• Anasayfa
 • |
 • Mevzuat Değişiklikleri Hk.

Mevzuat Değişiklikleri Hk.

 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan Değişiklik Yönetmelik ve Tebliğleri07.2019 tarihli ve 30825 sayılı Resmi Gazete’de (1. Mükerrer) yayımlanmıştır.
 2. Bu çerçevede Deniz çevresi ve Kıyı yapılarını ilgilendiren mevzuat değişiklikleri aşağıdadır.
  1. Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
  2. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
  3. Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ç.     Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

 1. Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,
 2. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğdir.

 

 1. Belirtilen değişiklikler Ek-1’de sunulmuştur.

 

  Bilgilerinize arz/rica ederiz.                                                  

Saygılarımızla,

                       

 

 

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

 

 

EKLER:
Ek-1:Yönetmelik ve Tebliğ Değişiklikleri(13syf)