Vira Bismillah

Değerli deniz dostları… Yaklaşık 8 ay süren yorucu ama bir o kadar da faydalı bir seçim süreci sonrasında 8 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçimlerle “Hepimizin Odası” olan bir Deniz Ticaret Odası için “Vira Bismillah” dedik.

15 yıldır Deniz Ticaret Odası ve bağlı kuruluşlarında çeşitli kademelerde görev almış; denizcilik ailesinin yaşadıklarına yakından tanıklık etmiş biri olarak, Sayın Metin Kalkavan’dan devraldığım Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevim vesilesiyle tekrar bu büyük ailenin bir parçası olmaktan ötürü duyduğum onur ve mutluluğu sizlerle paylaşmak isterim.

Yeni binyılda yeni umutlar ve azimle yolumuza yılmadan devam etmemiz gerekliliği bizlerin bir tercihi değil, tarihin ve coğrafyanın üzerimize yüklediği bir görevdir diyerek yola çıktık. Her fırsatta bu görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu dile getirdik. Nitekim sektörümüzün bize teveccühü ile göreve geldik.

Türk Denizciliği’nde yeni bir bakış açısı inşa etmek, Türk Denizciliği’nin kendi birikimlerinden güç alarak potansiyel kaynaklarını harekete geçirmek, dünya denizciliğinden hakkı olan payı almasını sağlamak için yola çıktık.
Bu hedefler için şimdi çok çalışma zamanı! Seçimler öncesinde verdiğimiz sözleri yerine getirmek için nefes almadan yola koyulmamız gerektiğinin farkındayız.

Hepimizin Odası olan bir Deniz Ticaret Odası’nı sektörümüzün paydaşları ile birlikte daha yukarılara taşıyacağız.
Seçim sürecini yaşadık ve bu süreç sona erdi.

Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde denizle iştigal eden herhangi bir üyemizin başına bir şey geldiğinde; “Benim bir Odam var” diyerek, Deniz Ticaret Odası’nın yanında olduğunu ve telefona sarılabileceklerini hissettireceğiz. Bunu başardığımızda Deniz Ticaret Odası’nın “Hepimizin Odası” olduğunu zaten göreceğiz. Hedefimiz bu. Çalışmalarımızı da hep bu yönde yapıyoruz.

Piri Reis Üniversitesi’nin özel durumunu göz ardı etmeden eğitime olan katkılarımızı sürdüreceğiz. Piri Reis Üniversitesi’nin devlet bütçesinden bir geliri olmadığını, dolayısıyla Deniz Ticaret Odası’nın desteğine ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz.

Elbette bunu yaparken diğer denizcilik okullarımızın ihtiyaçlarını da göz ardı etmeyeceğiz. Seçim kampanyamız boyunca dile getirdiğimiz gibi denizcilik eğitiminin kalitesinin yükselmesi için denizcilik eğitim kurumlarının tamamına elimizi uzatacağız. Hepsine olabildiğince eşit mesafede olacağız.

Ulaşılabilir bir Oda olacağız. Şeffaf anlayışımızla her soru ve taleple samimiyetle ilgileneceğiz. Yönetim kurulundaki yedi arkadaşımız ilk defa bu görevi üstlendiler. Hepsi kendi alanlarındaki tecrübelerini aktarmak, bir an önce sektöre hizmet vermek ve bir an önce sorumluluklarımızı yerine getirmeye başlamak için sabırsız.

Yeni dönemin sektörümüze hayırlı olmasını diliyor ve seçim döneminde sürekli dile getirdiğimiz gibi “Niyeti halisane olanın sonu selamettir” diyerek hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.