08.Grup - Nace Kodları

Nace Kodu Tanımı
42.21.01 Akışkanlar için uzun mesafe boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı ile su ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik karada ve deniz altında uzun mesafe boru hattı)
42.22.01 Uzun mesafe elektrik hatlarının inşaatı (uzun mesafe yüksek gerilim elektrik iletim hatları ile uzun mesafe yer alan üstü/altı veya deniz altı iletim hatları)
42.91.01 Kıyı ve liman inşaatları ve ilgili hidromekanik yapıların inşaatı (su yolları, liman ve yat limanları, kıyı düzenlemeleri, iskele ve rıhtımlar, dalgakıranlar, kanallar vb. yapılar)
42.91.02 Su ve su zemininin taranması ve temizlenmesi (deniz, nehir, göl vb.)
42.91.03 Tersane, dok ve kanal havuzu inşaatı ve tamiri için)
42.22.06 Uzun mesafe telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun mesafe üstü/altı veya deniz altı telekomünikasyon iletim hatları)
33.11.01 Metal Boru ve Boru Hatları ile Pompa İstasyonlarının Bakım ve Onarımı

Meslek Komiteleri Menüsü