• Anasayfa
  • |
  • 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile İlgili 2023/3 Sayılı Genelge Hk.

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile İlgili 2023/3 Sayılı Genelge Hk.

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile İlgili 2023/3 Sayılı Genelge 28 Ocak 2023 tarih ve 32087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşlar için rehber bir doküman olan rasyonel ve katılımcı bir anlayış ile hazırlanan 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu yatırımlarına ilişkin politika tedbirleri belirlendiği belirtilerek mezkur Planın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının resmi internet adresinde (www.uab.gov.tr) yayınlanacağı, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek alınan kararların hassasiyetle uygulanması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

73_311_2053_ula_t_rma_ve_lojistik_ana_plan_ile_ilgili_2023_3_say_l_genelge_hk.pdf