• Anasayfa
  • |
  • DENIZ YOLU İLE YAPILACAK DÜZENLI SEFERLERE DAIR YÖNETMELIK VE UYGULAMA TALIMATI

DENIZ YOLU İLE YAPILACAK DÜZENLI SEFERLERE DAIR YÖNETMELIK VE UYGULAMA TALIMATI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 1. Ülkemiz limanları/iskeleleri arasında veya ülkemiz limanları ile yabancı ülke limanları arasında yapılan düzenli seferlere ilişkin usül ve esasları belirleyen “Deniz Yolu İle Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik”in 25 Kasım 2010 tarih ve 27766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, 2. Bu Yönetmelik ile ülkemiz limanları/iskeleleri arasında yolcu, Ro-Ro/Yük, Ro-Ro/Yolcu gemileri veya feribot ve yolcu motorları ile düzenli olarak yolcu ve araç taşımacılığı yapan tüm işletmecilerin Denizcilik Müsteşarlığı’ndan Düzenli Hat İzni almalarının zorunlu hale getirildiği, yurt dışı bağlantılı hatlarda düzenli sefer yapan gemilere ise işletmecinin talebine bağlı olarak hat izni verileceği, 3. Bu itibarla konuya ilişkin ilgililerin bilgilendirilmesi ve kabotaj hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan tüm işletmecilerin, Ek’te de (Web Sayfamızda) bir örneği sunulan Uygulama Talimatları çerçevesinde ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurarak 25.02.2011 tarihine kadar Denizcilik Müsteşarlığından Hat İzni Belgesi almalarının sağlanması, hususları belirtilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Uygulama Talimatı ve Ek’leri (Web Sayfasında) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Meslek Komite Başkanları - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - İDO A.Ş. - TÜRKLİM - UND - RODER - ZEYPORT - GEMTAC - İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri - 15, 33, 34, 45 No.lu MK Bşk. ve Üyeleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - S.S. Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taş.Koop. - S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop. - S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop. - S.S Beykoz Mot. Taş. Koop. - S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop. - S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.