Batık Gemi İlanı Hk

Sirküler No: 552  / 2017

            Sayın Üyemiz,

                         

İLGİ: UDHB İskenderun Liman Başkanlığı'nın İMEAK DTO İskenderun Şubemize gönderdiği 17.08.2017 tarih ve E.1339 sayılı yazısı.

 

 İlgi yazı ile, Ceyhan Milli Emlak Müdürlüğü'nün 02.08.2017 tarih ve 1721 sayılı yazılarında, Ceyhan İlçesi Sarımazı Mahallesi sınırları içerisinde (Yumurtalık Serbest Bölgesi) 36 derece 55 dakika 08:32 K. Enleminde, 35 derece 59 dakika 54.16 D. Boylamında bulunan 1 adet Yarı Batık Gemi enkazının çıkarılarak Hazine Payı % 30'dan aşağı olmamak üzere çıkarılan malzemenin Hazineye ayni pay olarak verilmesi ihalesinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/o maddesine göre Ceyhan Milli Emlak Müdürlüğünce 07.09.2017 tarihinde yapılacağı belirtilerek ilgililere duyurulması istenmektedir.

Ceyhan Milli Emlak Müdürlüğü'nün İlan Metni ektedir.

İlgi yazı Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada "Sirkülerler" ve "İhale Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

EK: İlgi Yazı ve Eki İlan Metni

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

Dağıtım    :                                                                            Bilgi :

-Tüm Üyelerimize ( WEB sayfası )                                       - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-Türk Armatörler Birliği                                                        - IMEAK DTO Meslek Kom. Başk.       

-S/S Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş. Koop.                     - İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikler       

-Vapur Donatanları ve Acentaları Derneği

-GİSBİR

-GESAD

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- TAİS

-08, 09, 47 No.lu Meslek Grupları

 

batik_gemi.pdf