• Anasayfa
  • |
  • AVRUPA BIRLIĞI (AB) ÜLKELERINE SEFER YAPAN GEMILERIN BILDIRIMLERI HK.

AVRUPA BIRLIĞI (AB) ÜLKELERINE SEFER YAPAN GEMILERIN BILDIRIMLERI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 1. Avrupa Birliği üye ülkelerinde gerçekleştirilecek olan Liman Devleti Denetimlerine (PSC) ilişkin olarak 2009/16/EC sayılı Yönetmelik’in 23 Nisan 2009 tarihinde kabul edildiği ve Yönetmelik hükümlerinin 01/01/2011 tarihinde uygulamaya başlanacağı, 2. Bahse konu Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde, Birliğin 2002/59/EC sayılı Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesine atıfla, AB üyesi ülkelerinin limanlarına ve demir sahalarına sefer yapacak olan ve aynı Yönetmeliğin 14’üncü maddesinde izah edilen “Genişletilmiş Denetime” tabi olan gemilerin bildirim yükümlülüklerinin düzenlendiği, 3. AB üyesi ülkelerin Liman Devleti yetki ve sorumlulukları ile bu yetki kapsamında gerçekleştirecekleri Liman Devleti denetimleri ve Yeni Denetim Rejimi (NIR) hususlarına esas teşkil eden bahse konu Yönetmeliklere http://eur-lex.europa.eu/ internet adresinden doküman kodu ile aratma yapılarak ulaşılabildiği, 4. Bu kapsamda, 01/01/2011 tarihi ve sonrasında AB üyesi ülkelerin limanlarına ve demir sahalarına sefer yapacak olan gemilerin gerekli bildirimi yapmalarını teminen, gemi sahipleri, işleticileri, acentaları ve kaptanlarının bilgilendirilmesi istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlgi Yazı Örneği ( 1Sayfa Odamız Web Sayfası) DAĞITIM: GEREĞİ: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Erol YÜCEL - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk. - Koster Armatörleri Derneği - Meclis Başkanlık Divanı - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - RODER - Meclis Üyeleri - UND - Gemi Sahibi Firmalar - Acenteler