• Anasayfa
  • |
  • “200 GT’den Küçük Olan Gemiler ile Balıkçı Gemilerinde Çalışan Gemiadamlarının Tabi Olacakları Sağlık Raporları Hakkında Usul ve Esaslar”

“200 GT’den Küçük Olan Gemiler ile Balıkçı Gemilerinde Çalışan Gemiadamlarının Tabi Olacakları Sağlık Raporları Hakkında Usul ve Esaslar”

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: (a) Odamızın 04.08.2017 tarih ve 300 sayılı yazısı.

        (b) T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün 19.02.2018

              tarih ve 476.01 sayılı yazısı.

 

Odamızca, son zamanlarda Yunan Adalarına seyir yapan gemilerde çalışan gemiadamlarının sağlık sertifikasının içeriğinin Türkçe olması sebebiyle Yunan otoritelerince tanınmadığı için sorunlar yaşandığı ve bu sıkıntının giderilmesi için İlgi (a) yazımız ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden alınan cevabi İlgi (b) yazıda ;

- U.D.H.B.'ca Gemiadamları Yönetmeliği'nde değişikliği giderek "Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği'nin 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı, söz konusu Yönetmeliğin 58.ci Maddesinin 4.bendinde ,

"200 GT'den küçük olan gemilerde çalışan gemiadamları ile balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamlarının tabi olacakları sağlık raporlarının, sürücü olur raporu düzenlemeye yetkili kamu veya özel sağlık kuruluşlarından veya Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün birimlerinden alınacağı, Raporun Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden alınması durumunda anılan Genel Müdürlüğün belirleyeceği standartlarının geçerli olduğu,"

- 19.02.2018 tarihinden itibaren gemiadamı sağlık işlemi yapmaya yetkili merkezlerine başvuran gemiadamları için uyulması gereken ve Genel Müdürlüklerince yayınlanan "200 GT'den Küçük Olan Gemiler ile Balıkçı Gemilerinde Çalışan Gemiadamlarının Tabi Olacakları Sağlık Raporları Hakkında Usul ve Esaslar"ın Ek'te sunulduğu bildirilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.                   

                                                                                                        Saygılarımızla,

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

EKLER:

Ek-1: İlgi (b) Yazı ve Ek'leri (6 Sayfa)

     

DAĞITIM

Gereği :                                                                           Bilgi:                                                 

-İlgili Üyeler (Web Sayfamızda)                                       - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Şube ve Temsilcilikleri                                                   - İMEAK DTO Şube Başkanları

- 01,02,08,14,31,38,39,45,46 No'lu Mes.Kmt.Ü.                - Meclis Üyeleri

-SUR-KOOP

- S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.

- S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.

- S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop.

- Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

- S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.

- S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.

- S.S. İstanbul Kartal Maltepe Bostancı Adalar

-  Yük Taş. ve Gemi Serv. Den. Motorlu Taş.Koop.

- Adatur Derneği

- Adalar Yolcu ve Yük Taş. Koop.

- Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği

- İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği  

109_738_pdf_200_GT_alti_Gemiadamlari_Saglik_Yoklamalari_PDF.pdf