ALTAŞ AMBARLI LIMANI HK

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile ; Altaş Ambarlı Limanı’na gelen ihracat yüklerinin, ihracat irsaliye bilgilerinde bulunan eksiklikler nedeni ile liman içindeki konteyner terminal operasyonlarında aksamalar olduğu, bu durumu bertaraf etmek üzere, ALTAŞ Ambarlı Liman Tesisleri’ne girecek ve ihracat konteyneri taşıyan araçların kanunun ve tüm mevzuatların öngördüğü, taşıma irsaliyelerinde bulunması gereken bilgilere ek olarak,sevk irsaliyelerinin üzerinde ; a.Terminal ismi (ör:Kumport,Mardaş,Marport Ana Terminal,Marport Batı Terminal) b.Konteyner numarası c.Yüklenecek gemi adı ve sefer numarası d.Tahliye limanı e.Konteynerin son varış limanı f.Brüt ağırlık g.Seal numarası h.Yükleyici (ihracatçı) firma adı bilgilerinin de sırası ile bulunması gerektiği, ayrıca konteyner operasyonlarının daha süratli olabilmesi için kara taşıma aracı (ihracat yükü ile birlikte) ALTAŞ Ambarlı Liman Tesisleri’ne varmadan önce sevk irsaliyesi üzerinde olması gereken bilgilerin e-posta adresi ile de terminale gönderilmesi gerektiği, e-posta adreslerinin ; Kumport : talep@kumport.com.tr Mardaş : liman@mardas.com.tr Marport Ana Terminal : data.center@marport.com.tr Marport Batı Terminal : data.center@marport.com.tr olduğu belirtilerek, söz konusu bu uygulamanın ALTAŞ Ambarlı Limanı’ndaki 4 konteyner limanı tarafından 17/07/2006 tarihi itibari ile kontrol edilmeye başlanacağı bildirilmektedir. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : BİLGİ : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği