• Anasayfa
  • |
  • ETİMADEN 2017/9-3.HAFTA NAVLUNLARI

ETİMADEN 2017/9-3.HAFTA NAVLUNLARI

CFR/CIF/CPT/CIP ESASLI SEVKİYATLARA İLİŞKİN 1 NO.LU TİP ŞARTNAME/SÖZLEŞME

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda detayı verilen ihracata konu ürünlerin Teklif Verme Formunda yer alan limanlardan CFR/CIF/CPT/CIP esaslı sevkiyatları gerçekleştirilecektir.

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü "Teşekkül",  teklif veren kişi veya firma "İstekli",  işi yürüten kişi veya firma "Yüklenici", Teşekkül adına boş/dolu konteynerlerin yurtiçindeki taşımasını yapan firma "Nakliyeci" ve Teşekkülün ihracata konu ürünlerini sevk ettiği (ürünü satın alan) firmalar "Müşteri" olarak anılacaktır.

 

ÜRÜN DETAYLARI: Ekte verilen "TEKLİF VERME FORMUNDA"  belirtilmiştir.

 

PAKETLEME: 25/50 Kg/BIG BAG TORBALI, PALETLİ, PALETSİZ

(NOT: HER BİR 20 FT'LİK KONTEYNERE 19 – 26 MTON ARASINDA ÜRÜN KONULABİLİR.)

 

SEVKİYAT ESASI: AKTARMALI/AKTARMASIZ

 

TAŞIMA ESASI: LINER IN / LINER OUT - LINER IN / FREE OUT

TEKLİF VERME SÜRESİ: Teklif Verme Formunda belirtilmiştir.

 

A-) TEKLİF VERME ŞEKLİ

 

Teklif Verme Formunda belirtilmiştir.

Teklifler ekte verilen "TEKLİF VERME FORMUNA" işlenecek ve İMZALI OLARAK GÖNDERİLECEKTİR (FİRMANIN ADI BELİRTİLECEK VEYA FİRMA KAŞESİ YER ALACAKTIR). BU KURALA UYGUN OLAMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

 

Eti Maden İşletmeleri'nin üretim ve/veya stok yerlerinden yükleme limanlarına yaptığı dahili taşımaların maliyeti tekliflerin değerlendirilmesinde fiyat dışı unsurlar olarak dikkate alınacak, taşıyıcı ve yükleme limanı bu esasa göre belirlenecektir.

 

Dahili Taşıma Maliyet Tablosu, Teklif Verme Formu ekindedir.

 

Bandırma Limanından feeder gemiler kullanarak yapılacak taşımalarda firmalar Kabotaj Kanunu gereği Bandırma Gümrük Müdürlüğü'ne müracaat dilekçesi vererek İstanbul/Ambarlı veya Körfez Limanlarına iç taşıma yapacaklardır. Bu durumda Gümrük Çıkış Beyannameleri ana geminin kalkış yapacağı yükleme limanından açılıp kapanacaktır.

 

Teklifler Katma Değer Vergisi (KDV) dahil edilmeden  'ALL IN' olarak CIF/CIP taşımalarda AMERİKAN DOLARI (USD/TEU) ve EURO (EUR/TEU) cinsinden verilecektir.

 

Firmalar teklif birim fiyatının içindeki LOKAL MASRAFLARIN TOPLAM TUTARINI BELİRTECEKLERDİR. Teşekkülün talep etmesi halinde, lokal masrafları oluşturan kalemler ile ilgili Yüklenicinin yaptığı ödemelere ait faturaların bir kopyası Teşekküle verilecektir.

 

İşin süresi içinde NAVLUN, GRI, BAF(BUC), CAF, PRİMAJ ve sair ücret ve masraflarda değişiklik kabul edilmeyecektir.

 

B-) FATURALARIN DÜZENLENMESİ, İBRAZI VE ÖDEMESİ

 

Navlun ve lokal masraflara ait faturalar Yüklenici tarafından döviz cinsinden ayrı ayrı veya birlikte düzenlenebilir. Fatura, düzenlendiği ABD Doları veya Avrupa Birliği para birimi Euro cinsinden ödenecektir.

 

Ancak, lokal masrafların KDV'li olması halinde, lokal masraflar faturası ayrı olarak ve Türk Lirası cinsinden düzenlenecek ve Türk Lirası olarak ödenecektir.

 

Navlun faturası ve lokal masraflar faturası toplamına esas birim fiyatı, Yüklenicinin ABD doları yada Euro cinsinden teklif ettiği birim fiyatı kesinlikle aşmayacaktır (ancak varsa KDV tutarı ilave edilecektir).

 

Yapılan taşıma işine ait hazırlanan fatura/faturalar, ekinde o sevkiyata ait kaşeli ve imzalı konşimentonun bir fotokopisiyle birlikte Teşekküle gönderilmesini müteakip, Teşekkülün Mali İşler Dairesi Başkanlığına ulaşmasından itibaren 5. (beşinci) günde varsa mali kesintileri ve eğer varsa Teşekküle olan borcu tahsil edilerek Yüklenicinin göstereceği hesaba ödenir.

 

Faturanın açıklama bölümünde yapılan sevkiyata ait sevkiyat dosya numarası mutlaka yer alacaktır. Fatura muhteviyatında mutabık olunmaması durumunda kesinlikle ödeme yapılmayıp fatura iade edilecektir. 

 

C-) GENEL ŞARTLAR

 

1.      Taşıma şekli LIFO (Liner In Free Out) veya LILO (Liner In Liner Out) esaslı olacak ve Teklif Verme Formunda bildirilecektir.

2.      Liman hizmetleri ve Yurtdışı limanlarına yapılacak konteyner sevkiyatları INCOTERMS 2010 kapsamında olacaktır.

3.      Sevkiyatlarımız CIF/CIP/CFR/CPT esaslı olacak ve yapılacak sevkiyatların sigorta işlemleri (sigortaları) Teşekkül tarafından yapılacaktır.

4.      Yüklenici, yükleme ve boşaltma limanlarında herhangi bir nedenle konteyner tamiri, konteyner bakımı, konteyner temizliği ve benzeri ücreti Teşekkülden ve Müşteriden talep etmeyecektir. Bu kapsamda Teşekkülden ve/veya Müşteriden herhangi bir ücret alınması halinde, bu ücretin karşılığı; Yüklenicinin alacağından kesilecektir. Boşaltma limanlarında konteynerler alıcıya teslim edilirken tutanakla belirlenmiş hasarların sorumluluğu Yükleniciye aittir. Ancak müşterilerin boşaltma limanından kendi depolarına çektikleri ve tekrar limana ya da taşıyıcı hatların depolarına teslim ettikleri boş konteynerlerde tutanakta belirlenmemiş hasarlar oluşmuşsa bu hasarların tamirat masrafları Yüklenici tarafından Müşterilerden istenebilir.

5.      Yüklenici, Teşekkülce gönderilen YÜKLEME TALİMATINI aldıktan sonra Teşekkülün Sevkiyat Birimi ile irtibata geçerek ÜRÜN HAZIRLIK TALİMATINA VE SİGORTA POLİÇESİNE ESAS OLUŞTURACAK BİLGİ VE DETAYLARI  (gemi adı, gemi kalkış tarihi, aktarma limanı, boşaltma limanı tahmini varış tarihi bilgilerini) DERHAL (mümkün olan en kısa süre içinde) bildirecektir.

6.      Teşekkülce yükleme talimatının verilmesini müteakip Yükleniciden süresi içinde teyit alınamaması halinde, söz konusu taşıma işini iptal ederek Yükleniciyi yasaklı firma listesine almak Teşekkülün tasarrufunda olacaktır. Yüklenici bu uygulamadan dolayı hak talep edemeyecektir.

7.      Sevkiyat Birimi tarafından hazırlanan ürün hazırlık talimatlarında; ürünün adı, miktarı (ton) ve özelliği ile boş konteynerlerin yükleme limanında ve/veya Yükleniciye ait depoda hazır olacağı tarih, konteyner adedi ve dolu konteynerlerin yükleme limanına geliş tarihi gibi hususlara açık ve anlaşılabilir şekilde yer verilecektir.

8.      Yüklenici veya temsilcisi ürün hazırlık talimatında belirtilen tarihte boş konteynerleri liman sahasında ve/veya deposunda ilgili hasarsız ve temiz olarak Nakliyeciye teslim edecek ve araçlara alınmasını sağlayacaktır. Ancak konteyner verilecek depoların yükleme yapılacak liman sahasına en fazla 30 km uzaklıkta olması gerekmektedir. 30 km'den uzaktaki depolardan konteyner verildiğinde oluşacak maliyet Yüklenici Firma tarafından karşılanacaktır. Firmalar konteyner teslimlerini depolarından yapmaları durumunda boş konteynerlerini cumartesi günleri de dahil olmak üzere hafta içi hergün saat 22.00'a kadar teslim etmek zorundadır.

9.      Yüklenici tarafından verilecek konteynerler temiz, yüklenmeye müsait ve hasarsız olacaktır. Konteynerlerin kirli ve hasarlı olması halinde, bu durumdaki konteynerler yenileri ile değiştirilecek ve bu değiştirme işlemleri için Yüklenici masraf talep etmeyecektir.

10.  Yüklenici tarafından Nakliyeciye teslim edilen ve İşletmeye getirildikten sonra Teşekkül tarafından yüklemeye uygun olmadığı tespit edilen konteynerler, Yüklenici tarafından yüklemeye uygun hale getirilecektir. Yüklenicinin, yüklemeye uygun hale getiremediği konteynerler ise Yüklenici tarafından derhal yükleme şartlarına uygun konteynerlerle değiştirilecektir.

11.  Yüklenici tarafından Nakliyeciye teslim edilen ve İşletmeye getirildikten sonra Teşekkül tarafından yüklemeye uygun olmadığı tespit edilen konteynerler için Nakliyecinin Teşekkülden talep edeceği ve/veya edebileceği masraflar Yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

12.  Yüklenicinin teslim ettiği boş konteynerler Nakliyeci tarafından dolumun yapılacağı İşletme Müdürlüğüne getirilerek, ihracata konu ürünler konteynerlere alınacak ve daha sonrada dolumu yapılan konteynerler Nakliyeci tarafından gemi yüklemesinin yapılacağı liman sahasına geri getirilerek Teşekkül tarafından Yükleniciye teslim edilecektir. Liman sahasında dolu konteynerlerin araç üzerinden alınması Yüklenicinin sorumluluğundadır. Dolu konteynerler 14 (ondört) gün içerisinde gemiye yüklenecek olup, 14 gün boyunca ardiye dahil FREE TIME uygulanacaktır. Süre aşımının ardiye ücreti ve diğer masrafları, süre aşımına neden olan tarafça (Yüklenici veya Teşekkül) ödenecektir. 

13.  Boşaltma limanlarında Free Time süresi 14 (ondört) gündür. Bu süre konteynerlerin boşaltma limanına indirildiği gün başlar ve boş konteynerlerin tekrar limana veya taşıyıcı hatların deposuna döndüğü gün sona erer. Boşaltma limanlarından dolu konteynerlerin çıkarılma süresi, ilgili liman idaresince belirlenen süredir.

14.  Yüklenici ve Teşekkül kendi paylarına düşen gümrük işleri ve işlemlerinden mesuldür. Bu işlemleri Teşekkül adına dolum yapılan İşletme Müdürlükleri veya Lojistik Dairesi Başkanlığı yerine getirecektir.

15.  Gerekli draft teyitleşmesini müteakip "SHIPPED ON BOARD" veya "CLEAN ON BOARD" ibareli "MASTER"  veya Teşekkülün talep etmesi halinde "FORWARDER"  olarak imzalı ve kaşeli olarak düzenlenecek KONŞİMENTO, SHIPPED ON BOARD tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Yüklenici tarafından Teşekküle teslim edilecektir.   

16.  Teşekkülce sevk edilecek her bir parti için belirtilen "Gemi Son Kalkış Tarihleri", Yüklenici tarafından dikkate alınarak teklif verildiğinden işin yürütümü aşamasında Yüklenici bu tarihlere uymalıdır. Teşekkülden ve/veya Yüklenici dışında gemi hareketinden, liman faaliyetinden sorumlu kişilerin kararlarından ve davranışlarından ve/veya mücbir sebeplerden (Force Major) kaynaklanan gecikmeler dışında yükleniciden kaynaklanan her türlü gecikmelerde, taşıma işi gerektiğinde başka bir firmaya yaptırılacak, bu işlem sonucu oluşabilecek ilave taşıma masrafları ilgili firmaya rücu edilecektir. Ayrıca yüklenicinin zamanında konteyner sağlayamaması veya sözleşmeye uygun konteynerleri getirememesi sonucu sevkiyatlarda gecikmeler yaşanırsa ve bu durum uyarılara rağmen devam ederse, yüklenici repertuvardan çıkarılacak ve teklifleri dikkate alınmayacaktır.        

17.  Dolu konteynerlerin süresi içinde boşaltma limanına teslim edilememesi ve/veya malın başka bir limana götürülmesi halinde, Teşekkülümüz açısından hukuki olarak bir zararın oluşması halinde oluşacak tüm zarar ve ziyan Teşekkülce Yükleniciden talep edilecektir.

18.  Yüklenici, kendisinden kaynaklanan kusurlardan dolayı konşimentolarda yapılacak tadilatlar için ücret talep etmeyecektir. Diğer taraftan, Teşekkülden kaynaklanan kusur dolayısıyla konşimentolarda tadilat yapılması durumunda ücret talep edebilecektir.

19.  Sevkiyat ve/veya konteyner dolum işlemleri esnasında Teşekküle ve/veya ALICI FİRMALARA hizmet veren GÖZETİM VE ENSPEKTÖRLÜK Firma yetkililerinin talep etmeleri halinde çalışmalarına Yüklenici tarafından itirazsız izin verilecektir.

20.  Teşekkül, hiçbir ad altında (başka limandan boş konteyner taşıma farkı, dolu konteynerlerin bir limandan başka bir limana taşınması farkı v.s gibi) ek bir maliyet ve gider ödemeyecektir.

21.  Teklif isteme mektubumuzdaki esaslar üzerinden verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

22.  Yüklenicinin mücbir sebepler hariç muhtelif nedenlerle taahhüdünü yerine getiremediği (sözleşmeye uygun konteyner temin edememesi ve benzeri) durumlarda, söz konusu taşıma işini iptal ederek Yükleniciyi yasaklı firma listesine almak Teşekkülün tasarrufunda olacaktır. Yüklenici bu uygulamadan dolayı hak talep edemeyecektir.

23.  Teşekkül ihale konusu olan işi yaptırıp yaptırmamakta veya yükleme talimatını geçtikten sonra taşıma işini yaptırıp yaptırmama ve partiler halinde veya kısmen yaptırma konusunda serbesttir. İstekli bununla ilgili zarar ziyan talebinde bulunamaz.

24.  Damga vergisi, resim ve harçlar Yükleniciye aittir.

25.  Mücbir sebep olacak haller:

  1. İthalat veya ihracatın yetkili makamlarca kısıtlanması,
  2. Yangın, sel, deprem gibi doğal afetler,
  3. Kısmi veya genel seferberlik hali,
  4. Grev,
  5. Genel salgın hastalıklar,
  6. Ambargo konulması,
  7. Önceden bilinemeyen ve giderilemeyecek ölçekte olağanüstü bir durumun ortaya çıktığının belirlenmesi ve bunun Teşekkülce de mücbir sebep olarak kabul edilmesi.

26.  İşbu Tip Şartname/Sözleşme Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Ancak, ihtilaf halinde Tip Şartname/Sözleşmenin Türkçesi geçerlidir.

27.  İhtilaf vukuunda ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

 

ETIMADEN.rar