• Anasayfa
  • |
  • "ICS Leadership Insights" Mayıs Bülteni Hk.

"ICS Leadership Insights" Mayıs Bülteni Hk.

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (International Chamber of Shipping - ICS) alınan 29.04.2021 tarihli yazıda;

"ICS Leadership Insights" Mayıs ayı bülteninin yayımlandığı bildirilmekte olup, söz konusu bültende gemi personeli değişimi ve gemi insanlarının öncelikli olarak aşılandırılmaları hususlarının yanı sıra yeşil deniz taşımacılığının gündemde olduğu ve hükümetler tarafından belirlenen emisyon azaltım hedeflerine ulaşılabilmesi amacıyla sektörün ivedi bir şekilde karbonsuzlaştırma konusunda ilerleme kat etmesinin gerektiği bildirilmektedir.

Yazıda, söz konusu bülten kapsamında, dünya ticaret filosunun yeni yakıtlara ve teknolojilere geçiş sürecini teşvik etmek amacıyla piyasa bazlı önlemlerin ortaya konulması için ICS ve diğer büyük denizcilik örgütleri tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (International Maritime Organization - IMO) yapılan çağrıların yer aldığı ifade edilmektedir. Bültenin analiz kısmında ise çeşitli piyasa bazlı önlemleri ve karbon fiyatlarını uygulayan diğer sektörlerden elde edilen bilgilere yer verildiği belirtilmektedir.

"ICS Leadership Insights" Mayıs ayı bültenine  https://www.ics-shipping.org/wp-content/uploads/2021/04/ICS-Leadership-Insights-May-2021.pdf internet bağlantısı üzerinden erişilebilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

455_1336__cs_leadership_nsights_may_s_b_lteni_hk.pdf