• Anasayfa
  • |
  • Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Acil Durumlarda İrtibat Kurulması

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Acil Durumlarda İrtibat Kurulması

Sayın Üyemiz;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 25.07.2023 tarihli ve 1293109 sayılı yazıda; Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama ve Kurtarma Yönetmeliği çerçevesinde deniz ve hava vasıtalarının arama ve kurtarma (AK) hizmetinin koordinasyonunu ve işbirliğini sağlayan ve halin icabına göre kanunlar, uluslararası çok taraflı ve/veya ikili sözleşmeler esaslarına göre komşu ve ilgili ülkelerle de Arama Kurtarma Bölgesi içinde ve/veya dışında icra edilecek AK faaliyetleri için koordinasyon ve işbirliği kuran merkez olarak görevlerine devam ettiği bildirilmektedir. Merkezin söz konusu görevlerin yanı sıra denizcilikte meydan gelen tüm olağandışı durumlarda da ilk irtibat noktası ve koordinasyon merkezi hizmeti verdiği belirtilmektedir.

Konuyla ilgili olarak, Rusya Federasyonu tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)'ne iletilen ve IMOtarafından üye ülkelere gönderilen, bir örneği Ek-1'de yer alan 4747 numaralı Sirküler Mektubu ilgi (b) yazımız ile tarafınıza gönderilmiştir.

Bu itibarla, başta Ukrayna'nın Tuna Nehrinde yer alan bölgesinde/limanlarında ve tahıl koridoru olarak adlandırılan Batı Karadeniz bölgesinde Türk  ayraklı/Sahipli herhangi bir geminin seyrini, emniyet ve güvenliğini tehlikeye sokacak herhangi bir idari, askeri, zorla alıkoyma, engelleme vb. durumların oluşması durumunda en hızlı şeklide AAKKM ile Ek-2'de yer alan iletişim kanalları üzerinden iletişime geçilmesi amacıyla üyelerinize gerekli duyuruların yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

521_1862_ana_arama_kurtarma_koordinasyon_merkezi_ile_acil_durumlarda_irtibat_kurulmas_.pdf