• Anasayfa
  • |
  • ACENTE BILGILERININ YENILENMESI HK.

ACENTE BILGILERININ YENILENMESI HK.

Odamıza bilgi, Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri’ne gereği olarak gönderilen ilgi yazıda ; 1. 01.01.2009 tarihi itibariyle 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu’nun Uygulama Yönetmeliği’ndeki değişikliklere paralel olarak, Hudut Sahiller Sağlık Bilgi Sistemi ile gemilere yapılacak iş ve işlemlerde değişiklik olacağı, 2. Tüm bu değişikliklerle birlikte yeni veri sisteminin alt yapısını oluşturmak amacıyla acente bilgilerinin ( Gemi acenteleri yetki belgesi no, vergi no, adres, e-posta adresi, acente yetkilileri ismi vb.) güncellenerek kaydedilmesi gerektiği, 3. Söz konusu sistemin acente sayfası, veri girişlerinin yapılması amacıyla, Aralık 2008 ayı içerisinde kullanıma açılacağından, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi ile çalışmakta olan acentelerin bu süre zarfında aşağıda belirtilen bilgilerine ihtiyaç duyulacağı, bu nedenle acenteler ile çalışan tüm merkezlerin acente dosyasında mevcut olması gereken evrakların ; - Acente Yetki Belgesi, - Deniz Ticaret Odası Sicil Kayıt Belgesi, - Tasdik edilmiş vergi levhası fotokopisi, - Yetki verdikleri çalışanları ile ilgili tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, 4. Söz konusu bilgilerin yeni sisteme itina ile kaydedilmesi, özellikle acente isminin “Deniz Ticaret Odası Kayıt Belgesi ve Acente Yetki Belgesi” ndeki isimle aynı olması, 31.10.2005 tarih ve 25982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen tanımlara uygun “Sorumlu Müdür, Sorumlu Müdür Yardımcısı, Gemi Acentesi Yetkili Personeli”, ayrıca bu personel için ilgili Yönetmeliğin 22.maddesi hükümlerine göre düzenlenen kimliklerin suretlerinin alınması kaydıyla ve değişikliklerin güncellenmesinde özen gösterilmesi, hususları bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Bşk.ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S/S Gemi Armatörleri Mot.Taş.Koop. - VDAD - İMEAK DTO Şubeler