Kasım 2016

?

Gemilerde enerji verimliliği

03/11/2016

The-Ship-Efficiency-Awards-Logo-780x318.jpg

"Gemi Verimliliğine Üstün Katkılar Lloyd's Register Ödülü"nün bu seneki sahibi IMO oldu. Lloyd's Register klas kuruluşu, bu ödülü, çeşitli eğitim ve etkinliklerle denizcilik sektöründe enerji verimliliğini ön plana çıkaran ve enerji tasarrufu sağlayan tedbirlerin gelişmesine katkıda bulunan çalışmalara vermektedir. IMO'nun ödülü almasında GEF ve UNDP ile işbirliği içinde yürüttüğü GloMEEP  (Küresel Denizcilikte Enerji Verimliliği için Ortaklık) Projesi etkili oldu.

 GloMEEP Projesi, gelişmekte olan ülkelerin denizcilik faaliyetlerinde enerji verimi sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını destekleyerek sektörün sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlıyor.

IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi, projeyle ilgili detayların ve enerji verimli teknolojiler üzerine bir bilgi portalının yer aldığı bir internet sitesi hazırladı. 

GloMEEP internet sitesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

http://glomeep.imo.org/

 

Dünya Denizcilik Günü Paralel Etkinliği İstanbul'da gerçekleşti

4-5/11/2016

 parallel event.jpg

Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO'nun geleneksel Dünya Denizcilik Günü kapsamındaki paralel etkinliğinin bu seneki ev sahibi Türkiye olarak belirlenmişti. 4-6 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik boyunca "denizcilik dünya için vazgeçilmezdir" teması ele alındı.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, "Bu, bütün dünyanın bilmeye ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği bir mesajdır. Çağdaş dünyada hemen herkes bir şekilde deniz taşımacılığından faydalansa da çok az insan bunun farkındadır. Yıl boyunca bu gerçeğin daha fazla kişiye ulaşmasına çalıştım ve denizciliğin dünya için vazgeçilmez olduğu mesajını Türkiye'deki paralel etkinlikle daha etkili bir şekilde duyurabildiğimizden dolayı memnunum," dedi.

Açılış töreninde ayrıca Başbakan Sn. Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sn. Ahmet Arslan da konuşma yaptılar.

Uluslararası sempozyum denizcilikle ilgili birçok konunun etraflıca tartışıldığı oturumlarla devam etti. Bu konulardan bazıları şunlardı: denizciliğin dünyamız için vazgeçilmez olduğunu insanlara açıklamada medyanın rolü; okyanus ve kaynaklarının önemi; denizlerdeki riskler ve kriz yönetimi ile denizcilik sektöründe yasal düzenleyici konumundaki kurumların rolü. Katılımcılar ayrıca Türkiye'nin zengin denizcilik geleneği hakkında bilgilendirildi ve İstanbul'un denizcilik müzelerini ziyaret etme şansı buldu.

Kapanış töreninde, IMO Genel Sekreteri Lim, Türkiye'ye bir plaket sundu ve Dünya Denizcilik Günü Paralel Etkinlik bayrağı 2017 senesi için Panama'ya devredildi.

 

NOx için emisyon kontrol alanları oluşturuluyor

08/11/2016

IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi, son oturumunda, (MEPC 70) Kuzey ve Baltık Denizlerinde emisyon kontrol alanlarının (ECA) oluşturulmasına ve bunların NECA olarak da adlandırılan Azot Oksit Kuralı  (NOx Tier III)'na uygun olarak 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girmesine karar verdi.

Emisyon kontrol alanlarının, Kuzey Deniz çevresinde ve Kuzey Deniz devletlerinde görülen hava kirliliği seviyelerini önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

MEPC 70 ayrıca çift yakıtlı makinelere veya sadece NOx Tier II kuralına uygun makinelere sahip gemilerin NOX Tier III ECA alanlarında inşası, dönüştürülmesi, onarımı ve/veya bakımı için muafiyet hükümlerine ihtiyaç duyulduğuna karar verdi. (Kaynak: BIMCO)

 

Denizcilik dünyasındaki CO2 emisyonlarıyla ilgili gelişmeler COP 22'de ele alındı

08/11/2016

 

cop 22.jpgBirleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında oluşturulan Bilimsel ve Teknik Tavsiye alt kurulu, COP 22 Marakeş Konferası'nda bir araya geldi. 45. kez toplanan Kurul'a, IMO'nun uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik elde ettiği ilerlemelerle ilgili bir rapor sunuldu.

Raporda, IMO'nun düzenlediği veya katıldığı etkinliklerin ve eğitimlerin yanı sıra, MEPC 70 (Deniz Çevresini Koruma Komitesi)'in sera gazlarıyla ilgili yaptığı son çalışmalar açıklandı. MEPC 70, 24-28 Ekim 2016'daki toplantısında, gemilerdeki akaryakıt tüketimi için zorunlu veri toplama sistemi kullanılmasına karar vermiş ve gemilerin sebep olduğu sera gazı emisyonlarını azaltmak için kapsamlı bir IMO stratejisi belirlenmesine destek olacak bir yol haritası onaylamıştı.

 

 

Bangladeş güvenli gemi sökümü için bir adım daha attı

09/11/2016

Kasım ayının ilk haftasında IMO SENSREC projesiyle ilgili Bangladeş, Dakka'da bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Katılımcılar, Bangladeş'teki gemi söküm tesis ve süreçlerinin daha güvenli ve çevreye duyarlı şekilde sürdürülmesi için proje kapsamında bundan sonra yapılabilecekleri tartıştı. Bangladeş Hükümeti, projenin ikinci aşaması için Chittagong bölgesinde bir Arıtma Deposu ve Atık Boşaltma Tesisi kurulması planlandığını duyurdu. Katılımcılar, Chittagong'daki gemi söküm tesislerini ziyaret etti ve ülkedeki gemi söküm endüstrisinin genel durumunu gözlemledi.

 

Tanzanya Cumhuriyeti'nde üst düzey güvenlik eğitimi yapıldı

10/11/2016

Tanzanya'daki güvenlik eğitiminde, deniz güvenliği tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanması için ilgili taraflar arasında işbirliği yapılması gerektiği vurgulandı.Tanzania.jpg Eğitim, IMO'nun "Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi" (SOLAS) ile "Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu" (ISPS) çerçevesinde gerçekleşti.

Hükümet ajanslarına ve liman işletmelerinden gelen katılımcılara deniz güvenliğini tehdit eden çeşitli senaryolar sunuldu ve kendilerinden bu tehditlere karşı kriz yönetimi ve müdahale stratejileri geliştirmeleri beklendi. Sorumluluk ve rollerin net olarak belirlenmesi ve herhangi bir kaza anında mevcut duruma uygun hareket edilmesi için bakanlık ve hükümet ajanslarının koordineli çalışması gerektiğinin altı çizildi. 

Etkinlik, IMO'nun 2015'ten bu yana Batı Hint Okyanusu ve Aden Körfezi Bölgesi'nde düzenlediği yedinci deniz güvenliği eğitimi oldu.

 

Arjantin'deki atölye çalışması enerji verimliliği tedbirlerini ön plana çıkardı

10/11/2016

Buenos Aires'te IMO tarafından düzenlenen atölye çalışmasının hedefi, gemilerde enerji verimliliği ile denizcilik faaliyetlerden kaynaklı sera gazı emisyonlarını gündeme taşımaktı. Arjantin denizcilik makamlarından, denizcilik eğitimi veren okullardan ve çeşitli bakanlıklardan gelen katılımcılar, MARPOL EK VI'da belirtilen tedbirleri IMO uzmanlarının anlatımından dinledi.

Etkinlik, gelişmekte olan ülkelerin denizcilik faaliyetlerindeki enerji verimliliği tedbirlerinin daha etkili bir şekilde uygulanmasını amaçlayan IMO GloMEEP projesinin bir parçası olarak tasarlandı. 

 

IMO iklim değişikliğine karşı mücadelede sorumluluk üstleniyor

15/11/2016

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS), deniz çevresinin havadaki kirletici maddelerden korunmasında ve iklim değişikliğine karşı mücadele edilmesinde IMO'yu yetkili taraflardan biri olarak kabul etmektedir.  Bu konuya ilgi duyan bir grup avukat ve akademisyenin katıldığı bir seminerde, IMO uzmanı, MARPOL Ek VI kapsamındaki enerji verimliliği koşullarını ön plana çıkardı. Ayrıca, IMO'nun, gemilerdeki yakıt tüketiminin raporlanacağı bir veri toplama sistemi geliştirdiğini ve "Gemilerden kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılması için kapsamlı IMO stratejisi" altında yeni bir yol haritası kabul ettiğini açıkladı. IMO uzmanının dikkat çektiği bir diğer konu da gemilerde kullanılan yakıtların sülfür içeriğinin 1 Ocak 2020 itibariyle tüm dünyada % 0.5 m/m'ye indirilmesi yönündeki kararı oldu. 

 

IMO, Facebook sayfasında zengin içerikler paylaşıyor

16/11/2016

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, görevine başladığı tarihten itibaren IMO'nun yaptığı çalışmaların daha geniş bir kitleye duyurulması vizyonuyla hareket etmektedir. Bunun yansımalarından biri olan IMO Facebook sayfasında denizcilik dünyasıyla ilgili haberler, resimler, videolar, yorumlar ve IMO'yla ilgili güncel gelişmelerden oluşan zengin bir içerik sunuluyor.facebook.jpg

Sayfayı şu ana kadar 200,000 kişinin üstünde insan "beğendi."

IMO'nun Facebook sayfasını aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz:

https://www.facebook.com/IMOHQ/?fref=ts

 

Daha etkili bir balast suyu yönetimi için eğitim düzenlendi

17/11/2016

IMO Balast Suyu Yönetimi (Ballast Water Management - BWM) Sözleşmesinin gelişmekte olan ülkelere anlatılması yönünde yapılan çalışmalara Hırvatistan'daki eğitim etkinlikleriyle devam edildi. Kasım ayının ikinci haftasında, IMO'nun GloBallast projesi kapsamında düzenlenen seminerlerde risk yönetimi ve ticari limanlar ile bu limanların çevresindeki deniz yaşamı envanterleri hakkında sunumlar yapıldı.

Hırvatistan ve GloBallast ortaklığındaki seminerlerde –gemi sahipleri, Üye Devletler, BWM sistemi imalatçıları ve deneme yapan kuruluşlar dâhil– ilgili tüm paydaşlar tarafından Konvansiyonun uygulanma durumu hakkında güncelleme sağlanmıştır. Etkinlikte 100'den fazla katılımcı ve konuşmacı yer aldı.

Gemilerin balast sularındaki istilacı ve zararlı canlıların yayılmasını engellemek üzere tasarlanan BWM Sözleşmesi 8 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Yeni bir uzman grup maden atıklarının denize boşaltılmasını tartıştı

21/11/2016

disposal of mining.jpgDeniz çevresinin korunması için bilimsel yolları araştıran bir grup uzmanın oluşturduğu Birleşmiş Milletler bünyesindeki GESAMP, 43. oturumunu Kenya'da gerçekleştirdi.

Toplantı gündeminde grubun devam etmekte olan çalışmaları konuşuldu. Grubun hâlihazırdaki çalışmaları arasında, gemilerle taşınan zararlı maddelerin olası tehlikelerinin değerlendirilmesi ve balast suyu yönetim sistemlerinde kullanılacak "aktif maddeler"le ilgili başvuruların gözden geçirilmesi yer alıyor. Toplantıda ayrıca atmosferden okyanuslara giren kimyasallar konusu da ele alındı. GESAMP bünyesindeki bir başka çalışma grubunun konusu olan deniz jeo-mühendisliği gündemin bir diğer maddesiydi.

Genel anlamda ise, GESAMP'ın 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Ajandası gibi Birleşmiş Milletler çalışmalarına katkısı ve küresel ölçekteki rolü konuşuldu.

GESAMP sekreteryalığını IMO üstlenmektedir.

 

IMO'dan çocuklara özel internet sitesi

21/11/2016

Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO, çocuklara özel yeni bir internet sitesi tasarladı. Sitede, IMO'nun deniz çevresini ve atmosferi korumak için yaptığı çalışmaları gösteren bir animasyon film ve çeşitli bilgiler yer alıyor. Sayfalar üzerindeki renkli bağlantılara tıklayan çocuklar IMO'nun deniz çevresini korumak için üstlendiği çalışmaları daha yakından öğrenebilecek.

kid's zone.pngAtmosferin korunması; atık yönetimi; temiz okyanuslar; istilacı türler; özel deniz alanları ve deniz yaşamının gürültü kirliliğine karşı korunması sitede okurları bekleyen konular arasında yer alıyor.

Siteye aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz:

http://kids.imo.org/

 

 

İran İslam Cumhuriyeti atıkların denize boşaltılmasıyla ilgili sözleşmeyi kabul etti

23/11/2016

İran İslam Cumhuriyeti, denizlerdeki atıklarla ilgili IMO sözleşmesini kabul eden son ülke oldu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşik Krallığa atanan yeni büyükelçisi, IMO merkezine gelerek Londra Sözleşmesi Protokolü (1996) ve ilgili değişiklikleri (2009) içeren kabul belgesini IMO genel sekreterine teslim etti.

 

Asıl "Londra Sözleşmesi" (London Convention) yerine on yıl önce yürürlüğe giren Londra Protokolü (London Protocol),  daha modern kurallar getirmiştir ve hükümetlerin denize boşaltılabileceği konusunda mutabık kaldıkları atıklar dışında hiçbir atığın denize boşaltılmasına izin vermemektedir.

 

Sürdürülebilir taşımacılıkta teknoloji ve inovasyonun rolü tartışıldı

28/11/2016

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Küresel Sürdürülebilir Taşımacılık Konferansı (Global Sustainable Transport Confererence)'nda sürdürülebilir taşımacılık için teknoloji ve inovasyonun önemi vurgulandı. Türkmenistan'ın Aşkabad şehrinde düzenlenen konferans, aralarında IMO'nun da bulunduğu katılımcıların 'Aşkabad Beyanı' olarak adlandırdıkları bir açıklama yayımlamasıyla son buldu. Yapılan açıklamada, taşımacılık sistemlerinin daha sürdürülebilir olması için bilim, teknoloji ve inovasyonun birlikte kullanılması ve gelecek yıllardaki teknolojik fırsatların değerlendirilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Katılımcılara göre bunu başarmanın yolu, enerji verimli teknolojiler ile bilgi ve haberleşme teknolojilerine ağırlık vermekten ve gelişmekte olan ülkelerdeki kapasite arttırma çalışmalarını geliştirmekten geçiyor.

 

IMO temsilcisi, "İklim krizi karşısında sürdürülebilir taşımacılık çözümleri" adlı panelde konuşmacı olarak yer aldı ve IMO'nun enerji verimliliğiyle ilgili çalışmalarını anlattı. Bunlar arasında, sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan GloMEEP projesini ve Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin 70. Toplantısında (MEPC 70) kabul edilen yakıtlar hakkında veri toplama sistemini ön plana çıkardı. GloMEEP Projesi ve veri toplama sistemiyle ilgili daha geniş bilgiyi aşağıdaki haberlerimizde bulabilirsiniz:

GloMEEP enerji verimliliği projesinin internet sitesi açıldı

IMO gemilerin düşük kükürtlü akaryakıt gereksinimine uymaları için 2020 tarihini saptadı

 

 

Kaynak: IMO ve BIMCO'nun internet sitelerindeki haberlerden derlenmiştir.