilendiren önemli konulara değindi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız tarafından düzenlenen etkinliğin açılışını Başbakan Sayın Binali Yıldırım gerçekleştirdi.

Kitack Lim sektöre ve hükümet temsilcilerine yönelik konuşmasında özellikle sürdürülebilir okyanuslar, deniz ticareti ve dijital gelişmeler gibi konularda açıklamalar yaptı. İnsanların, okyanusların kapasitelerini dikkate alarak ticari faaliyette bulunması gerektiğine dikkat çeken Kitack Lim, okyanusların ancak bu denge sayesinde sürdürülebilir ve sağlıklı olabileceğini ve IMO'nun görevlerinden birinin de deniz ticaretinin bu dengeyi gözeterek yapılmasını sağlamak olduğunu belirtti. IMO'nun sera gazı emisyonlarını azaltmak için yaptığı çalışmalardan, gemilerde enerji verimliliğini arttırmaya yönelik önerdiği tedbirlerden, balast suyu yönetimi sözleşmesinden ve polar kodundan bahsetti.

Future of shipping in the spotlight.jpg

Kitack Lim, ayrıca, deniz ticaretiyle ekonominin büyümesine katkı sağlamak için limanlara yatırım yapılması ve intermodal taşımacılık yolları ile iç bölge bağlantılarının kuvvetlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Dijital devrimle ilgili olarak ise, yakıt ve enerji kullanımı, otomasyon ve gemi yönetimi, malzeme ve tasarım gibi konularda kaydedilen teknolojik ilerlemeler sayesinde denizciliğin yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Etkinlikte ayrıca IMO'nun deniz çevresini korumak için yaptığı çalışmalar hakkında bir sunum yapıldı ve zararlı ve tehlikeli maddelerin deniz yoluyla taşınmasını düzenleyen ve ülkemizin de yakın bir zamanda taraf olması beklenen HNS Sözleşmesi hakkında bilgi verildi.

 

Okyanuslardaki azot birikmesi hakkında yeni bir rapor yayımlandı

22/03/2018

Birleşmiş Milletler'e danışmanlık yapan 'Deniz Çevresini Korumada Bilimsel Yaklaşımları Araştıran Birleşik Uzman Grubu (GESAMP)', sulardaki azot döngüsünün insan faaliyetlerinin sonucundan nasıl etkilendiğine dair bir rapor hazırladı.

Doğal akışı içinde gerçekleşen azot tutulması yaşam için vazgeçilmezdir. Atmosferin içerdiği eylemsiz azot suda çözülür ve reaktif azot biçimlerine dönüştürüldükten sonra deniz canlıları tarafından büyümek ve beslenmek için kullanılır.

Fakat bazı sularda azot içeriğinin gerektiğinden yüksek olmasından dolayı deniz yosunlarının miktarında büyük bir artış veya azot oksit türünde sera gazı salınımı görülebilir.

Günümüzde suda reaktif biçimlere dönüşen atmosferik azot girdilerinin, 1850 yılıyla karşılaştırıldığında hemen hemen dört kat daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Özellikle fosil yakıtların yakılması veya yoğun tarım etkinlikleri nedeniyle yağmurlar veya toz yağmurlarından sonra, azot birikmesinde artış yaşanmaktadır. Güneydoğu Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi atmosferik emisyonların yüksek olduğu alanlarda insan kaynaklı olarak sularda biriken reaktif azot oranı çok daha yüksektir.

GESAMP raporuna göre insan kaynaklı mevcut azot emisyonları 2050'ye kadar küresel çapta aynı düzeyde seyredebilir fakat Kuzeybatı Pasifik ve Kuzey Hint Okyanusu özellikle araştırılması gereken yerler arasında dikkat çekiyor. Bu sularda yoğun bir azot birikmesi yaşanıyor ve gelecekte yaşanabilecek ciddi değişmeler hem bölgesel hem küresel ölçekte büyük bir etki yaratabilir. Akdeniz ve Kuzey Atlantik de artan azot birikmeleri nedeniyle daha fazla araştırılması gereken alanlar olarak kabul edilmekte.

Rapor (The Magnitude and Impacts of Anthropogenic Atmospheric Nitrogen Inputs to the Ocean), aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

http://www.gesamp.org/publications/the-magnitude-and-impacts-of-anthropogenic-atmospheric-nitrogen-inputs-to-the-ocean

 

Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) 72. kez toplanıyor

26/03/2018

IMO meetings_banner_MEPC_EN.jpgIMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC 72), 9-13 Mayıs 2018 tarihlerinde IMO'nun Londra'daki merkez binasında bir araya geliyor. Komite'nin özellikle aşağıdaki konuları görüşeceği duyuruldu:

1) Gemilerden kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılması

Bu konuyla ilgili olarak başlangıçta nasıl bir strateji benimsenmesi gerektiği görüşülecek. Ayrıca, ro-ro kargo ve ro-ro yolcu gemileri için getirilen Enerji Verimliliği Tasarım İndeksi (EEDI) gerekliliklerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak MARPOL EK VI'nın ilgili kuralında yapılması gereken yasal değişiklikler belirlenecek. Gemilerin fosil yakıt tüketimiyle ilgili zorunlu veri toplamı sisteminin detayları da tartışılacak.

2) 2020 yılı sülfür kısıtlamasının uygulanması

Sülfür kısıtlamasına uygun olmayan yakıtların taşınmasını engellemek için MARPOL EK VI'daki yasal değişikliklerin onaylanması ve ardından kabulü için bir sonraki MEPC oturumuna sunulması bekleniyor. Yakıt kalitesiyle ilgili olarak en iyi uygulama kılavuzu geliştirmek için çalışmalar yapılacak.

3) Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin uygulanması

Sözleşmedeki son değişikliklerin kabul edileceği ve kuralların etkili bir şekilde uygulanması için bir deneme aşamasının belirleneceği duyuruldu. Ayrıca Sözleşme'nin tüm dünyada aynı biçimde uygulanması için bir kılavuz hazırlanacak.

4) Kuzey Kutup Bölgesi'nde ticaret yapan gemilerde ağır yakıt kullanımı

Kuzey Kutup Bölgesi'ne taşımacılık yapan gemilerde ağır yakıt kullanımından kaynaklanan riskleri azaltmak için alınması gereken tedbirler üzerine görüşmeler yapılacak.

5)Deniz çöpleri sorunu

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 14 kapsamında, deniz çöpleri nedeniyle yaşanan deniz kirlenmesi sorunu ele alınacak.

 

Polanya'da IMO Dünya Denizcilik Günü için hazırlıklar devam ediyor

27/0/2018

IMO, geleneksel Dünya Denizcilik Günü etkinliğinin küreselliğini vurgulamak için her yıl farklı bir ülkede "Paralel Etkinlik" gerçekleştirilmesine karar verir.

2018 Paralel Etkinliği'nin, Polanya'nın liman şehri Szczecin'de 13-15 Haziran 2018 tarihlerinde kutlanacağı duyuruldu. Etkinlik, IMO'nun 70. Kuruluş Yılı için belirlediği "IMO 70. Yıl: Mirasımız ve Daha İyi bir Gelecek için Daha İyi Denizcilik" temasını vurguluyor olacak. Özellikle yeşil ve akıllı teknolojiler, büyük veri ve siber güvenlik, yeni taşıma rotaları ve denizcilik iş piyasasının geleceği gibi konular masaya yatırılacak.

 

 

Kaynak: IMO web sitesi.

http://www.imo.org/en/Mediacentre/WhatsNew/Pages/default.aspx