ARAR GEMİSİ HK

Sayın Üyemiz; İlgi : T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın 20.03.2006 tarih ve 1190 sayılı yazıları. İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan ilgi yazıda, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’ında, Avrupa Yatrım Bankasının desteklediği “Marmara Havzası Master Planı ve Yatırım Stratejileri Projesi-MEMPİS” kapsamında koordinatları yazı Ek’inde belirtilen alan içersinde R/V ARAR gemisi ile çalışmalar yapılacağı bildirilmektedir. Can ve Mal emniyeti açısından gerekli tedbirlerin alınması hususunu bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek : Koordinatlar DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk .ve Üyeleri - DTO Şubeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - TÜRKLİM - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - GİSBİR - GESAD - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği