Şubat 2017

?

Kenya'nın deniz güvenliğinde işbirliğini kuvvetlendirmek için çalışmalar yapıldı

02/02/2017

Micha in Kenya.jpgDeniz güvenliğini sağlamakla görevli Kenyalı yetkililer, 31 Ocak - 3 Şubat arasında düzenlenen atölye çalışmasına katıldı ve etkinlik için geliştirilen senaryolar kapsamındaki simülasyon pratiklerinde yer aldı. IMO'nun sorumluluğundaki eğitimde devlet kurumları arasındaki işbirliğinin arttırılması ve deniz güvenliğiyle ilgili sorunlara dar bir açıdan yaklaşılmaması gerektiğinin altı çizildi. Kenya Denizcilik Makamı  (Kenya Maritime Authority)'nın destek verdiği etkinlikte bir araya gelen katılımcılar, bilgi paylaşımları, tek elden verilen emirler ve denizcilik konularında kazanılacak daha yüksek bir bilinçle denizde işlenen suçlara karşı etkili bir mücadele yürütülebileceği görüşünü paylaştı.

 4-7 Şubat arasında ise Kenya Donanma Birimi - Bölgesel Kurtarma Koordinasyon Merkezi görevlilerine yönelik uygulamalı bir eğitim verildi. Ardından, Kenya Denizcilik Makamı ile ortak bir çalışma yürütülerek Mombasa Bilgi Paylaşma Merkezi'nin çalışma prosedürleri analiz edildi ve geleceğe yönelik iyileştirme önerileri sunuldu.

 

 

 

Afrika Bölgesi'nin MTCC Merkezi olan üniversite açıklandı

03/02/2017

 IMO, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmayı hedefleyen yeni projesi için Avrupa Birliği'nden aldığı fonla Deniz Teknolojisi İşbirliği Merkezleri (MTCC) kuruyor. Bu merkezlere ev sahipliği yapacak denizcilik okullarından ilk ikisi IMO'dan yapılan bir basın duyurusuyla Aralık 2016'da açıklanmış ve Küresel MTCC Ağı olarak bilinen proje kapsamında Çin'deki Şanghay Denizcilik Üniversitesi Asya-MTCC'nin, Trinidad ve Tobago Üniversitesi ise Karayip-MTCC'nin sorumluluğunu üstlenmişti. Hedeflenen küresel ağın diğer üç ayağını oluşturan Afrika, Latin Amerika ve Pasifik Bölgeleri içinden Afrika'yı Jomo Kenyatta Tarım ve Teknoloji Üniversitesi'nin temsil etmesine karar verildi. IMO, Latin Amerika ve Pasifiklerdeki merkezlerin gelecek aylarda açıklanmasıyla MTCC küresel ağın tamamlanacağını duyurdu.

university-Kenya.jpg

Jomo Kenyatta Tarım ve Teknoloji Üniversitesi (JKUAT):

JKUAT, disiplinler arası bir yaklaşımla tarım, mühendislik ve teknoloji alanlarında liderler yetiştirmeyi amaçlamaktadır ve bu konularda sunduğu araştırma, eğitim ve yenilikçi çalışmalarla küresel bir başarı kazanmıştır. Deniz taşımacılığına yönelik örgün eğitim programları yürüten üniversite ayrıca bölgesindeki denizcilik kapasitesi geliştirme faaliyetlerine de yoğun bir destek vermektedir.

 

Togo Cumhuriyeti yeni IMO sözleşmelerini kabul etti

06/02/2017

Geçtiğimiz ay içinde iki önemli IMO sözleşmesi Togo hükümetinin onayından geçti. Bunlardan ilki denizde seyir güvenliğine karşı yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik SUA Protokolü, diğeri gemi karinasına yosun, midye gibi zararlı organizmaların yapışmasını engelleyen sistemlerin kontrolüyle ilgili AFS Sözleşmesi.

SUA Sözleşmesi 1988 ve 2005 Protokolleriyle birlikte gemilerin zorla alıkonması, gemilerde çalışanlara veya yolculuk edenlere karşı işlenen şiddet suçları ve gemilere yıkıcı ya da zarar verici özellikler taşıyan cihazların yerleştirilmesi gibi yasa dışı suçlarla mücadele etmeyi amaçlamaktadır.

AFS Sözleşmesi'ne taraf olan hükümetler, bayraklarını taşıyan gemilerde zararlı organiklerin gemi karinalarına tutunmasını engelleyen sistemlerin kullanımını yasaklamayı veya buna sınırlama getirmeyi kabul ederler.

 

Geleceğin denizcilik liderleri politika geliştirme çalışmalarında bulunuyor

10/02/2017

 Malta'daki IMO Uluslararası Deniz Hukuku Enstitüsü'nde denizcilik politikalarının geliştirilmesi ve planlaması üzerine bir seminer düzenlendi. 7-9 Şubat günlerini kapsayan seminere Malta'da denizcilik hukuku okuyan öğrenciler katıldı. IMO yetkilileri, denizcilik alanında planlama, karar verme ve yönetmelik hazırlama konularında yol gösterici iyi bir uygulama olarak kabul ettikleri "Ulusal Deniz Taşımacılığı Politikası" kavramı üzerinde durdu.

 

Gemi tasarımı ve yapımının önemi masaya yatırıldı

13/02/2017

ship design and construction.jpg

Gemi Tasarımı ve Yapımı Alt Komitesi bu seneki dördüncü oturumunu 13-17 Şubat günlerinde gerçekleştirdi. SOLAS II-1 bölümüyle ilgili taslak niteliğindeki açıklayıcı notlara, gemi dengesi (stabilitesi) düzenlemelerine ve gemi yapımında lif takviyeli plastik maddelerin kullanımına yönelik geçici kılavuzlara son şekillerinin verilmesi gündemdeydi.

Ayrıca SOLAS'a eklenecek yeni bir bölümle 12'den fazla sektörel çalışanın uluslararası sularda seyreden gemilerde güvenli bir şekilde taşınması için KOD hazırlanması ve yolcu gemilerinde tahliye analizleri yapılması hakkında görüş bildirildi. Toplantıda gemilerin demirleme/bağlama (mooring) operasyonları için taslak kılavuzlar geliştirme konusuna özel olarak yer verildi ve Alt Komite tarafından palamar halatlarının seçimi, tanımlanması, kullanımı ve denetimi/bakımı hakkında tartışmalar yürütüldü.

 

Deniz Güvenliği için Önleyici Tedbirler

14.02.2017

Birleşmiş Milletler Müzakerelerine (13 Şubat 2017) katılan IMO Deniz Güvenliği ve Kolaylaştırma Danışmanı Chris Trelawny, deniz güvenliğini tehdit eden risklere karşı etkili stratejilerin belirlenmesi gerekliliğine dikkat çekti.

Uluslararası barış ve güvenliğin tesisinden sorumlu Birleşmiş Milletler Kuruluşu, "kritik" hedef noktaları olarak ülke altyapılarına yönelen terörist saldırıları engellemek için uluslararası işbirliği yapılmasında ısrar eden bir kararı kabul etti.

Açık oturumda konuşan Trelawny, üye devletlerin güvenlik tehditlerine karşı caydırıcı önlemler alma konusundaki imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek için IMO'nun kapsamlı teknik işbirliği faaliyetleri yürüttüğünü ifade etti.

IMO, 'kritik altyapıların' korunmasına destek veren sözleşmelerle bir dizi zorunlu uygulama ve tedbirler kabul etmiştir. Bunlar arasında, SOLAS Sözleşmesi kapsamında gemi ve limanlar için deniz güvenliği önlemleri ile gemilerin limanda kalış ve limandan kalkışlarına ilişkin kanundışı uygulamaların önüne geçmek için düzenlenen Kolaylaştırma Sözleşmesi (the Facilitatiton Convention) bulunmaktadır. IMO ayrıca açık deniz tesisleri, gemi ve limanların korunmasına yönelik bazı kılavuz kurallar, öz değerlendirme gereçleri, eğitim materyalleri de geliştirmiştir.  Bu bağlamda IMO'nun güvenlik önlemleri konusunda üzerinde durduğu ana konu, sürekli bir risk yönetimi devamlılığının sağlanmasıdır.

 

Liman Devleti kontrol yetkilileri gemide denetime çıktı

16/02/2017

Aboard inspection.jpg

Gemilerden kaynaklı hava kirliliği ve sera gazı emisyonlarıyla mücadele etmek amacıyla geliştirilen IMO GloMEEP Projesi kapsamındaki ilk gemide eğitim Malezya'da gerçekleşti. Ülkenin çeşitli yerlerinden gelen katılımcılar için IMO MARPOL Ek VI kurallarının etkili bir şekilde uygulanmasıyla ilgili üç günlük bir eğitim programı hazırlandı ve liman Devleti kontrol yetkilileri eğitim süresince Johor Limanı'ndaki bir konteyner gemisinde kurallara uyulup uyulmadığını takip etti.

Eğitime katılan zabitler sonraki iki gün (16-17 Şubat) Malezya Denizcilik Bakanlığı tarafından ülkenin en işlek konteyner gemisi limanı Port Klang'da düzenlenen yoğunlaştırılmış MARPOL Ek VI denetim kampanyasında görev aldı.

 

BM uzman ve hükümet yetkilileri okyanusların sürdürülebilir kullanımı için bir araya geldi

17/02/2017

Dünya okyanuslarının yaklaşık %40'ı sürdürülemez uygulamalardan dolayı çeşitli risklere maruz kalmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM), bu gerçekten hareketle sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasına 'Su Altında Yaşam' başlığıyla okyanusları da ekledi. Hedef 14, sürdürülebilir kalkınma sağlamak için okyanusların, denizlerin ve deniz kaynaklarının korunmasını ve sürdürülebilir yöntemlerle kullanılmasını amaçlıyor.

sustainable oceans.jpg

Haziran ayında düzenlenecek olan BM Okyanuslar Konferansı öncesinde BM uzman ve hükümet yetkilileri New York'ta bir araya geldi. Toplantıda IMO'nun Globallast ve GloMEEP projelerinin Hedef 14'ü gerçekleştirmeye nasıl katkı sağlayacağı tartışıldı.

IMO temsilcileri, toplantıyı tamamlayıcı nitelikte düzenlenen bir diğer görüşmede ise okyanus ve çevresinin maruz kaldığı yüksek gürültü, balinaların gemilerle çarpışması ve Özel Duyarlı Deniz Alanları (PSSAs) ile ilgili yaptıkları çalışmalardan örnekler verdi.

 

Küresel iklim kuralları denizcilik için hayati önem taşımaktadır

24/02/2017

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, 22-24 Şubat günlerinde Endonezya'nın Bali şehrinde düzenlenen Dünya Okyanus Zirvesi'ne katıldı. Lim, denizcilik sektörünün iklim değişikliğine yönelik yasal düzenlemelerde küresel bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini ifade etti. Ardından, IMO'nun gemilerden kaynaklı karbon ayak izini azaltmak için geliştirdiği zorunlu teknik ve operasyonel tedbirlerinden bahsetti ve ihtiyaç duyulması halinde yeni tedbirlerin kabul edilmesi için kendilerine nasıl bir "yol haritası" çizdiklerini açıkladı.

 

Rekabetçi ve güvenli limanlar

28/02/2017

competitive and secure ports.jpgIMO Deniz Güvenlik Başkanı 22-24 Şubat 2017 tarihlerinde ABD'nin Miami şehrinde düzenlenen Limanlar Arası Rekabetçilik ve Güvenlik Konferansı'na katıldı ve liman güvenliğinin neden önemli olduğunu anlattı. Güvenli ve etkin limanların sürdürülebilir bir denizcilik sektörünü desteklediğini savunan IMO Deniz Güvenlik Başkanı ayrıca gemiler, limanlar ve insanlar arasındaki kuvvetli ilişkiye dikkat çekti.

IMO 2017 Dünya Denizcilik Günü için belirlenen "Gemiler, Limanlar ve İnsanlar Birbirine Bağlıdır" temasının bir kez daha vurgulandığı etkinliğe 27 ülkeden kamu ve özel sektör yetkilileri ile hükümet ve liman idareleri gibi bölgesel örgütler katıldı.

 

 

 

Kaynak: IMO internet sitesi.