• Anasayfa
  • |
  • Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2023 Hk.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2023 Hk.

Sayın Üyemiz,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) resmi internet adresinde yayınlanan duyuruda;

Girişimciliğin ve KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki iyi uygulamaların Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile 2006 yılından beri ödüllendirilmekte olduğu,

Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine Avrupa Birliği'nin 27 üye devleti ile COSME programındaki Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye, Ermenistan, Moldova, Ukrayna ve İzlanda’nın katılabildiği,

Programın amacının işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek ve paylaşmak, girişimcilerin rolü hakkında Avrupa çapında farkındalığı artırmak ve potansiyel girişimcilere ilham vermek ve cesaretlendirmek olduğu ve 2011 yılından itibaren ülke olarak katıldığımız ödül programının  duyurulması ve ülkemizden 2 adayın belirlenerek Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB’in görevlendirilmiş olduğu yarışmaya; yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları, kamu-özel ortaklıkları, üniversiteler ile KOBİ’lerin (sadece 6. Kategori Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik kategorisinden) başvurabileceği bildirilmektedir.

Bu doğrultuda; Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgiye (https://singlemarket-economy.ec.europa.eu/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotionawards_en) bağlantı adresinden ulaşılabildiği belirtilerek başvuracak adayların ekte yer alan başvuru formunu doldurarak 23 Haziran 2023 tarihine kadar KOSGEB’e göndermelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

206_775_avrupa_giri_imcili_i_te_vik_d_lleri_2023_hk.pdf