• Anasayfa
  • |
  • Yurt Dışı İşçi Erteleme Yönetmeliği Hk.

Yurt Dışı İşçi Erteleme Yönetmeliği Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yurt Dışı İşçi Erteleme Yönetmeliği" 25.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bir örneği Ek'te (Web Sayfasında) sunulmaktadır.

 

Bahse konu Yönetmelik, 1111Sayılı Kanuna ve 16.06.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi yükümlüler ile bu yükümlüler hakkında işlem yapacak Kurum, Kuruluşları ve yabancı bandıralı gemilerde gemiadamı statüsünde çalışan yükümlüleri kapsamaktadır.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                              Saygılarımızla

 

 

İsmail ASASOĞLU

Genel Sekreter V.

 

EK: Konu Yönetmelik (7 Sayfa)  

         (Web Sayfasında)         

 

 

 

                       

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                         BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                            - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                                  - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.          

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                         - İMEAK DTO Şube YK Başkanları                                                                                                          - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                           

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                                                                

- Gemi Sahibi Firmalar           

           

 

 

 

635_3486_EK_635.pdf