Ekim 2020

Gemi personellerinin karşılaştığı zorlukları ele almak: bölgesel webinarlar başlatıldı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization - IMO) tarafından devam eden COVID-19 salgını süresince gemi personellerinin karşılaştığı zorluklara ilişkin Üye Devletlerine yönelik bölgesel webinar dizisinin ilki düzenlenmiştir. 21 Ekim 2020 tarihinde Doğu ve Güney Afrika için düzenlenen etkinlikte, mürettebat değişimi, gemi personellerinin ülkelerine geri gönderilmesi, tıbbi bakım ve ruhsal sağlık desteği de dahil olmak üzere acil sorunlar ele alınmıştır.

Söz konusu serinin amacı, deniz taşımacılığı ve gemi personelleri sektörünü etkileyen halihazırdaki krizi hafifletmek maksadıyla en iyi uygulamaların belirlenmesidir. 400.000 gemi personeli sözleşme sürelerinin uzatılmasına veya sona erdirilmesine rağmen, gemilerde mahsur kalmakta ve yaklaşık bir o kadar gemi personeli de gemi görevlerine başlamayı beklemektedir.

IMO Genel Sekreteri Sayın Kitack LIM, yaptığı açılış konuşmasında, “ Bu süreçte yapmamız gereken tek şey birlikte çalışmaktır, şimdi harekete geçmek zorundayız! Gemi personeline ihtiyacımız var. Gemi insanları bu salgında ikinci plana atılarak mağdur edilmemelidir. Gemi insanları hep bizim için çalıştı, şimdi sıra bizde.” diyerek gündemi belirlemiştir. Söz konusu konuşma, IMO Deniz Emniyeti Bölümü (IMO Maritime Safety Division) Direktörü Sayın Heike DEGGIM tarafından IMO Genel Sekreteri adına gerçekleştirilmiştir.

Bahse konu etkinlikte, denizcilik idareleri, hükümetler, kontrol kurumları, sektör, gemi personeli yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler (United Nations - UN) ortaklarının aralarında bulunduğu 9 konuşmacı ve 85 katılımcı yer almıştır. (Söz konusu webinar için buraya tıklayınız.)

Asya ve Pasifik Bölgeleri için düzenlenecek olan webinar serisi 4-5 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Denizcilik teknoloji merkezi projesinin süresi uzatıldı.

Bölgesel denizcilik teknolojisi merkezleri işbirliğinde gelişmekte olan ülkelerde deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını destekleyen kilit proje, Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı. Küresel MTCC Ağı (The Global MTCC Network-GMN) Projesi, Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) tarafından uygulamaya geçirilmekte olup Avrupa Birliği (European Union - EU) tarafından ise finanse edilmektedir. Küresel Denizcilik Teknoloji İşbirliği Merkezleri  (The global network of Maritime Technology Cooperation Centres- MTCC) ağı denizcilik sektöründe enerji verimliliğini geliştirmek için pilot projeleri yürütmekte ve operasyonları ve teknolojileri teşvik etmektedir.

Üç yıl önce kurulmuş olan ve Afrika, Asya, Karayipler ve Pasifik bölgelerini kapsayan Denizcilik Teknoloji İşbirliği Merkezinin küresel ağının üyeleri (MTCC) ağın kurulduğu günden bu yana, güçlü bölgesel ağlar kurmaktadır ve denizcilik enerji verimliliği ve sera gazı emisyonları konusundaki bilgileri ve bu alandaki teknik deneyimleri sayesinde önemli bölgesel oyunculara dönüşmektedirler. Söz konusu Merkezler, bir dizi pilot projeyi yürütmüş, liman enerji denetimlerini tamamlamış ve üç ülkede şube ofislerini kurmuşlardır. 50’den fazla kapasite geliştirme etkinliği sayesinde denizcilik sektörünün çeşitli alanlarından toplamda 2.400 katılımcı bir araya gelmektedir.

COVID-19 salgını nedeniyle oluşan mevcut zorluklara rağmen, MTCC alternatif planlar geliştirmekte ve bölgelerarası etkileşimin devamlılığını sağlamaktadır. Altı aylık süre uzatımı, MTCC’ye finansal sürdürülebilirliğe ilişkin çalışmasının yanı sıra IMO emisyonlarının mevzuatlarının (MARPOL Annex VI) uygulanması ve denizcilik faaliyetlerinin karbonsuzlaştırılması için bölgesel kapasite geliştirmedeki katkılarının devamlılığını sağlayacaktır. Gelecek etkinlikler arasında, sanal bir webinar serisi,  MARPOL Ek 6’nın sanal eğitimi ve sanal konferansı ve fuarları yer alacaktır.

Limanlardan ve gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak için işbirliği.

Uluslararası Limanlar Birliği (International Association of Ports and Harbors-IAPH) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization-IMO) hayata geçirdiği GreenVoyage2050 Projesi tarafından sera gazı emisyonlarını azaltma amacıyla limanlar ve gemiler arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik yeni bir stratejik ortalık imzalanmıştır.

Söz konusu ortaklık, sera gazı emisyonunu kesmek için limanlar ve gemiler arasında gönüllü işbirliğini teşvik eden IMO’nun MEPC.323(74) sayılı kanunun uygulanmasını desteklemek amacıyla teknik işbirliği ve kapasite geliştirme hizmetlerini ortaklaşa vermeye yönelik işbirliğiyle sonuçlanacaktır.

IAPH ile işbirliği yapılmasına, IAPH ve 2019 Aralık ayında sonlanan GloMEEP Projesi arasında kurulan stratejik işbirliğinin başarıyla sonuçlanmasının ardından karar verilmiştir. Limanlara özgü emisyon envanterlerini ve emisyon azaltma stratejilerini geliştirmeyi amaçlayan limanlara rehberlik sağlamayı amaçlayan Liman Emisyonları Araç Seti (A Port Emissions Toolkit) geliştirilmiş ve gelişmekte olan ülkeler kullanımlarına sunulmuştur.

GreenVoyage2050 ile ortaklığı, limanların daha temiz ve çevre-dostu olması için ek araçlar geliştirerek ülkelere daha fazla destek olmayı amaçlamaktadır.

Daha belirgin bir şekilde IAPH ve GreenVoyage 2050, limanlardaki sera gazı emisyonlarının azaltılması için potansiyel tedbirleri ve teşvikleri araştırmak için sürdürülebilir limanlar üzerine ortak workshop paketleri geliştirecektir. Ayrıca herhangi bir yatırım yapmadan önce ayrıntılı bir şekilde düşünülmesi gereken kilit hususların ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi için limanlara destek vermeye yönelik Sahil Güç Kaynağı (Onshore Power Supply-OPS) eğitim materyalleri sağlamıştır. Ortaklığın esas amacı, limanlarda yapılacak çalışmaların deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonlardaki düşüşe nasıl katkıda bulunabileceğini göstermek ve gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda Başlangıç IMO Stratejisinin hedeflerinin ulaşılmasına yardımcı olmaktır.

GreenVoyage2050 Projesi Teknik Müdürü Sayın Astrid DISPERT, IAPH ile gerçekleştirilen stratejik ortaklığı, liman emisyonlarına dikkat çekmek için projenin partner ülkelerini desteklemeye yönelik önemli bir adım olarak memnuniyetle karşılamıştır.

GreenVoyage2050 Projesi Norveç Hükümeti tarafından finanse edilmektedir.

IMO tarafından dijitalleşme hususuna dikkat çekmek için yeni bir animasyon yayımlandı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization - IMO) tarafından limanların içinde ve dışında gemilerin temassız giriş izni ile birlikte tedarik zincirlerinin güvenli ve etkili bir şekilde işlerliğinin devamlılığını sağlamak için elektronik veri değişiminin nasıl hayati bir öneme sahip olduğuna ilişkin yeni bir video animasyonu yayımlandı. (Söz konusu videoyu buradan izleyebilirsiniz.)

Söz konusu video IMO ve Singapur Deniz ve Liman İdaresi (Maritime and Port Authority of Singapore) tarafından 8 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Deniz Taşımacılığının Geleceği: Dijitalleşme” konulu webinar sırasında yayımlanmıştır.  Bahse konu webinarın açılışında, IMO Genel Sekreteri Sayın Kitack LIM, artan dijitalleşme ihtiyacını vurgulamıştır. Sayın Kitack LIM; “ COVID-19 salgını zorluklar yaratmıştır. Ancak biz, deniz tedarik zincirinin değişime ayak uydurmasını arttırmak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, iyileşmeyi sağlamak için deniz sektöründe dijitalleşme artıran olanakları değerlendirmeliyiz.” sözleri ile değinmiştir.

Sayın LIM, ayrıca, dünya genelinde her yıl deniz yolu ile gerçekleştirilen 10 milyar tondan fazla yük göz önünde bulundurulduğunda sınır geçiş ticaretinin daha kolaylaşmasını sağlayan IMO Fal Sözleşmesi’nin neden bu kadar önemli olduğunu tekrar vurgulamıştır. Sayın LIM, IMO’nun sanal ortamda gerçekleştirdiği Kolaylaştırma Komitesi (Facilitation Committee) toplantısında, IMO’nun Kolaylaştırma ve Elektronik İşler Hususundaki Özeti’nin (IMO Compendium on Facilitation and Electronic Business) revize edilmiş versiyonunun onaylandığını ve söz konusu bu aşamanın uyumlaştırılmış ve standart hale getirilmiş dijitalleşmeye yönelik kritik adımlar olduğunu ifade etmiştir.

Etkinlikte yer alan konuşmacılar tedarik zincirlerinin etkinliğini ve dayanıklılığını geliştirmek için denizcilik sektörü dijitalleşmesinin sunduğu net faydaları tekrar ifade etmişlerdir. IMO, Singapur Deniz ve Liman İdaresi (MPA) ve Dünya Bankası (World Bank), ilgili paydaşlar ile birlikte özellikle Deniz Tek Penceresinin (Maritime Single Windows) uygulanmasına ilişkin IMO Üye Devletlerini kendi limanlarındaki dijitalleşme süreçlerinde desteklemek için bir arada çalışmayı amaçlamaktadır.

Deniz güvenliği yükümlülüklerine ilişkin Vanuatu’da eğitim.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization-IMO) deniz güvenliği mevzuatları (SOLAS Bölüm XI-2 ve the ISPS Kodu) kapsamında, deniz güvenliği yükümlülükleri atanan yetkili (designated authority) veya DA olarak da bilinen ve ulusal hükümetler tarafından aday gösterilerek belirlenen bir kuruma aittir. DA’nın rol ve yükümlülükleri Vanuatu’da 28-29 Eylül 2020 tarihleri arasında sanal ortamda gerçekleştirilen bu konuya ilişkin bir workshop’ın konusu olarak ele alındı. IMO deniz güvenliği uzmanları, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenliği (International Ship and Port Facility Security - ISPS) Kodu’nun bir özetini yaparak DA’nın belirgin rolünü ana hatlarıyla ortaya koymuştur. Söz konusu açıklama, uygun güvenlik seviyesinin oluşturulmasını, gemilerin uyumunun tanımlanması ve gemi ve liman tesis güveliği planlarının onaylanmasını kapsamaktadır. Vanuatu eğitimindeki DA katılımcıları, kendi ihtiyaçlarına ve yerel koşullara özgü uygulamalara ilişkin bilgi ve tavsiye alabilecekleri bir soru cevap oturumuna da iştirak ederek fayda sağlamışlardır.

Söz konusu eğitim, Vanuatu’dan gelen bir talep doğrultusunda özel olarak DA’nın rolüne odaklanan ilk eğitimdir. Bahse konu eğitim, talep edildiği takdirde diğer ülkelerde de gerçekleştirilecektir. Daha fazla yüz yüze eğitim olanağı ise ileri tarihteki bir oturumda sağlanabilir.

Kaynak: IMO internet sitesi

www.imo.org