• Anasayfa
  • |
  • YENI KEGM KILAVUZLUK VE RÖMORKAJ VE DIĞER HIZMET TARIFESI HK.

YENI KEGM KILAVUZLUK VE RÖMORKAJ VE DIĞER HIZMET TARIFESI HK.

Sayın Üyemiz; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gelirler Dairesi Başkanlığı’nın 29.11.2010 tarih ve 2668,7698 sayılı yazısı ile; 1- Türk Boğazları ve Limanları ile İzmir Limanında T.D.İ. A.Ş. tarafından yürütülmekte iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 04.05.2010 tarih ve 2010/29 sayılı kararı ile, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne devredilen kılavuzluk, römorkaj ve palamar hizmetlerinin, 16.06.2010 tarihinden itibaren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü, 2- T.D.İ. A.Ş.’den devredilen hizmetlerin tüm hizmet birimlerini kapsamaması, münhasıran kılavuzluk, römorkaj, palamar, makineli-makinesiz deniz vasıtalarının kiralanması, Dalgıç ve Balıkadam Hizmetlerinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi nedeniyle de, mevcut tarifenin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nce verilen hizmetlere göre yeniden yapılandırılması ve hizmet kalitesinin arttırılması ile iş verimliliğinin kolaylaştırılması doğrultusunda “KEGM Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi” adında yeni bir tarifenin hazırlandığı ve 01.01.2011 tarihi itibariyle uygulamaya konulacağı, 3- Donatan ve acentelerin, fenerler ve tahlisiye hizmetlerinde olduğu gibi tebligat beklemeksizin aldıkları hizmetlere ilişkin ödemelerini 8 gün içinde yapmaları ve gecikme cezasına düşmemelerine dikkat etmeleri, 4- Hazırlanan hizmet tarifesinin www.kegm.gov.tr adresinden de temin edilebileceği, bildirilmektedir. Ayrıca KEGM’nin web sayfası duyurular bölümünde, yapılan çalışma sonunda hizmetlerin kalitesinin arttırılması iş ve işlemlerin kolaylaştırılması, verimliliğin gözetilmesi ve Kamu İktisadi Kuruluşu olarak zararına hizmet verilmemesi ilkesi gözetilerek yeni tarife hazırlandığı, yeni tarifede bazı indirimlere yer verilmezken, uygulamanın anlaşılır ve eşitlikçi olması açısından yeni uygulamalara da yer verildiği belirtilmektedir. Bilgilerinize arz ve rica olunur. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EK: KEGM Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi (13 Sayfa) Web Sayfamızda DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Erol YÜCEL - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Meclis Başkanlık Divanı ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - T.D.İ. A.Ş. - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İDO A.Ş. - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - GİSBİR - Meclis Üyeleri - GESAD - İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikler - KOSTBİR - YALOVA TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. - TÜRKLİM - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - Gemi Kumanyacıları Derneği - ZEYPORT - GEMTAC - Koster Armatörleri Derneği - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - RODER - UND