• Anasayfa
  • |
  • Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Hk.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Hk.

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği” 21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

            Yönetmelik ayrıca atık yağ tanımında yer alan yağlar ile bu atıkların yönetimi çerçevesinde alınacak önlemlere ve yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

            Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                           

İsmet SALİHOĞLU                     

Genel Sekreter                         

882_6998_6998_882.pdf