• Anasayfa
  • |
  • Avrupa Komisyonu Tarafından Tek Pazar'ın İşleyişi İle İlgili Alınan Önlemler Hk.

Avrupa Komisyonu Tarafından Tek Pazar'ın İşleyişi İle İlgili Alınan Önlemler Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 10.04.2020 tarihli ve 3674 sayılı yazıda, Avrupa Komisyonu'nun Covid-19 salgını koşullarında AB Tek Pazarı'nda mal, hizmet ve kişilerin serbest dolaşımının sürdürülmesi, Tek Pazar'ın bütünlüğünün korunması ve üye ülkelerce alınan önlemlerin orantılı ve ayrımcı olmayacak şekilde uygulanması amacıyla sınır yönetimi rehberi, seyahat kısıtlaması ve hızlı geçiş sistemi tebliğlerinin yayınlandığı bildirilmekte olup, Ek'te sunulan rehber ve önlemlerle ilgili bilgilerin özetlendiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                    

İsmet SALİHOĞLU              

Genel Sekreter                  

486_1215_avrupa_komisyonu_taraf_ndan_tek_pazar_n_i_leyi_i_ile_ilgili_al_nan_nlemler_hk.pdf