• Anasayfa
  • |
  • 13.672 Adet PF302 Tapasının Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu Hk.

13.672 Adet PF302 Tapasının Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu Hk.

Sayın Üyemiz,

           

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu İkmal Dairesi Başkanlığı’nın 12.12.2017 tarih ve E.202213 sayılı

yazısı ile;

 

- Kurumlarının ihtiyacı olan 13.672 Adet PF302 Tapasının, 22/12/2017 tarihinde sevke hazır olacağı, FOB Busan Limanı / Güney Kore’den Derince Limanına yazıları Ek’inde  gönderilen “Dokümanı”a uygun olarak taşıttırılacağı,

 

- İstenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak konu taşımaya ait tekliflerin, VERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELERLE BİRLİKTE kapalı zarfla elden veya posta yoluyla 18/12/2017 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar Başkanlıklarına gönderilmesi,

istenmektedir.

 

İlgi yazı ve Ek’leri Odamız web sayfasında “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinde ana sayfada “Genel” “Ticari”  ve “İhale” Duyuruları bölümünde yayınlanmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                          

                                                                                                                       Saygılarımızla,

          

                                                                                                         

                                                                                                                       Murat TUNCER

                                                                                                                        Genel Sekreter

 

EK: İlgi Yazı ve Ekleri (9 Sayfa)       

                                                                                   

GEREĞİ:                                                                              BİLGİ:                                                                   

- Tüm Üyeler (web)                                                               - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

- Türk Armatörler Birliği                                                          İkmal Dairesi Başkanlığı

- S.S. Gemi Arm. Mot. Taş. Koop.                                         - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                                                                                      

- TAİS

- 25, 29, 40,  No.lu Meslek Grupları Üyeleri  

- Konteyner Gemi Sahiplerine

 

4714_763.pdf