• Anasayfa
  • |
  • Petrol Ofisi A.Ş. – Barge Kiralama İhale Daveti (SÜRE UZATIMI)

Petrol Ofisi A.Ş. – Barge Kiralama İhale Daveti (SÜRE UZATIMI)

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: (a) Petrol Ofisi A.Ş.'nin 24.10.2017 tarihli e-posta mesajı.

        (b) 16.10.2017 tarih ve 3862 sayılı yazımız.

 

İlgi (b) yazımız ile;

 

- Yurtiçi ikmal kaynaklarından PO'nun talebi üzerine akaryakıt ve madeni yağın PO'nun belirleyeceği müşterilere taşınması, hasarsız ve noksansız teslim edilmesi işinin işbu şartnamede belirtilen periyodlarda deniz yolundan taşınarak karşılanması için hazırlanacak olan PO Tip Zaman Çarteri Barge Mukavelesi şartları dahilinde, ihtiyaç duyulan kapasite ve sayıda Türk Bayraklı tankerlerin "Kapalı Teklif Alma Usulü" ile kiralanacağı,

- Bahse konu tankerlerin 250-2000 DWT civarında kapasiteli tankerler olacağı,

- Teklif mektuplarının 25.10.2017 günü saat 13:00'a kadar PO'nun Petrol Ofisi A.Ş. Eski Büyükdere Caddesi 33/37 Maslak 34398 İstanbul, adresinde bulunacak şekilde posta ile taahhütlü olarak gönderilecek veya imza mukabili teslim edileceği, konu ihale ilanına Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada "Genel", "Ticari" ve "İhale Duyuruları" bölümlerinde yayınlandığı,

hususları belirtilmişti.

 

            Bu defa, İlgi (a) yazı ile, İhaleye teklif verme süresinin 03.11.2017 tarihi saat 13.00a kadar uzatıldığı, hususu bildirilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                        Saygılarımızla,

                                                                                                                      

 

                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                     Genel Sekreter

 

 

DAĞITIM:

Gereği :                                                                      Bilgi :                                                 

- Tüm Üyelerimize ( WEB sayfası )                                - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri      

- Türk Armatörler Birliği                                  

- S/S Gemi Arm. Mot.Taş.Koop.

- TAİS                                    

- Vapur Don. ve Acen. Derneği

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop

- 13, 27, 28, No.lu Meslek Grubu Üyeleri          

- Tüm Tanker Sahibi Firmalar