13.Grup - Nace Kodları

Nace Kodu Tanımı
46.12.01 Katı, sıvı ve gaz haldeki yakıtların ve ilgili ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (motorlu taşıt yakıtları dahil)
46.71.01 Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb)
46.71.02 Katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (linyit, taşkömürü, odun kömürü, kok kömürü , yakacak odun vb.)
52.10.04 Petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb depolama ve antrepoculuk faaliyetleri

Meslek Komiteleri Menüsü