• Anasayfa
  • |
  • Romörkör Kiralama İlanı Hk.

Romörkör Kiralama İlanı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Park Denizcilik Ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş.’nin 17.11.2017 tarihli e-posta mesajı.

 

            İlgi e-posta mesajı ile; Park Denizcilik Ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş. olarak işletmeciliğini yapmakta oldukları Hopa Limanında, Kılavuzluk Teşkilatlarının gemi manevralarında gerekli olan romörkör hizmeti vermek üzere 16 ton üzerinde çekme gücü ve yüksek manevra kabiliyetine sahip 1 adet romörkör kiralama veya satın alınmasının yapılacağı, belirtilmektedir.

 

Bahse konu ilan Ek’ine Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde “Genel”, “Ticari Duyurular” ve “İhale Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

 

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                               

                                                                                                                                Saygılarımızla

 

EK: İlgi E-posta Mesajı Örneği (1 Sayfa – Web’te)

                                                                                                                                Murat TUNCER

     Genel Sekreter

İletişim: Park Denizcilik Ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş.

Ortahopa Mah. Liman Cad. Hopa/Artvin 08600

Tel: +90 466 351 22 59 / 162 / 178

Faks: +90 466 351 47 91

Elektronik Ağ: www.hopaport.com

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Ayhan ÇELİK / Erol YILDIRIM

 

GEREĞİ                                                                    BİLGİ

- Tüm Üyeler (Web Sayfasında)                                 - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri 

- Türk Armatörler Birliği                                            - İMEAK DTO Şube YK Başkanları  

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                   - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- TAİS

- GİSBİR                                                                   

- GESAD                                                                   

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

- KOSTBİR                            

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.      

- YAGESAD                                                             

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası   

- WISTA Türkiye Derneği

- 03,04,05,06,07,08, 09,10,12 ve 47 No'lu Meslek Komiteleri

4362_725.pdf