• Anasayfa
  • |
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

Toplumsal ve ekonomik yaşamın ayrılmaz parçası olan kadınlar, toplumun en küçük birimini oluşturan ailenin de en önemli unsurlarından bir tanesi olarak yetiştirdikleri çocuklarla geleceğimize yön vermektedir.

Türk toplumunda kadınlarımızın sosyal ve aile hayatında saygın bir yeri vardır. Osmanlı’nın son dönemindeki modernleşme hamleleri Cumhuriyetin ilanı  ile önemli bir ivme kazanmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Medeni Kanun’un kabulü, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yanı sıra Türk kadınının dünyaya örnek teşkil edecek şekilde yetişmesi ve toplumsal hayat içerisinde yerini alması için döneminin en ileri adımlarını atmıştır.

Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımız, ülke kalkınması için de tartışılmaz bir potansiyeldir. Kadının işgücüne katılamadığı bir ülkenin kalkınmasından bahsetmek mümkün değildir. İş dünyasının temsilcileri olarak kadın hakları konusunda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala bazı zorlukların var olduğunu bilmekle birlikte kadının iş gücüne katılımını desteklemek ve kadınların vasıflarını ön plana çıkarabilecekleri fırsatlar yaratmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.

Erkeklerin ağırlıkta olduğu denizcilik sektöründe de denizcilik eğitimi veren okullar ve sektörde çalışan kadınların sayısının artmasından büyük memnuniyet duyarken, eğitimli, öz güveni yüksek kadınlarımıza her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek istiyorum.  

Haklarının savunulduğu, talep ve sorunlarının ele alındığı, farkındalığımızın arttığı bu önemli gün vesilesiyle varlıklarıyla hayatı anlamlı kılan ve güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Tüm Sliderlar