• Anasayfa
  • |
  • TDİ İSTANBUL LIMAN İŞLETMESI MÜDÜRLÜĞÜ HK.

TDİ İSTANBUL LIMAN İŞLETMESI MÜDÜRLÜĞÜ HK.

Sayın Üyemiz, İlgi Yazı ile, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 04.05.2010 tarih ve 2010/29 sayılı kararı gereği, 1-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’nin Türk Boğazlarında ve İzmir’de vermekte olduğu kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinden çekilmesine, 2-Söz konusu hizmetler ile bu hizmetlerde kullanılan ve mülkiyeti Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye kayıtlı olan kılavuzluk hizmet binaları ile ekipman, alet, edevat ve deniz vasıtalarının yedekleri ve demirbaşları ile birlikte 4046 Sayılı Kanun’un 2. Maddesinin (i) bendi çerçevesinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bila bedel devredilmesine, karar verildiği ve 15.06.2010 tarihi itibariyle devir işlemlerinin gerçekleştiği, 3-Söz konusu karar doğrultusunda, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 08.10.2010 tarih, 450/5 sayılı toplantısında alınan 181 Sayılı Karar ile İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğü’nün, 23.08.2010 tarihi itibariyle İşletme statüsünden çıkartılarak Genel Müdürlük ünitesi statüsü ile İstanbul Liman Müdürlüğü’ne dönüştürüldüğü, bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Erol YÜCEL - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk. - GİSBİR - Meclis Başkanlık Divanı - GESAD - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - KOSTBİR - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Yalova Tersane Girişimleri A.Ş. - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - TÜRKLİM - Meclis Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - İDO A.Ş. - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - Gemi Kumanyacıları Derneği - ZEYPORT - GEMTAC - Klavuz Kaptanlar Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - RODER - UND