• Anasayfa
  • |
  • Petrol Ofisi A.Ş. – Barge Kiralama İhale Daveti

Petrol Ofisi A.Ş. – Barge Kiralama İhale Daveti

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Petrol Ofisi A.Ş.'nin 13.10.2017 tarihli yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

- Yurtiçi ikmal kaynaklarından PO'nun talebi üzerine akaryakıt ve madeni yağın PO'nun belirleyeceği müşterilere taşınması, hasarsız ve noksansız teslim edilmesi işinin işbu şartnamede belirtilen periyodlarda deniz yolundan taşınarak karşılanması için hazırlanacak olan PO Tip Zaman Çartesi Barge Mukavelesi şartları dahilinde, ihtiyaç duyulan kapasite ve sayıda Türk Bayraklı tankerlerin "Kapalı Teklif Alma Usulü" ile kiralanacağı,

 

- Bahse konu tankerlerin 250-2000 DWT civarında kapasiteli tankerler olacağı,

 

- Teklif mektuplarının 25.10.2017 günü saat 13:00'a kadar PO'nun Petrol Ofisi A.Ş. Eski Büyükdere Caddesi 33/37 Maslak 34398 İstanbul, adresinde bulunacak şekilde posta ile taahhütlü olarak gönderilecek veya imza mukabili teslim edileceği,

hususları belirtilmektedir.

 

Konu ihale ilanına Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada "Genel", "Ticari" ve "İhale Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                Saygılarımızla,

                                                                                                                      

Ek: İlan Metni (3 Sayfa – Web'te)

                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                      Genel Sekreter

 

DAĞITIM:

Gereği :                                                                      Bilgi :                                                 

- Tüm Üyelerimize ( WEB sayfası )                                - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri      

- Türk Armatörler Birliği                                  

- S/S Gemi Arm. Mot.Taş.Koop.

- TAİS                                    

- Vapur Don. ve Acen. Derneği

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop

- 13, 27, 28, No.lu Meslek Grubu Üyeleri          

- Tüm Tanker Sahibi Firmalar

 

 

 

3862_648.pdf