• Anasayfa
  • |
  • 2872 sayılı Çevre Kanunu Hk.

2872 sayılı Çevre Kanunu Hk.

Sayın Üyemiz, 

İlgi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nün 21.12.2018 tarihli ve 277573 sayılı yazısı 

Resmi gazetenin 10.12.2018 tarih ve 30621 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe giren 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda değişikliğe gidilmiştir.

Bu kapsamda, Çevre Kanunu'nda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile akarsularda; petrol ve petrol türevleri, kirli balast ve evsel atık su deşarjı yapan ve katı atık bırakan deniz araçları hakkında uygulanacak ceza katsayılarının belirlendiği (ı) bendinde de değişiklikler yapılmıştır.

Eski ve yeni kanundaki katsayı oranlarına göre karşılaştırmalı olarak örnek ceza hesaplamaları tablo halinde sunulmuştur. Tablodan da anlaşılacağı üzere ilgi Kanun ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddenin (ı) bendinin 1, 3 ve 4. alt kategorilerinde yapılan katsayı değişikleri grostonu olan ve deniz aracı vasfı kazanmış tüm deniz araçlarını kapsamaktadır. Ayrıca kurum, kuruluş ve işletmelere verilecek cezalarda 3 kat artırımı öngören 20. (bb) maddesine (ı) bendinin eklenmesi nedeniyle tüzel kişiliği bulunan firmalara ait gemilere bu cezaların uygulanması halinde cezalar 3 kat artırım yapılarak uygulanacaktır. Netice olarak yapılan tüm bu değişiklikler sonrasında deniz kirliliği yaptığı gerekçesiyle gemilere kesilen cezaların 12 kata kadar arttığı görülmektedir.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgi yazısı ile 2872 sayılı Çevre Kanununun değişen maddeleri konusunda üyelerimizin ve ayrıca gemi acenteleri tarafından ülkemiz kara sularına giriş yapan yabancı bayraklı gemilerin bilgilendirilerek artan ceza oranları nedeniyle yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi için azami dikkat göstermeleri yönünde uyarılması talep edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ve rica ederiz. 

 

                                                                                                                      Saygılarımızla,

 

                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                      Genel Sekreter

 

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı ve Eki (4 syf.)

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web)                                                        -Meclis Başkanlık Divanı

-Türk Armatörler Birliği                                                        -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                         -İMEAK DTO Çevre Komisyonu

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                           -Meclis Üyeleri

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Başkanları                            -İMEAK DTO Şube Y/K Başkanları

-İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri                                     -Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

-GİSBİR                                                                                -Gemi Mühendisleri Odası               

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş           -WISTA Türkiye Derneği

-TÜRKLİM                                                              

-GESAD                                                                                          

-S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop .                     

-Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği                                         

-Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları                                      

-Gemi Sahibi Firmalar           

 

759_4816_ibb_yazi.pdf