• Anasayfa
  • |
  • ALTAŞ AMBARLI LIMAN TESISLERI’NDE DENIZ KIRLILIĞININ ÖNLENMESINE YÖNELIK UYGULAMALAR HK.

ALTAŞ AMBARLI LIMAN TESISLERI’NDE DENIZ KIRLILIĞININ ÖNLENMESINE YÖNELIK UYGULAMALAR HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Altaş Ambarlı Liman Tesisleri içerisindeki terminallere yanaşan gemilerin bordolarına su ve yakıt vermek için yanaşacak gemilerle, gemilerin evsel ve diğer atıklarını almak üzere yanaşacak atık alım gemilerinin olası bir hadisede meydana getirebileceği deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla liman sahasında bazı tedbirlerin önceden alınmasının gerekli görüldüğü bildirilmektedir. Uygulamaların aşağıdaki şekilde yapılacağı; - Ambarlı Liman Tesisleri rıhtım ve iskelelerine yanaşık gemilerin yakıt, su ve atık alma/verme hizmet taleplerinin kılavuzluk istasyonu 0212 875 40 50-51 no’lu telefonlara 0212 875 40 53 no’lu fax’a veya e-mail yoluyla arpaskule@arpas-pilotaj.com.tr adresine iletileceği ve izin alınacağı, önceden izin alınmayan hizmet talebinin liman içerisinde yerine getirilmesine müsaade edilmeyeceği, Ambarlı Liman Başkanlığı’ndan izin alınacağı ve Arpaş Kılavuzluk İstasyonuna, hangi gemiye hangi saatte hizmet verileceğinin bildirileceği, - Yakıt, su ve atık alım gemilerinin liman sahasına girişlerinde VHF 12. Kanaldan Arpaş Kılavuzluk İstasyonunu çağırarak bilgi vereceği ve servis alacağı, gerektiğinde yakıt transferi sırasında yakıt alan/veren gemi etrafına bariyer serileceği, - Gemilere yakıt verilmesine başlamadan önce ve yakıt verme işlemi bittikten sonra Altaş personeli tarafından gerekli denetimlerin yapılacağı, - Yakıt ve su tankerlerinin aşağıda verilen banka hesabına hizmet başına 350 USD yatıracakları ve banka dekontunu Arpaş Kılavuzluk İstasyonunun 0212 875 40 53 no’lu faksına gönderileceği, katı/sıvı atık verecek gemilerin Acente/Kaptan/Donatanlarının da aynı banka hesabına 250 USD yatıracakları ve dekontunu ise Arpaş Kılavuzluk İstasyonuna fakslamalarının gerektiği, - Söz konusu uygulamaya 01.06.2011 tarihinden itibaren başlanacağı, belirtilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Arpaş Hesap No: İş Bankası Ambarlı Liman Şubesi USD IBAN No: TR83 0006 4000 0021 2980 0000 15 EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa) DAĞITIM: GEREĞİ: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - RODER - UND - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - Gemi Brokerleri Derneği - Gemi Kumanyacıları Derneği - ZEYPORT - GEMTAC - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Koster Armatörleri Derneği - Gemi Sahibi Firmalar - Acenteler