Gemi Satışı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: T.C. İskenderun İcra Dairesi’nin alınan 20.10.2017  tarih ve 2016/11198 Esas sayılı yazısı. 

 

İlgi yazı ile özetle;

 

- 7711919 IMO No’lu Togo Bayraklı “M/V RETAJ” isimli Kuruyük gemisinin satışa çıkarıldığı,

 

- Geminin Gübretaş Limanı açığında karaya oturmuş, sahile 50-60 metre mesafede, hurda halini almış ve tamir kabul etmez bir halde deniz tehlikelerine açık olarak terk edilmiş halde bulunduğu,

 

- Geminin çelik ağırlığının 1100 mton olduğu, parçalanmış hurda fiyatının 299.200 USD olduğu, geminin İzmir/Aliağa gemi parçalama bölgesine götürülme masrafının 63.940 USD olarak hesaplanmış olup çekme masraflarının ihale alıcısı tarafından karşılanacağından toplam değerden düşülerek geminin değerinin 235.260 USD olarak hesaplandığı,

 

- Takdir edilen değeri 863.404,20 TL kıymetli, Togo Bayraklı 2578 gros tonajlı geminin hurda vasfında olduğu ve alıcı tarafından sökülmek amacıyla satın alınabileceği, bu durumda KDV’den MUAF tutulacağı, ayrıca satış şartnamesinin ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olduğu, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneğinın gönderilebileceği ve başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/11198 Esas sayılı yazı dosya numarası ile Müdürlüklerine başvurulabileceği,

bildirilmektedir.

 

Satışla ilgili diğer ücretler ve teknik bilgileri de içeren İlgi yazı Odamızın web sayfasında “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinde “Genel” ve “Ticari Duyurular” bölümünde yayınlanmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                                        Saygılarımızla,

EK: İlgi Yazı (3 Sayfa – Web’te)

 

                                                                                                                                     Murat TUNCER

                                                                                                                        Genel Sekreter

DAĞITIM:

-Tüm Üyelerimize (Web sayfası )

-Türk Armatörler Birliği

-S/S Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş.Koop.

-TAİS

-Vapur Donatanları ve Acentaları Derneği

-GİSBİR

-GESAD

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği                                                 

- KOSTBİR                                                                                        

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.       

- YAGESAD

- Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği

- WISTA Türkiye Derneği

- 03, 09, 10, 16, 17 ve 18 No’lu Meslek Grupları

4063_677.pdf